דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il       מקרקעין - מידע ושירות תכנון מקרקעיןמאגר תוכניות בנין עיר

מאגר תוכניות בנין עיר
המידע מוגש כשירות לציבור ומתבסס על מאגר הנתונים של רשות מקרקעי ישראל
.למידע מעודכן ניתן לפנות לוועדה המקומית בה נמצא הנכס

. לא כל התשריטים/תקנונים כוללים חתימות אישור
יתכנו חוסרים ואי דיוקים בקבצי הממ"ג.

אותרו 137 תוכניות בחיפוש לפי - מועצה אזורית: מ.א. הגליל העליון, מתכנן: אחר.
ישוב מס' תוכנית סטטוס מהות תקנון תשריט נספחים ממ"ג
אילת השחר ג/16616 פרסום תוקף ברשומות 20/3/2008 בניית מאגר לטיפול במי שפכים תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 6.42 MB
אילת השחר ג/18463 פרסום בעיתונות לתוקף 14/9/2012 הסבת שטח חקלאי לאזור מבני משק תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.75 MB
אילת השחר ג/5613 פרסום תוקף ברשומות 17/9/1989 תיחום שטח הפיתוח של קיבוץ איית השחר. תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.27 MB
אילת השחר ג/8703 פרסום תוקף ברשומות 3/2/2003 שינוי יעוד לחקלאי מיוחד תקנון סרוק תשריט נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.41 MB
אילת השחר ג/8704 פרסום תוקף ברשומות 21/8/1997 קביעת אזורים ועתודות קרקע תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.68 MB
גדות ג/10621 פרסום בעיתונות לתוקף 23/4/2004 יצירת חיבור חדש תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.53 MB
גדות ג/11805 פרסום תוקף ברשומות 21/8/2002 קביעת תוואי חדש עבור דרך מס' 918 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 540 KB
גדות ג/12093 פרסום בעיתונות לתוקף 20/11/2002 כניסה לישוב גדות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.6 MB
גדות ג/12884 פרסום תוקף ברשומות 8/6/2005 תכנון מחדש של הקיבוץ תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.61 MB
גדות ג/15744 פרסום תוקף ברשומות 4/9/2008 תוספת והרחבת יח"ד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.29 MB
גדות ג/6862 פרסום תוקף ברשומות 5/4/1992 שיפור כביש מס' 91 כולל הקמת גשר קבוע על הירדן תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.02 MB
גדות ג/8544 פרסום תוקף ברשומות 10/11/1996 גדות, נהר הירדן תקנון סרוק תשריט נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 710 KB
גונן ג/11048 פרסום תוקף ברשומות 7/1/2002 תיחום שטח הפיתוח של קיבוץ גונן תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.09 MB
גונן ג/13564 פרסום תוקף ברשומות 28/9/2006 הרחבה קהילתית תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.56 MB
גונן ג/5239 פרסום תוקף ברשומות 4/3/1990 שמורת טבע אתר גונן תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.13 MB
דן ג/14614 פרסום תוקף ברשומות 8/8/2007 תכנון שטח למגורים, מרכז אזרחי... תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.66 MB
דן ג/8651 פרסום תוקף ברשומות 8/9/1996 קיבוץ דן תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 663 KB
דן ג/8901 פרסום תוקף ברשומות 11/2/1997 שינו יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 396 KB
דן ג/8944 פרסום תוקף ברשומות 11/2/1997 תכנית מפורטת מספר ג/8944 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 733 KB
דן גע/מק/248 פרסום תוקף ברשומות 20/2/2013 שכונת הרחבה, איחוד וחלוקה מחדש תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח תוכנית חלוקה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.72 MB
דפנה ג/12210 פרסום תוקף ברשומות 27/5/2003 תיחום וייעוד שטח לשירותי דרך תקנון סרוק תשריט נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.51 MB
דפנה ג/13536 פרסום תוקף ברשומות 8/11/2007 יעוד שטחים לשכ' מגורים חדשות תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.4 MB
דפנה ג/7255 פרסום תוקף ברשומות 7/1/1993 הרחבת בית העלמין הקיים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 178 KB
דפנה ג/8489 פרסום תוקף ברשומות 10/11/1996 שינוי יעוד למבני ציבור תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.28 MB
דפנה גע/מק/197 פרסום תוקף ברשומות 19/5/2011 אזור מסחרי תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.7 MB
דפנה גע/מק/239 פרסום תוקף ברשומות 19/3/2013 איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח תוכנית חלוקה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.78 MB
דפנה גע/מק/258 פרסום תוקף ברשומות 9/7/2013 שינוי קווי בנין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.38 MB
דפנה משצ/80 פרסום תוקף ברשומות 7/8/1997 רישום אדמות הקיבוץ תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 753 KB
הגושרים ג/10883 פרסום תוקף ברשומות 8/12/2005 איחוד וחלוקה מחדש תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.39 MB
הגושרים ג/14457 פרסום תוקף ברשומות 13/3/2007 הרחבת קיבוץ הגושרים תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 6.58 MB
הגושרים ג/15165 פרסום תוקף ברשומות 8/11/2007 חלוקת אזור המגורים הקיים תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.01 MB
הגושרים ג/1756 פרסום תוקף ברשומות 2/2/1981 קביעת עתודות קרקע ותכליות לק' הגושרים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.57 MB
הגושרים גע/מק/144 פרסום תוקף ברשומות 26/11/2006 איחוד וחלוקה מחדש תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.56 MB
הגושרים גע/מק/154 פרסום תוקף ברשומות 7/2/2008 הסדרת תוואי ערוץ נחל תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.41 MB
הגושרים גע/מק/179 פרסום תוקף ברשומות 15/12/2009 איחוד וחלוקה באזורי מגורים, חניה ומלונאות תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.45 MB
חולתה ג/12339 פרסום תוקף ברשומות 27/9/2005 הרחבה קהילתית תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.78 MB
חולתה ג/16530 פרסום תוקף ברשומות 21/6/2010 חלוקה למתחמים תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תרשים סביבה נספח תנועה 1 נספח תנועה 2 נספח תשתיות ניקוז נספח תשתיות ניקוז 1 נספח תשתיות ניקוז 2 אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 7.58 MB
חולתה ג/461 פרסום תוקף ברשומות 18/2/1990 תכנית מפורטת מס' 461 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.03 MB
יפתח ג/11413 פרסום תוקף ברשומות 1/11/2001 קביעת שטח לדרך תקנון סרוק תשריט נספח תנועה 1 נספח חתכים 1 נספח חתכים 2 נספח חתכים 3 אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.62 MB
יפתח ג/12195 פרסום תוקף ברשומות 8/6/2005 הרחבה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.71 MB
יפתח ג/13885 פרסום תוקף ברשומות 8/11/2005 שינוי יעוד מחקלאי לשטח חציבה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.8 MB
יפתח ג/15512 פרסום תוקף ברשומות 4/9/2008 נקיקי יפתח תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.34 MB
יפתח ג/15677 פרסום תוקף ברשומות 10/3/2008 אתר הנצחה תקנון סרוק תשריט נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.11 MB
יפתח ג/15713 פרסום תוקף ברשומות 5/2/2009 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 6.34 MB
יפתח ג/3260 פרסום תוקף ברשומות 4/11/1982 תכנית מס' 3260 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.05 MB
יפתח ג/37 פרסום תוקף ברשומות 30/10/1952 תכנית בנין ערים מס' 37 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.88 MB
יפתח ג/4876 פרסום תוקף ברשומות 15/11/1988 חציבת אבן לתעשית השיש תקנון סרוק תשריט נספח אחר נספח סקר איכות קרקעות אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.18 MB
יפתח ג/8490 פרסום תוקף ברשומות 21/12/2000 הסדרת המחצבה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.07 MB
יפתח ג/9181 פרסום תוקף ברשומות 19/6/1997 תכנית מתאר מס' ג/9181 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.32 MB
כפר בלום ג/12933 פרסום תוקף ברשומות 8/2/2005 שכונת מגורים חדשה - 164 יח"ד תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.14 MB
כפר בלום ג/17289 פרסום תוקף ברשומות 16/7/2012 תכנון מחדש של שטח "המחנה" תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 6.45 MB
כפר בלום ג/5385 פרסום תוקף ברשומות 15/5/1988 תכנית מס'5385 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 652 KB
כפר בלום ג/6319 פרסום תוקף ברשומות 15/11/1990 תכנית מפורטת מס' 6319 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 822 KB
כפר בלום ג/7753 פרסום תוקף ברשומות 19/2/1996 קביעת יעודים ואזורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.21 MB
כפר בלום ג/8213 פרסום תוקף ברשומות 21/7/1996 פיתוח יער בשטח חקלאי תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 732 KB
כפר בלום ג/8488 פרסום תוקף ברשומות 3/12/1995 מרכז חינוך בכפר בלום תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.42 MB
כפר בלום גע/מק/222 פרסום תוקף ברשומות 4/11/2012 הרחבת אזור מבני משק - לולים תקנון סרוק תשריט נספח תוכנית חלוקה הורדת קבצי ממג 3.36 MB
כפר גלעדי ג/11079 פרסום תוקף ברשומות 2/2/2004 קביעת שטח לגן לאומי. תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.21 MB
כפר גלעדי ג/11668 פרסום בעיתונות לתוקף 15/4/2005 סלילת דרך ראשית תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.16 MB
כפר גלעדי ג/15937 פרסום תוקף ברשומות 30/3/2016 קביעת אזורים תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תרשים סביבה נספח תשתיות ביוב נספח תשתיות ניקוז אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 9.39 MB
כפר גלעדי ג/3227 פרסום תוקף ברשומות 18/6/1992 קביעת שטח לחציבה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.65 MB
כפר גלעדי ג/8139 פרסום תוקף ברשומות 1/2/1996 כפר גלעדי, עין החולה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 706 KB
כפר גלעדי גע/מק/140 פרסום תוקף ברשומות 26/3/2008 מחצבת כפר גלעדי תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.98 MB
כפר הנשיא ג/17625 פרסום תוקף ברשומות 5/8/2010 חלוקה למתחמי מגורים תקנון סרוק תשריט נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 12.75 MB
כפר הנשיא ג/3367 פרסום תוקף ברשומות 15/10/1981 תכנית מפורטת מס' 3367 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.65 MB
כפר הנשיא ג/5614 פרסום תוקף ברשומות 6/12/1990 קביעת שטח למפעל הידרואלקטרי תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.94 MB
כפר הנשיא גע/מק/100 פרסום תוקף ברשומות 22/6/2006 שינוי קו בנין תקנון סרוק      
כפר סאלד ג/13203 פרסום תוקף ברשומות 13/3/2007 הרחבה - 151 יח"ד תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא נספח תנועה חתך לאורך 2 נספח תנועה חתך לאורך נספח תנועה תכנית כללית אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.36 MB
כפר סאלד ג/17028 פרסום תוקף ברשומות 5/8/2010 שטחי תעסוקה, תעשייה ותיירות תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 8.76 MB
כפר סאלד ג/18653 פרסום תוקף ברשומות 13/3/2012 חלוקת מתחמים תקנון סרוק תשריט סקר עצים בוגרים עצים בוגרים גליון 1 עצים בוגרים גליון 2 עצים בוגרים גליון 3 עצים בוגרים גליון 4 עצים בוגרים גליון 5 נספח תנועה וחניה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.88 MB
כפר סאלד ג/4553 פרסום תוקף ברשומות 28/1/1985 לצרכי הסדר רישום תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 782 KB
כפר סאלד ג/7541 פרסום תוקף ברשומות 3/12/1995 קביעת יעודים ואזורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.85 MB
כפר סאלד ג/8135 פרסום תוקף ברשומות 9/3/2004 תיחום שטח חתחנת דלק תקנון סרוק תשריט נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.49 MB
להבות הבשן ג/11549 פרסום תוקף ברשומות 3/10/2002 תכנית מתאר לקיבוץ תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.44 MB
להבות הבשן ג/12554 פרסום תוקף ברשומות 27/1/2005 הרחבת הישוב, הקמת שכ' מגורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 43 KB
להבות הבשן ג/13908 פרסום תוקף ברשומות 12/1/2009 שמורת טבע נחל עורבים - הרחבה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.66 MB
להבות הבשן ג/4112 פרסום תוקף ברשומות 7/3/1984 קביעת אזורים ויעודי קרקע תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.1 MB
מחנים ג/13122 פרסום תוקף ברשומות 1/8/2004 הקמת שכ' מגורים חדשה תקנון סרוק תשריט נספח אחר אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.25 MB
מחנים ג/15940 פרסום תוקף ברשומות 7/10/2010 הקמת גן אירועים ודרך גישה אליו תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תרשים סביבה נספח נוף אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.26 MB
מחנים ג/17216 פרסום תוקף ברשומות 25/11/2010 חלוקה למתחמי מגורים תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תרשים סביבה נספח תנועה וחניה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 6.03 MB
מחנים ג/17682 פרסום תוקף ברשומות 21/5/2012 הרחבת חוות לולים תקנון סרוק תשריט נספח תשתיות ניקוז 1 נספח תשתיות ניקוז 2 אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.25 MB
מחנים ג/6122 פרסום תוקף ברשומות 21/3/1991 פתוח אזור שרותי דרך בצומת תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 784 KB
מחנים ג/8898 פרסום תוקף ברשומות 1/9/1996 צומת מחניים תקנון סרוק תשריט נספח תנועה נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.41 MB
מחנים ג/9346 פרסום תוקף ברשומות 10/12/1998 שינוי יעוד לתיירות ונופש תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.02 MB
מחנים גע/מק/114 פרסום תוקף ברשומות 6/4/2006 איחוד וחלוקה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1005 KB
מחנים גע/מק/125 פרסום תוקף ברשומות 28/5/2008 איחוד וחלוקה של מגרשים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.02 MB
מחנים גע/מק/165 פרסום תוקף ברשומות 9/11/2008 איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.46 MB
מלכיה ג/11151 פרסום תוקף ברשומות 1/3/2001 תיחום שטח פתוח תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.05 MB
מלכיה ג/11859 פרסום תוקף ברשומות 20/12/2001 תיחום שטח הפיתוח של קיבוץ מלכיה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.11 MB
מנרה ג/12281 פרסום תוקף ברשומות 3/2/2003 קבוץ מנרה-לול,שטח חקלאי מיוחד להקמת חוות לול תקנון סרוק תשריט נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.64 MB
מנרה ג/12728 פרסום תוקף ברשומות 23/5/2004 הרחבת קיבוץ מנרה תוספת של 83 יח"ד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.02 MB
מנרה ג/13906 פרסום תוקף ברשומות 26/12/2007 שמורת טבע תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.77 MB
מנרה ג/14252 פרסום תוקף ברשומות 13/5/2007 שינוי יעוד לדרך תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.97 MB
מנרה ג/18919 פרסום תוקף ברשומות 1/11/2012 הרחבת לולים תקנון סרוק תשריט נספח תנועה נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.9 MB
מנרה ג/3421 פרסום תוקף ברשומות 15/12/1983 תכנית מס' 3421 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 387 KB
מנרה ג/4663 פרסום תוקף ברשומות 17/10/1985 תוכינת מפורטת לצרכי רישום אדמות בניה והסביבה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.11 MB
מעין ברוך ג/12130 פרסום תוקף ברשומות 29/4/2002 התאמת יעודי השטחים לקיים בפועל תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.89 MB
מעין ברוך ג/15159 פרסום תוקף ברשומות 31/12/2006 תכנית מפורטת לאזור מגורים תקנון סרוק תשריט נספח תנועה וחניה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.73 MB
מעין ברוך ג/23 פרסום תוקף ברשומות 3/1/1952 תכנית בנין ערים מס' 23 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.59 MB
מעין ברוך ג/4526 פרסום תוקף ברשומות 7/6/1984 רשום אדמות קביעת יעודים וחלוקה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 607 KB
מעין ברוך ג/5557 פרסום תוקף ברשומות 15/5/1988 שינוי יעוד מחקלאי לתיירות ונופש תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 795 KB
מעין ברוך גע/מק/126 פרסום בעיתונות לתוקף 24/5/2006 איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.08 MB
משגב עם ג/11938 פרסום תוקף ברשומות 28/1/2002 כביש גישה למשגב עם תקנון סרוק תשריט נספח חתכים 1 נספח חתכים 2 נספח דרכים אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 6.63 MB
משגב עם ג/12383 פרסום תוקף ברשומות 12/9/2002 קביעת שטח לחוות לולים תקנון סרוק תשריט נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.38 MB
משגב עם ג/12887 פרסום תוקף ברשומות 11/5/2004 תכנון מחדש של יעודי קרקע קיימים תקנון סרוק תשריט נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 10.8 MB
משגב עם ג/17861 פרסום תוקף ברשומות 26/1/2011 הרחבת חוות לולים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.47 MB
משגב עם ג/4662 פרסום תוקף ברשומות 5/12/1985 משגב עם והסביבה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1007 KB
משגב עם גע/מק/191 תוקף ברשומות- באישור שר הפנים 12/9/2011 איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה תקנון סרוק תשריט נספח תוכנית חלוקה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.73 MB
משגב עם גע/מק/255 פרסום תוקף ברשומות 5/2/2013 שטח ספורט תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.31 MB
נאות מרדכי ג/12818 פרסום תוקף ברשומות 29/3/2005 יעוד שטח לשכונת מגורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.89 MB
נאות מרדכי ג/17290 פרסום תוקף ברשומות 15/5/2011 הגדרת מתחמים לצרכי חלוקה תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תרשים סביבה   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 8.75 MB
נאות מרדכי ג/6050 פרסום תוקף ברשומות 28/3/1996 שירותי דרך, תחנת דלק, חורשת נופש תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 291 KB
עמיר ג/4555 פרסום תוקף ברשומות 1/9/1994 הסדרת הבניה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.09 MB
עמיר ג/8342 פרסום תוקף ברשומות 19/6/1997 קביעת אזורים ועתודות קרקע תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 593 KB
עמיר גע/מק/182 פרסום תוקף ברשומות 31/8/2009 אחוד וחלוקה מחדש תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.48 MB
שדה נחמיה ג/10561 פרסום תוקף ברשומות 28/8/2006 שטח חקלאי מיוחד - לולים תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.43 MB
שדה נחמיה ג/11816 פרסום תוקף ברשומות 6/4/2003 יעוד השטח לתיירות פנינת הירדן. תקנון סרוק תשריט נספח תנועה נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 9 KB
שדה נחמיה ג/13033 פרסום תוקף ברשומות 2/6/2004 הרחבה קהילתית ושינוי יעוד קרקע חקלאית. תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 633 KB
שדה נחמיה ג/16652 פרסום תוקף ברשומות 10/3/2008 שדה נחמיה - אזור הקהילה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.99 MB
שדה נחמיה ג/18967 פרסום תוקף ברשומות 4/12/2012 מעבר הולכי רגל על נהר הירדן תקנון סרוק תשריט נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.51 MB
שדה נחמיה ג/19344 פרסום תוקף ברשומות 13/3/2012 מגרש 81, שינוי בהוראות וזכויות בניה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 876 KB
שדה נחמיה ג/4424 פרסום תוקף ברשומות 23/2/1984 איחוד וחלוקה מחדש תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.32 MB
שדה נחמיה ג/5795 פרסום תוקף ברשומות 28/7/1994 הקמת חניון תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 606 KB
שמיר ג/13535 פרסום תוקף ברשומות 8/6/2005 שינוי יעודי קרקע לתכנון מחדש של קיבוץ שמיר. תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 585 KB
שמיר ג/17260 פרסום תוקף ברשומות 29/8/2010 תכנון מחדש של אזור המגורים תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תרשים סביבה נספח תנועה וחניה 1 נספח תנועה וחניה 2 נספח תשתיות ביוב אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.77 MB
שמיר ג/4544 פרסום תוקף ברשומות 18/2/1990 תיחום שטח פיתוח תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.44 MB
שמיר ג/8424 פרסום תוקף ברשומות 27/4/1995 הרחבת שטח תעשיה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.09 MB
שמיר גע/מק/019 פרסום תוקף ברשומות 14/3/2002 איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 761 KB
שמיר גע/מק/142 פרסום תוקף ברשומות 9/11/2006 איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.21 MB
שמיר גע/מק/215 פרסום תוקף ברשומות 10/7/2011 הקלה מקו בנין באזורי מגורים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2 MB
שמיר גע/מק/216 פרסום תוקף ברשומות 28/6/2012 מתחם בריכת שחיה, איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט נספח תוכנית חלוקה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.94 MB
שמיר גע/מק/232 פרסום תוקף ברשומות 30/5/2012 שינוי קווי בנין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.1 MB
שמיר גע/מק/243 פרסום תוקף ברשומות 4/11/2012 איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.73 MB
שניר ג/11094 פרסום תוקף ברשומות 5/10/2000 שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים תקנון סרוק תשריט נספח תשתיות ניקוז אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.16 MB
שניר ג/15443 פרסום תוקף ברשומות 29/6/2009 חלוקה למתחמים תקנון סרוק תשריט נספח תנועה וחניה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.77 MB
שניר גע/מק/113 פרסום תוקף ברשומות 28/2/2006 שינוי קווי בנין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.19 MB
שניר גע/מק/236 פרסום תוקף ברשומות 30/5/2012 מגרש 8 - שינוי קווי בניין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.48 MB

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש