דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il       מקרקעין - מידע ושירות תכנון מקרקעיןמאגר תוכניות בנין עיר

מאגר תוכניות בנין עיר
המידע מוגש כשירות לציבור ומתבסס על מאגר הנתונים של רשות מקרקעי ישראל
.למידע מעודכן ניתן לפנות לוועדה המקומית בה נמצא הנכס

. לא כל התשריטים/תקנונים כוללים חתימות אישור
יתכנו חוסרים ואי דיוקים בקבצי הממ"ג.

אותרו 16 תוכניות בחיפוש לפי - ישוב: כפר מצר, יעוד עיקרי: מגורים.
ישוב מס' תוכנית סטטוס מהות תקנון תשריט נספחים ממ"ג
כפר מצר 1/26/2 אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 15/6/1992 רישום שיכונים ציבוריים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 788 KB
כפר מצר ג/10084 פרסום תוקף ברשומות 16/11/2000 שינוי תוואי כביש מס' 7. תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 872 KB
כפר מצר ג/12341 פרסום תוקף ברשומות 12/9/2002 הרחבת היישוב לצורך 64 יח"ד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.24 MB
כפר מצר ג/13756 פרסום תוקף ברשומות 24/2/2005 שינוי ייעוד מאזור חקלאי למגורים א' תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.14 MB
כפר מצר ג/13902 פרסום תוקף ברשומות 14/11/2004 שינויי בנייה מותרים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.3 MB
כפר מצר ג/14063 פרסום תוקף ברשומות 14/12/2004   תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.21 MB
כפר מצר ג/14534 פרסום תוקף ברשומות 8/2/2005   תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.27 MB
כפר מצר ג/15024 פרסום תוקף ברשומות 8/11/2005 הגדלת אחוזי בניה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 4 KB
כפר מצר ג/15880 פרסום תוקף ברשומות 13/10/2016 תוספת שטח לפיתוח בקיבולת של 595 יח"ד תקנון סרוק תשריט אסופת נספחים נספח  תנועה נספח  תשתיות ביוב נספח  תשתיות מים 1 נספח  תשתיות מים 2 נספח  תשתיות ניקוז 1 נספח  תשתיות ניקוז 2 נספח  תשתיות ניקוז 3 נספח חתכים 1 נספח חתכים 2 נספח טופוגרפיה / תוכנית מצבית אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 169 KB
כפר מצר ג/2406 פרסום תוקף ברשומות 9/4/1981 הכנת תוכנית מתאר תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.77 MB
כפר מצר ג/3530 פרסום תוקף ברשומות 3/5/1984 קביעת שטחי מגורים ודרך תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 275 KB
כפר מצר גמ/מק/284/2406 פרסום תוקף ברשומות 30/6/2005 שינוי קו בנין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.61 MB
כפר מצר גמ/מק/300/2406 פרסום תוקף ברשומות 30/1/2006 שינוי קוי בנין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 4 KB
כפר מצר גנ/16043 פרסום תוקף ברשומות 18/8/2008 מתן לגיטימציה לבניה קיימת תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.2 MB
כפר מצר מק/גמ/334/3530 פרסום תוקף ברשומות 13/12/2007 שינוי קו בנין תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 5.12 MB
כפר מצר מק/גמ/388/2406 פרסום תוקף ברשומות 11/12/2011 הקטנת קווי בנין ותוספת גובה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.31 MB

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש