דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il       מקרקעין - מידע ושירות תכנון מקרקעיןמאגר תוכניות בנין עיר

מאגר תוכניות בנין עיר
המידע מוגש כשירות לציבור ומתבסס על מאגר הנתונים של רשות מקרקעי ישראל
.למידע מעודכן ניתן לפנות לוועדה המקומית בה נמצא הנכס

. לא כל התשריטים/תקנונים כוללים חתימות אישור
יתכנו חוסרים ואי דיוקים בקבצי הממ"ג.

אותרו 75 תוכניות בחיפוש לפי - מועצה אזורית: מ.א. הגליל העליון, יעוד עיקרי: מגורים.
ישוב מס' תוכנית סטטוס מהות תקנון תשריט נספחים ממ"ג
אילת השחר ג/12682 פרסום תוקף ברשומות 15/3/2005 שינוי יעוד שטחים ליעודים השונים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.96 MB
אילת השחר ג/8704 פרסום תוקף ברשומות 21/8/1997 קביעת אזורים ועתודות קרקע תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.68 MB
גדות ג/12884 פרסום תוקף ברשומות 8/6/2005 תכנון מחדש של הקיבוץ תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.61 MB
גדות ג/15744 פרסום תוקף ברשומות 4/9/2008 תוספת והרחבת יח"ד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.29 MB
גדות ג/92 פרסום תוקף ברשומות 14/2/1952 הקמת קיבוץ גדות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.95 MB
גונן ג/11048 פרסום תוקף ברשומות 7/1/2002 תיחום שטח הפיתוח של קיבוץ גונן תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.09 MB
גונן ג/13564 פרסום תוקף ברשומות 28/9/2006 הרחבה קהילתית תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.56 MB
דן ג/14614 פרסום תוקף ברשומות 8/8/2007 תכנון שטח למגורים, מרכז אזרחי... תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.66 MB
דן ג/8651 פרסום תוקף ברשומות 8/9/1996 קיבוץ דן תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 663 KB
דן גע/מק/248 פרסום תוקף ברשומות 20/2/2013 שכונת הרחבה, איחוד וחלוקה מחדש תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח תוכנית חלוקה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.72 MB
דפנה ג/13141 פרסום תוקף ברשומות 2/2/2004   תקנון סרוק      
דפנה ג/13536 פרסום תוקף ברשומות 8/11/2007 יעוד שטחים לשכ' מגורים חדשות תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.4 MB
דפנה ג/19619 פרסום תוקף ברשומות 22/10/2015 חלוקת אזורי מגורים תקנון סרוק מצב מאושר מצב מוצע מצב קומפילטיבי סופי מים וביוב מערכת כבישים-תכנית ניקוז כללית נספח מים וביוב סקר עצים עצים-גליון 1 עצים-גליון 2 עצים-גליון 3 נספח תנועה נספח תנועה וחניה נספח תשתיות ניקוז נספח בינוי 1 נספח בינוי 2 אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 9.73 MB
הגושרים ג/10883 פרסום תוקף ברשומות 8/12/2005 איחוד וחלוקה מחדש תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.39 MB
הגושרים ג/14457 פרסום תוקף ברשומות 13/3/2007 הרחבת קיבוץ הגושרים תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 6.58 MB
הגושרים ג/15165 פרסום תוקף ברשומות 8/11/2007 חלוקת אזור המגורים הקיים תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.01 MB
הגושרים גע/מק/179 פרסום תוקף ברשומות 15/12/2009 איחוד וחלוקה באזורי מגורים, חניה ומלונאות תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.45 MB
הגושרים גע/מק/245 פרסום תוקף ברשומות 19/11/2013 שינוי קווי בנין תקנון סרוק תשריט נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 833 KB
הגושרים גע/מק/271 פרסום תוקף ברשומות 12/1/2016 שינוי חלוקה בתחום המחנה        
חולתה ג/12339 פרסום תוקף ברשומות 27/9/2005 הרחבה קהילתית תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.78 MB
חולתה ג/16530 פרסום תוקף ברשומות 21/6/2010 חלוקה למתחמים תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תרשים סביבה נספח תנועה 1 נספח תנועה 2 נספח תשתיות ניקוז נספח תשתיות ניקוז 1 נספח תשתיות ניקוז 2 אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 7.58 MB
חולתה ג/461 פרסום תוקף ברשומות 18/2/1990 תכנית מפורטת מס' 461 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.03 MB
יפתח ג/12195 פרסום תוקף ברשומות 8/6/2005 הרחבה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.71 MB
יפתח ג/15713 פרסום תוקף ברשומות 5/2/2009 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 6.34 MB
יפתח ג/3456 פרסום תוקף ברשומות 16/10/1980 תיחום ,קביעת יעודים דרכים ותנאים. תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.22 MB
כפר בלום ג/12933 פרסום תוקף ברשומות 8/2/2005 שכונת מגורים חדשה - 164 יח"ד תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.14 MB
כפר בלום ג/17289 פרסום תוקף ברשומות 16/7/2012 תכנון מחדש של שטח "המחנה" תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 6.45 MB
כפר בלום גע/מק/276 פרסום תוקף ברשומות 19/11/2015 שינוי הוראות לבניית חדר עבודה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.03 MB
כפר גלעדי 253-0242727 פרסום תוקף ברשומות 4/11/2015 איחוד וחלוקה ושינוי קווי בניין-מתחם 5 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח תוכנית חלוקה הורדת קבצי ממג 3.72 MB
כפר גלעדי ג/10472 פרסום תוקף ברשומות 15/7/2002 קביעת ייעודי קרקע תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.74 MB
כפר גלעדי ג/15937 פרסום תוקף ברשומות 30/3/2016 קביעת אזורים תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תרשים סביבה נספח תשתיות ביוב נספח תשתיות ניקוז אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 9.39 MB
כפר הנשיא ג/12087 פרסום תוקף ברשומות 9/6/2002 הקמת שכונת מגורים להרחבת הקיבוץ תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.69 MB
כפר הנשיא ג/17625 פרסום תוקף ברשומות 5/8/2010 חלוקה למתחמי מגורים תקנון סרוק תשריט נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 12.75 MB
כפר הנשיא ג/3367 פרסום תוקף ברשומות 15/10/1981 תכנית מפורטת מס' 3367 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.65 MB
כפר הנשיא גע/מק/084 פרסום תוקף ברשומות 30/6/2005 איחוד וחלוקה        
כפר הנשיא גע/מק/100 פרסום תוקף ברשומות 22/6/2006 שינוי קו בנין תקנון סרוק      
כפר סאלד ג/13203 פרסום תוקף ברשומות 13/3/2007 הרחבה - 151 יח"ד תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא נספח תנועה חתך לאורך 2 נספח תנועה חתך לאורך נספח תנועה תכנית כללית אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.36 MB
כפר סאלד ג/18653 פרסום תוקף ברשומות 13/3/2012 חלוקת מתחמים תקנון סרוק תשריט סקר עצים בוגרים עצים בוגרים גליון 1 עצים בוגרים גליון 2 עצים בוגרים גליון 3 עצים בוגרים גליון 4 עצים בוגרים גליון 5 נספח תנועה וחניה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.88 MB
להבות הבשן ג/11549 פרסום תוקף ברשומות 3/10/2002 תכנית מתאר לקיבוץ תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.44 MB
להבות הבשן ג/12554 פרסום תוקף ברשומות 27/1/2005 הרחבת הישוב, הקמת שכ' מגורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 43 KB
להבות הבשן ג/18865 פרסום תוקף ברשומות 11/3/2014 חלוקה למתחמים תקנון סרוק תשריט נספח 1-שטחי הבניה נספח עצים בוגרים סקר עצים-גליון 1 סקר עצים-גליון 2 סקר עצים-גליון 3 סקר עצים-גליון 4 סקר עצים-גליון 5 סקר עצים-גליון 6 נספח תנועה וחניה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 25.12 MB
להבות הבשן ג/4112 פרסום תוקף ברשומות 7/3/1984 קביעת אזורים ויעודי קרקע תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.1 MB
מחנים ג/13122 פרסום תוקף ברשומות 1/8/2004 הקמת שכ' מגורים חדשה תקנון סרוק תשריט נספח אחר אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.25 MB
מחנים ג/17216 פרסום תוקף ברשומות 25/11/2010 חלוקה למתחמי מגורים תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תרשים סביבה נספח תנועה וחניה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 6.03 MB
מחנים גע/מק/114 פרסום תוקף ברשומות 6/4/2006 איחוד וחלוקה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1005 KB
מחנים משצ/47 פרסום תוקף ברשומות 12/9/1991 רישום אדמות קיבוץ מחניים והסביבה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.33 MB
מלכיה ג/11151 פרסום תוקף ברשומות 1/3/2001 תיחום שטח פתוח תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.05 MB
מלכיה ג/11859 פרסום תוקף ברשומות 20/12/2001 תיחום שטח הפיתוח של קיבוץ מלכיה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.11 MB
מלכיה ג/19128 פרסום תוקף ברשומות 10/5/2015 חלוקה למתחמים תקנון סרוק תשריט מערכות מים וביוב עצים בוגרים שימור עצים נספח תנועה וחניה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 24.9 MB
מנרה ג/12728 פרסום תוקף ברשומות 23/5/2004 הרחבת קיבוץ מנרה תוספת של 83 יח"ד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.02 MB
מנרה משצ/89 פרסום תוקף ברשומות 12/7/2000 איחוד וחלוקה של חלקות וחלוקתן מחדש תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.26 MB
מעין ברוך ג/12729 פרסום תוקף ברשומות 23/9/2004 הקמת שכונת מגורים חדשה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.47 MB
מעין ברוך ג/15159 פרסום תוקף ברשומות 31/12/2006 תכנית מפורטת לאזור מגורים תקנון סרוק תשריט נספח תנועה וחניה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.73 MB
מעין ברוך ג/5697 פרסום תוקף ברשומות 6/11/1990 תכנית מפורטת מס' ג/ 5697 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 759 KB
משגב עם ג/12887 פרסום תוקף ברשומות 11/5/2004 תכנון מחדש של יעודי קרקע קיימים תקנון סרוק תשריט נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 10.8 MB
משגב עם ג/20077 פרסום תוקף ברשומות 7/11/2013 הרחבה שלב ב' - איחוד וחלוקה תקנון סרוק תשריט בינוי ונוף נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח תנועה וחניה נספח תוכנית חלוקה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.93 MB
משגב עם גע/מק/191 תוקף ברשומות- באישור שר הפנים 12/9/2011 איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה תקנון סרוק תשריט נספח תוכנית חלוקה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.73 MB
נאות מרדכי ג/12818 פרסום תוקף ברשומות 29/3/2005 יעוד שטח לשכונת מגורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.89 MB
נאות מרדכי ג/17290 פרסום תוקף ברשומות 15/5/2011 הגדרת מתחמים לצרכי חלוקה תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תרשים סביבה   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 8.75 MB
נאות מרדכי ג/9171 פרסום תוקף ברשומות 7/3/2002 תיחום שטח הפיתוח של הקיבוץ,קביעת יעודים שונים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1007 KB
עמיר ג/19207 פרסום בעיתונות לתוקף 11/9/2014 קיבוץ עמיר ומרחצאות הבזלת תקנון סרוק תשריט עצים בוגרים-1 עצים בוגרים-2 עצים בוגרים-טבלת איפיון נספח פרוגרמה למבני ציבור נספח תשתיות ביוב 1 נספח תשתיות ביוב 2 נספח תשתיות ביוב 3 נספח תשתיות ביוב 4 נספח תשתיות ניקוז 1 נספח תשתיות ניקוז 2 נספח נוף אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 145 KB
שדה נחמיה ג/13033 פרסום תוקף ברשומות 2/6/2004 הרחבה קהילתית ושינוי יעוד קרקע חקלאית. תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 633 KB
שדה נחמיה ג/13061 פרסום תוקף ברשומות 10/11/2002   תקנון סרוק      
שדה נחמיה ג/16652 פרסום תוקף ברשומות 10/3/2008 שדה נחמיה - אזור הקהילה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.99 MB
שדה נחמיה ג/19344 פרסום תוקף ברשומות 13/3/2012 מגרש 81, שינוי בהוראות וזכויות בניה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 876 KB
שדה נחמיה גע/מק/110 פרסום תוקף ברשומות 27/11/2005          
שדה נחמיה גע/מק/128 פרסום תוקף ברשומות 31/1/2007          
שמיר ג/13535 פרסום תוקף ברשומות 8/6/2005 שינוי יעודי קרקע לתכנון מחדש של קיבוץ שמיר. תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 585 KB
שמיר ג/17260 פרסום תוקף ברשומות 29/8/2010 תכנון מחדש של אזור המגורים תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תרשים סביבה נספח תנועה וחניה 1 נספח תנועה וחניה 2 נספח תשתיות ביוב אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.77 MB
שמיר ג/4544 פרסום תוקף ברשומות 18/2/1990 תיחום שטח פיתוח תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.44 MB
שמיר גע/מק/033 פרסום תוקף ברשומות 10/7/2001 איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.78 MB
שמיר גע/מק/243 פרסום תוקף ברשומות 4/11/2012 איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.73 MB
שניר ג/15443 פרסום תוקף ברשומות 29/6/2009 חלוקה למתחמים תקנון סרוק תשריט נספח תנועה וחניה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.77 MB
שניר גע/מק/113 פרסום תוקף ברשומות 28/2/2006 שינוי קווי בנין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.19 MB
שניר גע/מק/236 פרסום תוקף ברשומות 30/5/2012 מגרש 8 - שינוי קווי בניין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.48 MB

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש