דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il       מקרקעין - מידע ושירות תכנון מקרקעיןמאגר תוכניות בנין עיר

מאגר תוכניות בנין עיר
המידע מוגש כשירות לציבור ומתבסס על מאגר הנתונים של רשות מקרקעי ישראל
.למידע מעודכן ניתן לפנות לוועדה המקומית בה נמצא הנכס

. לא כל התשריטים/תקנונים כוללים חתימות אישור
יתכנו חוסרים ואי דיוקים בקבצי הממ"ג.

אותרו 1763 תוכניות בחיפוש לפי - מתכנן: עיריה. יוצגו 200 ראשונות.
ישוב מס' תוכנית סטטוס מהות תקנון תשריט נספחים ממ"ג
אבן יהודה הצ/303/1/1/א פרסום תוקף ברשומות 20/8/2006 הגדלת % בניה תקנון סרוק      
אבן יהודה הצ/47 פרסום תוקף ברשומות 25/6/1964 שרונים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 468 KB
אום אל פחם ענ/217/במ פרסום תוקף ברשומות 21/8/1997 שינוי יעוד מחקלאות תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא נספח תשתיות ביוב אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 8.62 MB
אום אל פחם ענ/297/במ פרסום תוקף ברשומות 3/11/1996 שינוי יעוד מחקלאי למגורים תקנון סרוק תשריט 1 תשריט 2   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 6.41 MB
אום אל פחם ענ/309 תכנית גנוזה 9/11/2010 מלאכה ומסחר.שכ' עין ג'ראר        
אום אל פחם ענ/340 פרסום תוקף ברשומות 22/10/2012 תכנון הקטע האורבני, שינוי יעוד מחקלאי תקנון סרוק תשריט נספח תנועה נספח נוף אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 6.86 MB
אום אל פחם ענ/379 פרסום תוקף ברשומות 16/5/2012 שינוי יעוד מחקלאי למגורים תקנון סרוק תשריט נספח נוף אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.62 MB
אום אל פחם ענ/505 פרסום בעיתונות לתוקף 31/8/2008 תחנת אם וילד "אלנור" תקנון סרוק תשריט נספח תנועה נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.73 MB
אום אל פחם ענ/522 פרסום תוקף ברשומות 22/3/2007 בנין ציבורי חינוך קואס תקנון סרוק תשריט נספח תנועה הורדת קבצי ממג 1.83 MB
אום אל פחם ענ/534 פרסום תוקף ברשומות 3/3/2009 שטח ציבורי תקנון סרוק תשריט נספח תנועה הורדת קבצי ממג 2.14 MB
אום אל פחם ענ/583 פרסום בעיתונות לתוקף 15/7/2008 שינוי יעוד מחקלאי למגורים ,כבישים וצורכי ציבו תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 12.66 MB
אום אל פחם ענ/631 פרסום תוקף ברשומות 18/3/2003 שינוי יעוד למבני ציבור וקהילה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.32 MB
אום אל פחם ענ/751 פרסום תוקף ברשומות 29/8/2010 גן וחניון ציבורי אלחיאם תקנון סרוק תשריט נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.56 MB
אום אל פחם ענ/מק/493 פרסום תוקף ברשומות 28/2/2001 חלוקה מחדש בהסכמה תקנון סרוק תשריט נספח בינוי 1 נספח בינוי 2 נספח בינוי 3 נספח בינוי 4 נספח בינוי 5 אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.96 MB
אום אל פחם ענ/מק/704 פרסום תוקף ברשומות 16/6/2004 איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.39 MB
אום אל פחם ענ/מק/830 בעתודות/בהכנה 15/11/2005 מציבורי למגורים        
אור יהודה מאא/130/1 פרסום תוקף ברשומות 1/11/1990 קביעת אזור תעשיה מיוחד (עתירת ידע) תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.88 MB
אילת 1/133/03/2 פרסום תוקף ברשומות 26/6/1980 תוספת בניה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 128 KB
אילת 101/02/2 פרסום תוקף ברשומות 17/2/1983 קביעת שטחי קרקע תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 4.81 MB
אילת 119/101/02/2 פרסום תוקף ברשומות 20/3/2013 שטח למבני ציבור מתחם בגין תקנון סרוק תשריט בדיקה הידרולוגית נתונים אודות המצב הסייסמולוגי נספח פרוגרמה למבני ציבור אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.12 MB
אילת 240/02/2 פרסום בעיתונות לתוקף 3/2/2014 הגדרת זכויות בניה תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.95 MB
אילת 275/02/2 פרסום תוקף ברשומות 26/1/2017 הנחיות להקמת סגירות עונתיות לבתי אוכל תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 9.53 MB
אילת 4/131/03/2 פרסום תוקף ברשומות 13/3/1975 רח' לוס אנג'לס תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 500 KB
אילת 49/101/02/2 פרסום תוקף ברשומות 28/10/1993 פארק מרכזי - מלונאות, שב"צ, ספורט תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.41 MB
אילת 602-0212274 פרסום תוקף ברשומות 23/6/2015 אזורים מסחריים מתחת לגשר הלגונה המערבית תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.9 MB
אילת 602-0284836 פרסום תוקף ברשומות 4/11/2015 תוספת זכויות בנייה תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 4.4 MB
אשדוד 10/101/02/3 פרסום תוקף ברשומות 31/12/1981 הקמת סככות לרכב באזורי מגורים א תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.87 MB
אשדוד 14/108/03/3 פרסום תוקף ברשומות 31/1/1980 שינוי יעוד משצ"פ לשב"צ תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 547 KB
אשדוד 2/116/03/3 פרסום תוקף ברשומות 9/2/1984 קביעת יעודים למגרשים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 173 KB
אשדוד 20/101/02/3 פרסום תוקף ברשומות 31/8/1978 שינויים בתקנון המתאר תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.37 MB
אשדוד 23/101/02/3 פרסום תוקף ברשומות 27/3/1980 בית חולים ומרכז בריאות תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.57 MB
אשדוד 37/102/03/3 פרסום תוקף ברשומות 20/7/1978 הקמת בית כנסת תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.17 MB
אשדוד 40/102/03/3 פרסום תוקף ברשומות 2/8/1979 חלוקת מגרשים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 126 KB
אשדוד 59/102/03/3א פרסום תוקף ברשומות 23/6/1985 תיקון אחוזי בניה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 4.3 MB
אשדוד 6/104/03/3 פרסום תוקף ברשומות 5/6/1980 חלוקת שטח ציבורי תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 243 KB
אשדוד 603-0295667 פרסום תוקף ברשומות 6/6/2016 קביעת קווי בניין ושימושים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.17 MB
אשדוד 9/106/03/3 פרסום תוקף ברשומות 4/12/1980 תכנון מחדש תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.6 MB
אשדוד ד/357ה/1 פרסום תוקף ברשומות 18/9/1969 חלוקת מגרש מס' 32 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 355 KB
אשדוד ד/433ז/1 פרסום תוקף ברשומות 30/4/1971 תכנון מחדש של השטח למוסדות ציבור תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 386 KB
אשדוד ד/752/א פרסום תוקף ברשומות 19/9/1974 הקצאת מגרש להקמת קיוסק תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 333 KB
אשקלון 1/170/03/4 פרסום תוקף ברשומות 4/12/1980 שינוי גבול תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 575 KB
אשקלון 10/126/03/4 פרסום תוקף ברשומות 1/5/1980 שינוי גבול מגרש לבניני ציבור תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 269 KB
אשקלון 10/139/03/4 פרסום תוקף ברשומות 5/6/1980 שינוי גבולות, הוספת פארק תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 532 KB
אשקלון 10/152/03/4 פרסום תוקף ברשומות 22/11/1979 בניית חנות מכולת תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 301 KB
אשקלון 11/101/02/4 פרסום תוקף ברשומות 2/11/1978 שינוי יעוד לבניני ציבור עבור תחנת משטרה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 654 KB
אשקלון 11/139/03/4 פרסום תוקף ברשומות 6/5/1982 קביעת יעודי קרקע תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.09 MB
אשקלון 117/101/02/4 פרסום תוקף ברשומות 9/12/1997 קביעת מגבלות לבניית סככות חניה לרכב תקנון סרוק      
אשקלון 12/106/03/4 פרסום תוקף ברשומות 27/4/1972 הרחבת חלקות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 252 KB
אשקלון 12/126/03/4 פרסום תוקף ברשומות 4/12/1980 שינוי יעוד לאזור בניני ציבור תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 263 KB
אשקלון 13/126/03/4 פרסום תוקף ברשומות 13/10/1983 שינוי מס' 13 לתכנית מפורטת מס' 126/03/4 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.16 MB
אשקלון 15/104/03/4 פרסום תוקף ברשומות 16/2/1978 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.23 MB
אשקלון 15/106/03/4 פרסום תוקף ברשומות 19/9/1974 שינוי מתעשיה לדרך מוצעת, חלוקה למגרשים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 977 KB
אשקלון 155/101/02/4 פרסום תוקף ברשומות 12/1/2006 שינוי בהנחיות חיבור לרשת הביוב העירונית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.25 MB
אשקלון 16/106/03/4 פרסום תוקף ברשומות 20/4/1978 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.14 MB
אשקלון 19/102/02/4 פרסום תוקף ברשומות 4/12/1975 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 679 KB
אשקלון 19/104/03/4 פרסום תוקף ברשומות 1/5/1980 שינוי יעוד לבית כנסת תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 777 KB
אשקלון 19/106/03/4 פרסום תוקף ברשומות 29/6/1978 שינוי יעוד לחקלאי מיוחד - משתלות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 767 KB
אשקלון 2/131/03/4 פרסום תוקף ברשומות 26/10/1981 הפיכת שצ"פ לשב"צ תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 561 KB
אשקלון 2/139/03/4 פרסום תוקף ברשומות 16/3/1972 שינוי יעוד למגרש תקנון מוקלד תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 605 KB
אשקלון 2/152/03/4 פרסום תוקף ברשומות 19/9/1974 שינוי יעוד לגן ילדים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.02 MB
אשקלון 21/104/03/4 פרסום תוקף ברשומות 4/12/1980 חלוקת מגרש 54 לגן ילדים ומרפאה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 425 KB
אשקלון 24/104/03/4 פרסום תוקף ברשומות 10/6/1982 שינוי יעוד לבניני ציבור תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 681 KB
אשקלון 24/106/03/4 פרסום תוקף ברשומות 26/3/1981 שינוי יעוד לדרך תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.53 MB
אשקלון 25/106/03/4 פרסום תוקף ברשומות 27/10/1983 שינוי גבולות מגרשים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.02 MB
אשקלון 27/152/03/4 פרסום תוקף ברשומות 4/11/1982 שינוי מס' 27 לתכנית מפורטת מס' 152/03/4 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.12 MB
אשקלון 28/102/02/4 פרסום תוקף ברשומות 25/3/1982 שינוי מס' 28 לתוכנית מיתאר מס' 102/02/4 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.66 MB
אשקלון 3/165/03/4 פרסום תוקף ברשומות 6/5/1982 שינוי יעוד למגורים א' תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 741 KB
אשקלון 33/101/02/4 פרסום תוקף ברשומות 13/10/1983 שינוי מס' 33 לתכנית מיתאר מס' 101/02/4 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.12 MB
אשקלון 33/147/03/4 פרסום תוקף ברשומות 26/10/1972 שינוי מס' 33 לתכנית מס' 147/03/4 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 959 KB
אשקלון 36/147/03/4 פרסום תוקף ברשומות 5/5/1974 שינוי יעוד למגורים א' תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 992 KB
אשקלון 38/147/03/4 פרסום תוקף ברשומות 9/6/1974 שינוי מס' 38 לתכנית מס' 147/03/4 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 538 KB
אשקלון 4/131/03/4 פרסום תוקף ברשומות 12/8/1982 שינוי יעוד לשב"צ תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1009 KB
אשקלון 4/בת/3 פרסום תוקף ברשומות 12/12/1991 הקמת אזור תעשיה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.84 MB
אשקלון 42/101/02/4 פרסום תוקף ברשומות 27/10/1985 שינוי מס' 42 לתכנית מס' 101/02/4 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.07 MB
אשקלון 42/147/03/4 פרסום תוקף ברשומות 13/2/1975 שנוי יעוד משצ"פ לשטח מסחרי תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 466 KB
אשקלון 43/101/02/4 פרסום תוקף ברשומות 25/7/1985 שינוי מס' 43 לתוכנית מס' 101/02/4 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.49 MB
אשקלון 5/120/03/4 פרסום תוקף ברשומות 4/10/1973 חלוקת מגרש 19 ל- 2 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 368 KB
אשקלון 5/131/03/4 פרסום תוקף ברשומות 30/5/1985 שינוי ביעודי הקרקע תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.65 MB
אשקלון 58/147/03/4 פרסום תוקף ברשומות 21/1/1982 הגדלת המגרש המיועד למקווה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.16 MB
אשקלון 6/149/03/4 פרסום תוקף ברשומות 5/1/1978 שינוי יעוד לבית כנסת ושביל הולכי רגל תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.26 MB
אשקלון 6/165/03/4 פרסום תוקף ברשומות 12/6/1980 שינוי מס' 6 לתכנית מפורטת מס' 165/03/4 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 61.62 MB
אשקלון 7/139/03/4 פרסום תוקף ברשומות 15/7/1974 קביעת יעודי קרקע        
אשקלון 71/147/03/4 פרסום תוקף ברשומות 19/7/1984 שינוי מס' 71 לתכנית מס' 147/03/4 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 829 KB
אשקלון 8/104/03/4 פרסום תוקף ברשומות 10/3/1974 שינוי יעוד משצ"פ לגן ילדים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 203 KB
אשקלון 8/120/03/4 פרסום ביטול הפקדה 21/8/2000 חלוקה מגרש 2 לחמישה מגרשים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 546 KB
אשקלון 8/143/03/4 פרסום תוקף ברשומות 24/7/1980 שינוי מס' 8 לתכנית מפורטת מס' 143/03/4 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 867 KB
אשקלון 8/149/03/4 פרסום תוקף ברשומות 17/1/1980 הגדלת שטח בתי כנסת תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 910 KB
אשקלון 9/143/03/4 פרסום תוקף ברשומות 10/6/1982 שינוי מיעוד שצ"פ לבניני ציבור תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.44 MB
אשקלון ד/77 פרסום תוקף ברשומות 22/12/1960 קביעת אזור מלאכה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 676 KB
באר שבע 155/102/02/5 פרסום תוקף ברשומות 26/1/2011 עדכון והתאמה של מבני מגורים קיימים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 481 KB
באר שבע 2/132/03/5 פרסום תוקף ברשומות 8/3/1998 אנדרטת חטיבת הנגב תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.25 MB
באר שבע 2/141/03/5(ד/711) פרסום תוקף ברשומות 19/4/1971 שינוי יעוד לשצ"פ תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 948 KB
באר שבע 29/169/03/5 פרסום תוקף ברשומות 2/2/2004 הקמת בית ספר תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 856 KB
באר שבע 48/107/03/5א פרסום תוקף ברשומות 15/4/1990 הגדלת שטח למבני ציבור תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.95 MB
באר שבע 5/151/03/5 פרסום תוקף ברשומות 20/2/1978 קביעת שטח לחניה ציבורית תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 996 KB
באר שבע 5/במ/127 פרסום תוקף ברשומות 18/3/1993 רמות -שלב ד' 800 יח"ד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.33 MB
באר שבע 5/מק/2366 פרסום תוקף ברשומות 30/7/2006 שינוי בהוראות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 581 KB
באר שבע 605-0365288 פרסום תוקף ברשומות 17/8/2016 הוספת שימושים לצרכי ציבור תקנון סרוק תשריט    
באר שבע ד/10/53(6/107/03/5) פרסום תוקף ברשומות 24/6/1971 שינוי יעוד משב"צ למגורים א' תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 535 KB
באר שבע ד/63ח(11/108/03/5) פרסום תוקף ברשומות 20/10/1966 חלוקה למגורים, מבני ציבור.. תקנון סרוק      
בית שמש בש/167 פרסום תוקף ברשומות 3/6/1999 תכנון כולל תקנון סרוק      
בית שמש בש/179 פרסום בעיתונות לתוקף 28/12/2006 קביעת זכויות והוראות בניה תקנון סרוק      
בית שמש בש/95ה פרסום תוקף ברשומות 4/12/1997 ביטול יעוד למבנה ציבור תקנון סרוק      
בית שמש בש/מק/77ה פרסום תוקף ברשומות 30/6/1996 שינוי יעוד לשטח לבנייני ציבור תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 472 KB
בני ברק בב/105/ס/2 פרסום תוקף ברשומות 17/8/2005 קביעת הוראות בניה חדשות תקנון סרוק      
בני ברק בב/194 פרסום תוקף ברשומות 31/7/1975 ייעוד שטחים למגורים ואזור מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 478 KB
בני ברק בב/225 פרסום תוקף ברשומות 1/12/1977 איחוד וחלוקה מחדש, הפקעה לצרכי ציבור תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 221 KB
בני ברק בב/מק/3054/א פרסום תוקף ברשומות 1/5/2013 שינויים בבינוי לעידוד בניה חדשה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.76 MB
בני ברק בב/מק/681 פרסום תוקף ברשומות 4/12/2000 שינוי קו בנין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 656 KB
בני ברק בב/מק/697 פרסום תוקף ברשומות 31/1/2002 שינוי יעוד משב"צ לדרך, מדרך לשצ"פ... תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 477 KB
בני ברק בב/מק/747 פרסום תוקף ברשומות 6/3/2003 הגדלת שטחים לצרכי ציבור תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 788 KB
בת ים בי/142 פרסום תוקף ברשומות 10/8/1998 המעברה תקנון סרוק תשריט נספח תנועה וחניה נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.7 MB
בת ים בי/142/ב דיון בהתנגדויות 2/2/1998 המעברה        
בת ים בי/2/364 פרסום תוקף ברשומות 12/1/2003 קביעת מגרשים לבניה ציבורית תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 9.76 MB
בת ים בי/258א פרסום תוקף ברשומות 25/12/1980 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 762 KB
בת ים בי/277 פרסום תוקף ברשומות 4/5/1981 איחוד וחלוקה ללא הסכמה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 587 KB
בת ים בי/319ב פרסום תוקף ברשומות 5/9/1985 אישור תוספת בניה תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 625 KB
בת ים בי/328ב פרסום תוקף ברשומות 3/3/1994 שינוי הוראות תקנון סרוק     הורדת קבצי ממג 5 KB
בת ים בי/339 פרסום תוקף ברשומות 1/3/1988 שינוי הוראות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.39 MB
בת ים בי/349 פרסום תוקף ברשומות 3/1/1991 קביעת הוראות בניה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 236 KB
בת ים בי/34ג פרסום תוקף ברשומות 5/10/1995 בת ים, שיכון ותיקים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 565 KB
בת ים בי/430/ב פרסום בעיתונות לתוקף 24/10/2012 לקבוע הוראות ותנאים להקמת מצללות בחצרות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.39 MB
בת ים בי/79א פרסום תוקף ברשומות 11/9/1975 תכנון מחדש לאזור מלונאות. תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.71 MB
גבעתיים 104 פרסום תוקף ברשומות 19/3/1964 שינוי יעוד למגורים ב' תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 209 KB
גבעתיים 105 פרסום תוקף ברשומות 20/1/1964 שינוי יעוד לשטח לבניני צביור תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 171 KB
גבעתיים 125 פרסום תוקף ברשומות 9/12/1965 הרחבת רחוב המורד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 191 KB
גבעתיים 126 פרסום תוקף ברשומות 4/11/1965 הרחבת דרך ללא מוצא תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 204 KB
גבעתיים 138 פרסום תוקף ברשומות 12/5/1966 שינוי תוואי שביל תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 476 KB
גבעתיים 17 פרסום תוקף ברשומות 30/12/1954 ביטול שטח ירוק תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 521 KB
גבעתיים 229 פרסום תוקף ברשומות 4/11/1971 קביעת שצ"פ, הרחבת דרך קיימת תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 859 KB
גבעתיים 34 פרסום תוקף ברשומות 23/8/1956 הרחבת קטע דרך למטרת חניה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 343 KB
גבעתיים 66 פרסום תוקף ברשומות 26/1/1961 שינוי יעוד למגורים א' תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 213 KB
גבעתיים 84 פרסום תוקף ברשומות 18/12/1961 שינוי יעוד לשצ"פ, קביעת אזור לחלוקה מחדש תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 242 KB
גבעתיים 87 פרסום תוקף ברשומות 25/1/1962 שינוי תוואי הכביש תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 217 KB
גבעתיים גב/123 פרסום תוקף ברשומות 23/9/1965 גבעתיים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.19 MB
גבעתיים גב/135 פרסום תוקף ברשומות 5/5/1966 הרחבת רחוב המעורר תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 183 KB
גבעתיים גב/159 פרסום תוקף ברשומות 20/6/1968 קביעת תקנות בעיניין שטח המרפסות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.36 MB
גבעתיים גב/196 פרסום תוקף ברשומות 9/12/1971 איחוד חלקות וקביעת חלוקה תקנון סרוק      
גבעתיים גב/267ב פרסום תוקף ברשומות 20/4/1991 הוספת מבנה לצרכי ציבור תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 968 KB
גבעתיים גב/358/ד פרסום בעיתונות לתוקף 20/5/2004 הקמת חניון תת קרקעי לשימוש הציבור תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.63 MB
גבעתיים גב/459 פרסום תוקף ברשומות 15/1/2005 שינוי חלוקת שטחי הבניה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.42 MB
גבעתיים גב/מק/258/ו פרסום תוקף ברשומות 22/10/1998 תוספת שטחי רצפה תקנון סרוק      
גבעתיים גב/מק/358ג פרסום תוקף ברשומות 15/3/2001 הרחבת דרך תקנון סרוק תשריט נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.7 MB
גבעתיים גב/מק/503 פרסום תוקף ברשומות 24/6/2007 שינוי הוראות תכנית גב/מק/2002 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.79 MB
גבעתיים גב/מק/551 פרסום תוקף ברשומות 28/2/2011 לאפשר שימוש במתקני חניה מכניים וחשמיים. תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 481 KB
גבעתיים גב/מק/90ב פרסום תוקף ברשומות 22/7/2004 שינוי קו בניין לתוספת בניה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.53 MB
גבעתיים גב/מק/99ה פרסום תוקף ברשומות 30/7/2002 הסדרת קו בנין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.23 MB
גדרה זמ/524 פרסום תוקף ברשומות 21/6/1982 קומפילציה של תכניות תקנון סרוק      
גת במשולש ענ/1052 פרסום תוקף ברשומות 26/6/2011 הגדלת רווחת הדיור תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.54 MB
גת במשולש ענ/מק/1138 פרסום תוקף ברשומות 31/12/2013 הרחבת שביל        
דימונה 1/105/03/25 פרסום תוקף ברשומות 2/3/1975 רח' כלנית - אזור מסחרי תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 117 KB
דימונה 1/108/03/25 פרסום תוקף ברשומות 1/1/1988 שינויי עוד לשטח מסחרי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.44 MB
דימונה 1/117/03/25 פרסום תוקף ברשומות 27/10/1983 שכ' לדוגמא (הרחבת בנין השקם) תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.29 MB
דימונה 10/107/03/25 פרסום תוקף ברשומות 10/6/1982 שכ' בנה ביתך תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.38 MB
דימונה 117/03/25 פרסום תוקף ברשומות 31/12/1981 בית שקם תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.74 MB
דימונה 140/03/11 פרסום תוקף ברשומות 10/12/1981 מטווח ירי בדימונה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.37 MB
דימונה 21/102/03/25 פרסום תוקף ברשומות 4/12/1980 שינוי יעוד למבני ציבור תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.63 MB
דימונה 29/102/03/25 פרסום תוקף ברשומות 4/12/1980 קביעת קו בנין חדש תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 785 KB
דימונה 31/102/03/25 פרסום תוקף ברשומות 29/10/1981 רח' רקפת- מסחר תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.46 MB
דימונה 5/105/03/25 פרסום תוקף ברשומות 9/6/1977 מגורים - רח' מצדה םינת כלנית תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 95 KB
דימונה 5/107/03/25 פרסום תוקף ברשומות 19/1/1978 דימונה, שכ' לדוגמא תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 481 KB
דימונה 8/106/03/25 פרסום תוקף ברשומות 12/8/1981 חוות סוסים חניון ומסעדה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.22 MB
דימונה 8/107/03/25 התוכנית נדחתה 6/8/2013 מסחר תקנון מוקלד     אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5 KB
דימונה 9/102/03/25 פרסום תוקף ברשומות 4/12/1980 שינוי יעוד לשפ"פ תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 719 KB
הוד השרון 423-0428557(הר/מק/12/548) פרסום תוקף ברשומות 4/5/2017 שינוי קו בנין קדמי       הורדת קבצי ממג 9.31 MB
הוד השרון הר/3/329 פרסום תוקף ברשומות 10/6/1965 קביעת אזורי מגורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 777 KB
הוד השרון הר/8/1200 פרסום תוקף ברשומות 1/12/2011 הגדלת זכויות בניה, הרחבת רחוב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.81 MB
הוד השרון הר/8/346 פרסום תוקף ברשומות 11/6/1964 הרחבת אזור תעשיה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 436 KB
הוד השרון הר/במ/18/7/6/600א פרסום תוקף ברשומות 13/10/1994 שינוי הוראות תקנון סרוק      
הוד השרון הר/מק/11/600/א/20 פרסום תוקף ברשומות 5/12/2007 שינוי קוי בנין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.36 MB
הוד השרון הר/מק/3/329/יח פרסום תוקף ברשומות 12/6/2003 הרחבת דרכים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 689 KB
הוד השרון הר/מק/9/163 פרסום תוקף ברשומות 26/11/2001 הרחבת רחוב הבנים, איחוד וחלוקת מגרשים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.08 MB
הרצליה 1542 פרסום תוקף ברשומות 23/7/1981 הרחבת רח' שלוה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.94 MB
הרצליה הר/1/1985/א פרסום תוקף ברשומות 16/5/2012 השלמה לתכנית הר/1/1985 תקנון סרוק מצב מוצע מצב קיים מקרא תצריף תכניות השלמה לתכנית הר-1-1985 עמדת צהל נספח בינוי הורדת קבצי ממג 8.88 MB
הרצליה הר/1054 פרסום תוקף ברשומות 10/8/1973 העברת תעלת ניקוז תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 462 KB
הרצליה הר/1144 פרסום תוקף ברשומות 5/10/1972 הפקעת שטחים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.21 MB
הרצליה הר/1236 פרסום תוקף ברשומות 17/7/1975 קביעת קווי בניין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.01 MB
הרצליה הר/1635א פרסום תוקף ברשומות 29/2/2004 קביעת הוראות לבניה בחלל גג הרעפים תקנון סרוק      
הרצליה הר/1820א פרסום תוקף ברשומות 3/8/1995 שינוי יעוד למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.6 MB
הרצליה הר/1920 תכנית גנוזה 29/8/1999 אתר נ.מ.        
הרצליה הר/1920/א פרסום תוקף ברשומות 2/9/2001 אתר נ.מ. תקנון סרוק תשריט נספח אחר נספח תנועה נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.17 MB
הרצליה הר/1936/א פרסום תוקף ברשומות 24/7/2005 מנהרת שבעת הכוכבים תקנון סרוק      
הרצליה הר/2000/א/1 פרסום תוקף ברשומות 23/1/2003 שינוי יעוד למגורים א' מוגבל מיוחד תקנון סרוק      
הרצליה הר/2000ב פרסום תוקף ברשומות 16/11/1997 קביעת הוראות לבניית בריכות שחיה תקנון סרוק      
הרצליה הר/2002 פרסום תוקף ברשומות 18/6/1987 שינוי יעוד לאזור חירום לשצ"פ תקנון סרוק תשריט 1 תשריט 2   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.84 MB
הרצליה הר/375 פרסום תוקף ברשומות 22/2/1962 שינוי תוואי הרחוב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 466 KB
הרצליה הר/380 פרסום תוקף ברשומות 29/6/1961 בית קברות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 507 KB
הרצליה הר/384 פרסום תוקף ברשומות 29/6/1961 הפרשת רצועה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 415 KB
הרצליה הר/448 פרסום תוקף ברשומות 20/4/1962 מערכת ביוב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 399 KB
הרצליה הר/457 פרסום תוקף ברשומות 29/6/1961 שינוי יעוד לשטח לבניה ציבורית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 289 KB
הרצליה הר/459 פרסום תוקף ברשומות 24/8/1961 ביטול דרך תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 351 KB
הרצליה הר/474 פרסום תוקף ברשומות 28/2/1963 תכנון שטח תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.58 MB
הרצליה הר/476 פרסום תוקף ברשומות 22/2/1962 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 307 KB
הרצליה הר/480 פרסום תוקף ברשומות 29/12/1966 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 416 KB
הרצליה הר/487 פרסום תוקף ברשומות 22/2/1962 שינוי תוואי הרחוב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 572 KB
הרצליה הר/488 פרסום תוקף ברשומות 20/9/1962 התווית רחובות חדשים והרחבת קיימים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 944 KB
הרצליה הר/494 פרסום תוקף ברשומות 20/5/1965 איחוד וחלוקה מחדש תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 461 KB
הרצליה הר/509 פרסום תוקף ברשומות 23/5/1963 ביטול רחובות קיימים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 966 KB
הרצליה הר/513 פרסום תוקף ברשומות 31/10/1963 שינוי התווית רחובות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.13 MB
הרצליה הר/514 פרסום תוקף ברשומות 8/11/1962 פתיחת רח' חדשים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.12 MB

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש