דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il       מקרקעין - מידע ושירות תכנון מקרקעיןמאגר תוכניות בנין עיר

מאגר תוכניות בנין עיר
המידע מוגש כשירות לציבור ומתבסס על מאגר הנתונים של רשות מקרקעי ישראל
.למידע מעודכן ניתן לפנות לוועדה המקומית בה נמצא הנכס

. לא כל התשריטים/תקנונים כוללים חתימות אישור
יתכנו חוסרים ואי דיוקים בקבצי הממ"ג.

אותרו 39 תוכניות בחיפוש לפי - ישוב: שדה ורבורג.
ישוב מס' תוכנית סטטוס מהות תקנון תשריט נספחים ממ"ג
מ.א. דרום שרון שד/1000 פרסום תוקף ברשומות 5/7/1981 מתאר דרום-השרון תקנון סרוק מצב מוצע חלק מיזרחי -קטע 2 מצב מוצע חלק מיזרחי -קטע 3 מצב מוצע חלק מיזרחי-קטע 1 מצב מוצע חלק מערבי -  קטע 2 מצב מוצע חלק מערבי -קטע 1 מצב מוצע חלק מערבי -קטע 3   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 19.17 MB
שדה ורבורג 417-0157610(שד/מק/57/119) פרסום תוקף ברשומות 29/4/2014 שינוי בקווי הבניין תקנון סרוק      
שדה ורבורג 417-0250506 פרסום תוקף ברשומות 3/9/2015 שינוי בקווי בנין        
שדה ורבורג גמ/2/119 פרסום תוקף ברשומות 2/4/1959 תכנית מס' גמ/2/119        
שדה ורבורג משמ/104/שד פרסום תוקף ברשומות 18/4/1990 הסדר ורישום תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.02 MB
שדה ורבורג שגפ/119 פרסום ביטול תוקף 27/12/1956 תכנית מס' שגפ/119        
שדה ורבורג שד/1/10/119 פרסום תוקף ברשומות 16/11/2000 תכנון כולל תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 453 KB
שדה ורבורג שד/10/119 פרסום תוקף ברשומות 30/6/1991 שדה ורבורג - בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 275 KB
שדה ורבורג שד/11/119 פרסום תוקף ברשומות 31/8/1995 שינוי יעוד למגורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.37 MB
שדה ורבורג שד/12/119 פרסום תוקף ברשומות 17/7/2001 לאשר קו בנים קיים תקנון סרוק תשריט נספח טופוגרפיה / תוכנית מצבית אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 691 KB
שדה ורבורג שד/13/119 פרסום תוקף ברשומות 14/11/1996 שדה ורבורג, בעלות פרטית. תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 493 KB
שדה ורבורג שד/14/119 פרסום תוקף ברשומות 17/4/1997 שדה ורבורג, מגרש 70 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 269 KB
שדה ורבורג שד/16/119 פרסום תוקף ברשומות 28/4/1998 חלוקת חלקה ויצירת מגרשים לבעלי מקצוע תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.37 MB
שדה ורבורג שד/22/119 פרסום תוקף ברשומות 25/7/2000 שינוי יעוד מחקלאי למגורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.73 MB
שדה ורבורג שד/28 פרסום תוקף ברשומות 10/5/1945 הסדרת שימושי קרקע תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 713 KB
שדה ורבורג שד/28א פרסום תוקף ברשומות 14/8/1947 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 547 KB
שדה ורבורג שד/3/119 פרסום תוקף ברשומות 15/1/1970 קביעת אזורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.89 MB
שדה ורבורג שד/32/119 פרסום תוקף ברשומות 4/12/2008 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.63 MB
שדה ורבורג שד/34/119 פרסום תוקף ברשומות 4/12/2008 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.4 MB
שדה ורבורג שד/41/119 פרסום תוקף ברשומות 21/7/2008 הגדלת זכויות בניה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.09 MB
שדה ורבורג שד/42/119 פרסום ביטול הפקדה 11/9/2012 2        
שדה ורבורג שד/54/119 פרסום תוקף ברשומות 14/6/2012 תוספת זכויות בניה בחלקה 119 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 844 KB
שדה ורבורג שד/56/119(417-0121566) פרסום בעיתונות להפקדה 4/2/2016 תוספת זכויות בניה        
שדה ורבורג שד/6/119 פרסום תוקף ברשומות 11/5/1988 שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' שד/6/119 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 841 KB
שדה ורבורג שד/6/119א פרסום תוקף ברשומות 3/3/1983 שינוי יעוד למגורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 467 KB
שדה ורבורג שד/6/119ב פרסום תוקף ברשומות 20/4/1995 להסדיר זכויות בניה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 246 KB
שדה ורבורג שד/מק/27/119 פרסום תוקף ברשומות 5/5/2002 התרת בניית בריכת שחיה תקנון סרוק   נספח מפת מדידה  
שדה ורבורג שד/מק/28/119 פרסום תוקף ברשומות 31/5/2001 שינוי קווי בנין תקנון סרוק      
שדה ורבורג שד/מק/29/119 פרסום תוקף ברשומות 4/12/2001 איחוד וחלוקת מגרשים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 420 KB
שדה ורבורג שד/מק/30/119 פרסום ההפקדה 10/1/2002          
שדה ורבורג שד/מק/31/119 פרסום תוקף ברשומות 24/2/2002 התרת בריכת שחיה פרטית תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 593 KB
שדה ורבורג שד/מק/36/119 פרסום תוקף ברשומות 9/1/2005          
שדה ורבורג שד/מק/37/119 פרסום תוקף ברשומות 19/12/2007          
שדה ורבורג שד/מק/40/119 פרסום בעיתונות לתוקף 5/6/2008 איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.64 MB
שדה ורבורג שד/מק/43/119 פרסום בעיתונות לתוקף 10/8/2007 שינוי קו בנין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 628 KB
שדה ורבורג שד/מק/46/119 פרסום תוקף ברשומות 25/11/2008 הסדרת קוי בנין בנחלה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.38 MB
שדה ורבורג שד/מק/47/119 פרסום תוקף ברשומות 16/3/2009 שינוי קוי בנין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 955 KB
שדה ורבורג שד/מק/48/119 פרסום תוקף ברשומות 1/11/2009 שנוי קווי בנין לבריכה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1016 KB
שדה ורבורג שד/מק/55/119 פרסום תוקף ברשומות 1/5/2013 הרחבת בית עלמין קיים תקנון סרוק תשריט נספח  תשתיות ניקוז 1 נספח  תשתיות ניקוז 2 נספח  תשתיות ניקוז 3 נספח נוף אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.03 MB

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש