דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il          הרשות ופעולתיהחדש ברשות הודעות הדוברת      
 אושר נוהל מעודכן להשגה על שומות מקרקעין (תאריך פרסום: 9/11/2010) 

אושר נוהל השגה על שומות מקרקעין המיישם החלטת מועצה 1181 מחודש מרץ 2009

 

 במטרה לייעל ולקצר  זמני הטיפול בשומות ההשגה המוגשות על שומות המינהל  וכדי  ליצור  הפרדה בין הגורם המבצע ו/או הדן בהשגה הראשונה לבין זה הדן בהשגה השניה (כיום שני הליכי ההשגה מתקיימים באגף שומת מקרקעין , עודכן נוהל ההשגה על שומות מקרקעין.

 

הנוהל נועד אף   לאפשר לחוכרים המבקשים להשיג על גובה השומה, למצות את הליך ההשגה  וכן לקצוב בזמן את מתן התשובות להשגות אלו.  

 

 

החלטת המועצה והנוהל מיישמים   את המלצות דוח הועדה הציבורית לרפורמה במינהל מקרקעי ישראל מחודש יוני 2005- דוח גדיש.

 

 

הנוהל החדש מורכב משני הליכים:

 

הליך ראשון- מהווה "בקשה לעיון חוזר בשומה" והיא תידון בפני שמאי באגף שומת מקרקעין.

 

 

על החלטת השמאי הממשלתי בבקשה וכן על שומה מיוחדת שנערכת  על ידי השמאי הממשלתי תתאפשר הגשת השגה   לועדת השגות שתוקם מכוח החלטת המועצה, בהליך השני  שלהלן:

 

הליך שני- מהווה "השגה" על החלטת השמאי הממשלתי אשר תידון  ב"ועדת השגות" המורכבת מיו"ר (שהוא משפטן הכשיר לכהן כשופט) ושני חברים: : השמאי הממשלתי הראשי (או סגנו), ושמאי מכריע ששמו כלול ברשימת השמאים המכריעים לפי הוראות סעיף 202ג לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. (השמאי וממלא מקומו יתמנו ע"י יו"ר מועצת השמאים).

 

  

 

ההחלטה קובעת לוחות זמנים מוגדרים להליכי טיפול בבקשות לעיון חוזר על שומות המינהל וכן להליכי השגה על החלטות השמאי הממשלתי בבקשות אלו ועל שומות שנערכו על ידו.

 

 

להלן הנוהל המלא

 

 דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש