הודעות הדוברת
כפר ח'וואלד שבתחום מועצת זבולון : מפקחי רשות מקרקע
הועדה המחוזית תל אביב אישרה את תכנית המתאר המפורטת
הודעה בנושא פרויקט אור ים בקיסריה
הוחלטה להפקדה בותמ"ל תכנית רשות מקרקעי ישראל בבני
לרשימה המלאה ...