דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il       מקרקעין - מידע ושירות תכנון מקרקעיןמאגר תוכניות בנין עיר

מאגר תוכניות בנין עיר
המידע מוגש כשירות לציבור ומתבסס על מאגר הנתונים של רשות מקרקעי ישראל
.למידע מעודכן ניתן לפנות לוועדה המקומית בה נמצא הנכס

. לא כל התשריטים/תקנונים כוללים חתימות אישור
יתכנו חוסרים ואי דיוקים בקבצי הממ"ג.

אותרו 455 תוכניות בחיפוש לפי - ישוב: הרצליה, אחראי לתכנון: ועדה מקומית.
ישוב מס' תוכנית סטטוס מהות תקנון תשריט נספחים ממ"ג
הרצליה 1177 פרסום תוקף ברשומות 24/10/1975 תכנון מחדש תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.07 MB
הרצליה 1298 פרסום תוקף ברשומות 28/11/1974 שינוי יעוד משטח לבנין ציבורי למסחר תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1012 KB
הרצליה 1357 פרסום תוקף ברשומות 17/7/1980 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.39 MB
הרצליה 1411 פרסום תוקף ברשומות 6/10/1975 הפקעת שטחים לצורך הרחבת רחובות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.25 MB
הרצליה 1420 פרסום תוקף ברשומות 22/1/1981 הרחבת רח' הנדיב תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.35 MB
הרצליה 1450 פרסום תוקף ברשומות 1/4/1982 שינוי יעוד לאזור מסחרי מיוחד תקנון סרוק      
הרצליה 1464 פרסום תוקף ברשומות 28/8/1980 שינוי קו בנין, הפקעת שטחים להרחבת דרך תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.68 MB
הרצליה 1466א פרסום תוקף ברשומות 3/2/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.53 MB
הרצליה 1476 פרסום תוקף ברשומות 28/8/1980 הרצליה, בעלות שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.47 MB
הרצליה 1483 פרסום תוקף ברשומות 3/7/1980 הרחבה וישור תוואי דרך תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 780 KB
הרצליה 1522 פרסום תוקף ברשומות 18/12/1980 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.24 MB
הרצליה 1530 פרסום תוקף ברשומות 25/5/1980 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 4.93 MB
הרצליה 1533 פרסום תוקף ברשומות 9/9/1982 קביעת שטח למעון יום תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 951 KB
הרצליה 1534 פרסום תוקף ברשומות 1/4/1982 הפקעת שטחים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.6 MB
הרצליה 1541 פרסום תוקף ברשומות 25/6/1981 שינוי יעוד ממגורים לבית אבות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 6.89 MB
הרצליה 1542 פרסום תוקף ברשומות 23/7/1981 הרחבת רח' שלוה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.94 MB
הרצליה 1549 פרסום תוקף ברשומות 4/12/1980 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 1.83 MB
הרצליה 1551 פרסום תוקף ברשומות 21/1/1982 שינוי יעוד למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 4.44 MB
הרצליה 1565 פרסום תוקף ברשומות 1/4/1982 התווית דרכים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5 MB
הרצליה 1583 פרסום תוקף ברשומות 21/1/1982 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 9.67 MB
הרצליה 1594 פרסום תוקף ברשומות 15/3/1984 שינוי יעוד לשטח לבנין ציבורי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 5.56 MB
הרצליה 1597 פרסום תוקף ברשומות 16/6/1983 שינוי יעוד ב' ומסחר תקנון סרוק     הורדת קבצי ממג 10.14 MB
הרצליה 1598 פרסום תוקף ברשומות 4/3/1982 הרחבת דרכים קיימות תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 850 KB
הרצליה 1610 פרסום תוקף ברשומות 21/1/1982 איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.08 MB
הרצליה 1647 פרסום תוקף ברשומות 28/1/1982 קביעת שטח לבנין ציבורי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.87 MB
הרצליה 432 פרסום תוקף ברשומות 20/4/1962 פתוח שבילים להולכי רגל תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.2 MB
הרצליה 504-0177998 פרסום תוקף ברשומות 19/11/2014 מגרשי מגורים תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע   הורדת קבצי ממג 2.01 MB
הרצליה 574ב פרסום תוקף ברשומות 17/12/1981 איחוד וחלוקה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.24 MB
הרצליה הר/1/1900 פרסום תוקף ברשומות 21/7/2008 מלונאות באיזור תעשיה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.46 MB
הרצליה הר/1/1920 פרסום תוקף ברשומות 9/2/2012 הרחבת השטח המיועד לאוניברסיטה ואזורי מגורים תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח תנועה נספח בינוי נספח נוף אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.53 MB
הרצליה הר/1/1985/א פרסום תוקף ברשומות 16/5/2012 השלמה לתכנית הר/1/1985 תקנון סרוק מצב מוצע מצב קיים מקרא תצריף תכניות השלמה לתכנית הר-1-1985 עמדת צהל נספח בינוי הורדת קבצי ממג 8.88 MB
הרצליה הר/1008 פרסום תוקף ברשומות 15/11/1973 חלוקה חדשה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.41 MB
הרצליה הר/1021א פרסום תוקף ברשומות 30/4/1991 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 775 KB
הרצליה הר/1021ב פרסום תוקף ברשומות 4/12/1997 תוספת בניה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.09 MB
הרצליה הר/1023 פרסום תוקף ברשומות 17/2/1972 הגדלת קווי בנייה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.75 MB
הרצליה הר/1024 פרסום תוקף ברשומות 3/9/1970 פתיחת דרך חדשה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 869 KB
הרצליה הר/1035א פרסום תוקף ברשומות 13/6/1976 חלוקה מחדש תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 804 KB
הרצליה הר/1047 פרסום תוקף ברשומות 13/5/1971 שינוי תוואי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.41 MB
הרצליה הר/1054 פרסום תוקף ברשומות 10/8/1973 העברת תעלת ניקוז תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 462 KB
הרצליה הר/1073 פרסום תוקף ברשומות 3/2/1972 הפקעת שטחים להרחבת רחובות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 496 KB
הרצליה הר/1075 פרסום תוקף ברשומות 24/7/1975 איחוד וחלוקה מחדש תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.54 MB
הרצליה הר/1087 פרסום תוקף ברשומות 21/9/1972 הפרשת שטחים להרחבת רחובות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.08 MB
הרצליה הר/1088 פרסום תוקף ברשומות 12/7/1973 התווית דרכים וחלוקת קרקע תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.05 MB
הרצליה הר/1089 פרסום תוקף ברשומות 31/3/1974 שינוי יעוד משצ"פ לשב"צ תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 625 KB
הרצליה הר/1092 פרסום תוקף ברשומות 15/3/1973 ביטול והתווית דרכים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.28 MB
הרצליה הר/1108א פרסום תוקף ברשומות 30/6/1975 איחוד וחלוקה בהסכמה וללא הסכמת הבעלים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.29 MB
הרצליה הר/1109 פרסום תוקף ברשומות 18/8/1977 הפרשת שטחים ציבוריים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.09 MB
הרצליה הר/1111 פרסום תוקף ברשומות 6/10/1974 שינוי תכנית המתאר תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 975 KB
הרצליה הר/1113 פרסום תוקף ברשומות 22/5/1975 שינוי ייעוד ליחידה מסחרית ושטח להרחבת כביש תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 701 KB
הרצליה הר/1114 פרסום תוקף ברשומות 21/9/1972 הפרשת שטחים ציבוריים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 621 KB
הרצליה הר/1116 פרסום תוקף ברשומות 28/6/1973 הפרשת שטח תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.04 MB
הרצליה הר/1126 פרסום תוקף ברשומות 11/9/1972 תוספת סעיף לתכנית 253/א תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.5 MB
הרצליה הר/1127 פרסום תוקף ברשומות 31/10/1974 איחוד וחלקה חדשה תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.02 MB
הרצליה הר/1136 פרסום תוקף ברשומות 22/5/1975 שינוי יעוד למגרש לבנין ציבורי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.47 MB
הרצליה הר/1138 פרסום תוקף ברשומות 10/8/1973 מועדון נוער ומגרש ספורט תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.61 MB
הרצליה הר/1139 פרסום תוקף ברשומות 14/5/1975 התווית דרכים תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 2.12 MB
הרצליה הר/1140א פרסום תוקף ברשומות 1/11/1990 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.54 MB
הרצליה הר/1141א פרסום תוקף ברשומות 24/7/1975 להפקיע שטחים לצורך הרחבת רחובות תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1022 KB
הרצליה הר/1144 פרסום תוקף ברשומות 5/10/1972 הפקעת שטחים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.21 MB
הרצליה הר/1145 פרסום תוקף ברשומות 22/5/1975 הרחבת רח' העבודה ורח' ברנר תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 447 KB
הרצליה הר/1146 פרסום תוקף ברשומות 24/5/1973 הפקעת שטחים להרחבת רחוב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1004 KB
הרצליה הר/1147 פרסום תוקף ברשומות 22/5/1975 שינוי יעוד למגרש לבנין ציבורי - גן ילדים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.09 MB
הרצליה הר/1158 פרסום תוקף ברשומות 17/3/1974 הפקעת שטחים להרחבת רחוב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 964 KB
הרצליה הר/1160 פרסום תוקף ברשומות 15/3/1973 הרחבת רח' ישראל שוחט תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 338 KB
הרצליה הר/1163 פרסום תוקף ברשומות 22/5/1975 שינוי ביעודי קרקע תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 964 KB
הרצליה הר/1164 פרסום תוקף ברשומות 22/5/1975 חלוקה חדשה תקנון סרוק   נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון  
הרצליה הר/1165 פרסום תוקף ברשומות 29/11/1973 הרחבת רח' פועלי ציון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 698 KB
הרצליה הר/1172 פרסום תוקף ברשומות 22/11/1973 הרחבת דרכים קיימות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.29 MB
הרצליה הר/1174 פרסום תוקף ברשומות 13/2/1975 שינוי יעוד לאזור מגורים א' תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 746 KB
הרצליה הר/1178 פרסום תוקף ברשומות 15/3/1973 קביעת קיר משותף בין החלקות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 526 KB
הרצליה הר/1186 פרסום תוקף ברשומות 6/3/1975 התווית דרכים וקביעת שטחים ציבוריים תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 3.34 MB
הרצליה הר/1187 פרסום תוקף ברשומות 6/6/1976 הפקעת שטחים להרחבת רח' ויצמן תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.74 MB
הרצליה הר/1192 פרסום תוקף ברשומות 19/8/1973 לקנות אחוזי בניה לחלקות תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.34 MB
הרצליה הר/1202 פרסום תוקף ברשומות 28/11/1974 שינוי יעוד לבנין ציבורי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 787 KB
הרצליה הר/1215א פרסום תוקף ברשומות 4/3/1982 שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מסחרי תקנון סרוק תשריט נספח חניה הורדת קבצי ממג 2.03 MB
הרצליה הר/1219 פרסום תוקף ברשומות 1/1/1976 הפקעת שטחים ציבוריים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.56 MB
הרצליה הר/1223א פרסום תוקף ברשומות 25/5/1986 שינוי יעוד למגרש מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 633 KB
הרצליה הר/1223ב פרסום תוקף ברשומות 27/2/1992 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט נספח תנועה הורדת קבצי ממג 2.66 MB
הרצליה הר/1224א פרסום תוקף ברשומות 11/3/1976 תכנון מחדש. תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 960 KB
הרצליה הר/1225א פרסום תוקף ברשומות 4/12/1980 איחוד וחלוקה, שינוי יעוד למגורים ב' תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.63 MB
הרצליה הר/1227 פרסום תוקף ברשומות 10/8/1973 שינוי יעוד למגרש לבנייני ציבור תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 950 KB
הרצליה הר/1233 פרסום תוקף ברשומות 28/4/1974 חלוקה חדשה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 6.54 MB
הרצליה הר/1236 פרסום תוקף ברשומות 17/7/1975 קביעת קווי בניין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.01 MB
הרצליה הר/1237 פרסום תוקף ברשומות 6/3/1975 קביעת סדרי הצטלבות בין רחובות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.24 MB
הרצליה הר/1245 פרסום תוקף ברשומות 19/3/1981 לשנות יעודי קרקע תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 465 KB
הרצליה הר/1248 פרסום תוקף ברשומות 24/7/1975 שינוי יעוד לשטח לבנין ציבורי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.12 MB
הרצליה הר/1250 פרסום תוקף ברשומות 31/3/1974 הפקעת שטחים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 572 KB
הרצליה הר/1253 פרסום תוקף ברשומות 20/10/1974 שינוי יעוד למגרשי בנין ציבור תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.79 MB
הרצליה הר/1257 פרסום תוקף ברשומות 22/5/1975 הפקעת שטחים להרחבת רחוב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.14 MB
הרצליה הר/1259 פרסום תוקף ברשומות 24/7/1975 הרחבת רחובות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.17 MB
הרצליה הר/1260 פרסום תוקף ברשומות 19/9/1975 הפקעת שטחים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.15 MB
הרצליה הר/1266 פרסום תוקף ברשומות 17/7/1975 קביעת גובה הבנינים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 4.41 MB
הרצליה הר/1270 פרסום תוקף ברשומות 19/2/1976 הפקעת שטחים להרחבת דרך תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.43 MB
הרצליה הר/1274א פרסום תוקף ברשומות 20/5/1983 שינוי יעוד למגורים א', שב"צ תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.39 MB
הרצליה הר/1282 פרסום תוקף ברשומות 12/7/1973 הפקעת שטחים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 988 KB
הרצליה הר/1293 פרסום תוקף ברשומות 21/7/1977 איחוד וחלוקה מחדש תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.63 MB
הרצליה הר/1300א פרסום תוקף ברשומות 20/5/1988 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 758 KB
הרצליה הר/1311 פרסום תוקף ברשומות 23/7/1989 איחוד וחלוקה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 436 KB
הרצליה הר/1313א פרסום תוקף ברשומות 3/2/1983 אחוד וחלוקה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.52 MB
הרצליה הר/1316 פרסום תוקף ברשומות 28/10/1975 הפקעת שטחים להרחבת רחוב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 743 KB
הרצליה הר/1317 פרסום תוקף ברשומות 24/7/1975 קביעת רוחב שד' חן תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.39 MB
הרצליה הר/1324 פרסום תוקף ברשומות 24/7/1975 שינוי יעוד לבנין ציבורי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.67 MB
הרצליה הר/1332 פרסום תוקף ברשומות 24/7/1975 שינוי יעוד למגרש לבנין ציבורי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.92 MB
הרצליה הר/1339 פרסום תוקף ברשומות 31/3/1988 איחוד וחלקות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 765 KB
הרצליה הר/1342א פרסום תוקף ברשומות 11/1/1979 הפקעת שטחים לצורך הרחבת רחובות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.53 MB
הרצליה הר/1344 פרסום תוקף ברשומות 28/8/1980 הפקעת שטח להרחבת דרך תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 692 KB
הרצליה הר/1345א פרסום תוקף ברשומות 15/1/1987 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.11 MB
הרצליה הר/1359 פרסום תוקף ברשומות 9/2/1978 איחוד וחלוקה מחדש תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.81 MB
הרצליה הר/1360 פרסום תוקף ברשומות 22/9/1988 איחוד וחלוקה לצורך הרחבת דרכים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 845 KB
הרצליה הר/1367א פרסום תוקף ברשומות 19/2/1987 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.5 MB
הרצליה הר/1367ב פרסום תוקף ברשומות 30/12/1993 איחוד וחלוקה ללא הסכמה, קביעת זכויות תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 808 KB
הרצליה הר/1369 פרסום תוקף ברשומות 18/12/1976 שינוי יעוד לאזור מגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.81 MB
הרצליה הר/1370 פרסום תוקף ברשומות 24/6/1976 הפקעת שטחים להרחבת רחוב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.13 MB
הרצליה הר/1371 פרסום תוקף ברשומות 19/6/1975 הפקעת שטחים להרחבת רחוב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 546 KB
הרצליה הר/1377א סעיפים 77 ו-78 לחוק תכנון ובניה 3/7/1990 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.74 MB
הרצליה הר/1378א פרסום תוקף ברשומות 12/6/1988 שינוי יעוד למגורים, לבניני ציבור, שצ"פ תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 6.36 MB
הרצליה הר/1393א פרסום תוקף ברשומות 26/2/1981 שינוי יעוד לאזור מגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.11 MB
הרצליה הר/1396 פרסום תוקף ברשומות 1/4/1976 שנוי תכנית המתאר תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.98 MB
הרצליה הר/1399ב פרסום תוקף ברשומות 26/11/1990 שינוי יעודי קרקע תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.31 MB
הרצליה הר/1415א פרסום תוקף ברשומות 15/11/1988 שינוי יעוד למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.83 MB
הרצליה הר/1422 פרסום תוקף ברשומות 28/10/1975 הפקעת שטחים להרחבת רחוב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.64 MB
הרצליה הר/1423 פרסום תוקף ברשומות 28/10/1975 שינוי יעוד לאזור מגורים א' תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.18 MB
הרצליה הר/1431 פרסום תוקף ברשומות 1/12/1977 הקטנת רוחב הדרכים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.73 MB
הרצליה הר/1433 פרסום תוקף ברשומות 7/11/1977 הפקעת חלקות לפתיחת דרך חדשה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 551 KB
הרצליה הר/1436 פרסום תוקף ברשומות 11/1/1979 שינוי יעוד לאזור מגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 4.07 MB
הרצליה הר/1438 פרסום תוקף ברשומות 18/8/1977 קביעת חזית מסחרית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 960 KB
הרצליה הר/1439 פרסום תוקף ברשומות 29/6/1976 שינוי יעוד לאזור חקלאי א' תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 456 KB
הרצליה הר/1440 פרסום תוקף ברשומות 25/1/1979 פתיחת דרך גישה לבית ספר ברנדיס תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 850 KB
הרצליה הר/1441 פרסום תוקף ברשומות 19/1/1978 הרחבת רח' הפרטיזנים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.68 MB
הרצליה הר/1447ב פרסום תוקף ברשומות 22/9/1988 שינוי יעוד למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.93 MB
הרצליה הר/1450א פרסום תוקף ברשומות 11/6/1992 תוספת מקומות חניה תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.59 MB
הרצליה הר/1452א פרסום תוקף ברשומות 4/2/1990 שינוי ביעודי קרקע תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.5 MB
הרצליה הר/1462 פרסום תוקף ברשומות 13/6/1991 שינוי יעוד ממגורים ג' למסחרי מיוחד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.95 MB
הרצליה הר/1465 פרסום תוקף ברשומות 9/2/1978 שינוי תוואי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.13 MB
הרצליה הר/1469 פרסום תוקף ברשומות 9/2/1978 הפקעת שטחים לצורך הרחבת רח' הצפצפות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.32 MB
הרצליה הר/1473 פרסום תוקף ברשומות 15/3/1984 הקצאת מגרשים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.5 MB
הרצליה הר/1478 פרסום תוקף ברשומות 25/1/1979 קביעת דרך ללא מוצא ברח' קדושי השואה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 843 KB
הרצליה הר/1479ב פרסום תוקף ברשומות 29/7/1986 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 1.19 MB
הרצליה הר/1485 פרסום תוקף ברשומות 8/2/2001 קביעת הוראות ותנאים לפיתוח מרכז העיר תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 3.82 MB
הרצליה הר/1485/א פרסום תוקף ברשומות 14/12/2004 קביעת תקופה לשימוש במקרקעין כשימוש חורג תקנון סרוק      
הרצליה הר/1492 פרסום תוקף ברשומות 22/2/1979 שינוי יעוד לשטח ציבורי פתוח תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.57 MB
הרצליה הר/1495 פרסום תוקף ברשומות 2/3/1978 שינוי חלק ממגרש ציבורי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.93 MB
הרצליה הר/1496 פרסום תוקף ברשומות 9/3/1978 הפקעת שטחים להרחבת רחוב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 597 KB
הרצליה הר/1497 פרסום תוקף ברשומות 7/1/1982 הפקעת שטחים לצורך הרחבת דרך תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 811 KB
הרצליה הר/1513 פרסום תוקף ברשומות 22/9/1988 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1002 KB
הרצליה הר/1515 פרסום תוקף ברשומות 18/8/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.64 MB
הרצליה הר/1527 פרסום תוקף ברשומות 18/8/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.44 MB
הרצליה הר/1529 פרסום תוקף ברשומות 27/4/1981 שינוי יעוד לדרך ציבורית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.52 MB
הרצליה הר/1531 פרסום תוקף ברשומות 2/12/1985 שינוי יעודי הקרקע תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.54 MB
הרצליה הר/1535 פרסום תוקף ברשומות 17/3/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.97 MB
הרצליה הר/1537 פרסום תוקף ברשומות 6/9/1987 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 973 KB
הרצליה הר/1540 פרסום תוקף ברשומות 15/3/1988 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 4.39 MB
הרצליה הר/1541א פרסום תוקף ברשומות 7/6/1986 הוספת קומה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.22 MB
הרצליה הר/1547 פרסום תוקף ברשומות 18/8/1983 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.19 MB
הרצליה הר/1548א פרסום תוקף ברשומות 15/8/1986 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.22 MB
הרצליה הר/1551א פרסום תוקף ברשומות 28/1/1993 ביטול סעיף 12 ב' תקנון סרוק      
הרצליה הר/1556 פרסום תוקף ברשומות 3/11/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.49 MB
הרצליה הר/1556א פרסום תוקף ברשומות 11/12/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.67 MB
הרצליה הר/1562 פרסום תוקף ברשומות 22/11/1979 שינוי יעוד למרכז רפואת שיניים תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 909 KB
הרצליה הר/1572 פרסום תוקף ברשומות 9/2/1984 שינוי יעוד חלק מחלקה 164. תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 26.2 MB
הרצליה הר/1574 פרסום תוקף ברשומות 9/9/1982 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.12 MB
הרצליה הר/1575 פרסום תוקף ברשומות 3/6/1982 שינוי יעוד לשטח לבנין ציבורי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.06 MB
הרצליה הר/1576ב פרסום תוקף ברשומות 26/3/1989 שינוי יעוד למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.65 MB
הרצליה הר/1576ג פרסום תוקף ברשומות 24/6/1993 שינויי עוד למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.77 MB
הרצליה הר/1577 פרסום תוקף ברשומות 5/7/1984 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.33 MB
הרצליה הר/1581 פרסום תוקף ברשומות 21/6/1982 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 9.95 MB
הרצליה הר/1582 פרסום תוקף ברשומות 7/7/1983 שינוי יעוד למגורים משולב במסחר תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 5 MB
הרצליה הר/1585 פרסום תוקף ברשומות 6/2/1992 פתיחת שביל להולכי רגל תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 752 KB
הרצליה הר/1587 פרסום תוקף ברשומות 10/2/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.67 MB
הרצליה הר/1595 פרסום תוקף ברשומות 31/3/1986 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 5.06 MB
הרצליה הר/1597ג פרסום תוקף ברשומות 19/8/1990 איחוד וחלוקה ללא הסכמה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.06 MB
הרצליה הר/1599 פרסום תוקף ברשומות 5/7/1984 שינוי יעוד ממגורים לדרך תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 459 KB
הרצליה הר/1600 פרסום תוקף ברשומות 3/5/1984 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 561 KB
הרצליה הר/1608 פרסום תוקף ברשומות 18/12/1984 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.09 MB
הרצליה הר/1614 פרסום תוקף ברשומות 5/8/1990 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.99 MB
הרצליה הר/1616 פרסום תוקף ברשומות 1/4/1982 שינוי יעוד לאזור מגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.87 MB
הרצליה הר/1618 פרסום תוקף ברשומות 1/9/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1014 KB
הרצליה הר/1621 פרסום תוקף ברשומות 15/11/1988 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1010 KB
הרצליה הר/1623 פרסום ההפקדה 21/6/1985 שינוי יעוד ממגורים א' לשטח לבנין ציבורי תקנון מוקלד      
הרצליה הר/1624 פרסום בעיתונות להפקדה 13/6/2013 הרצליה תקנון מוקלד      
הרצליה הר/1626 פרסום תוקף ברשומות 12/12/1982 לאפשר תוספת בניה בשכון לזוגות צעירים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.22 MB
הרצליה הר/1629 פרסום תוקף ברשומות 20/5/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 786 KB
הרצליה הר/1633 פרסום תוקף ברשומות 1/10/1982 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.78 MB
הרצליה הר/1635/ד פרסום תוקף ברשומות 17/1/2013 בניה בגגות רעפים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.9 MB
הרצליה הר/1635/ה פרסום בעיתונות לתוקף 6/2/2014 הגדלת חדר יציאה לגג תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 6.98 MB
הרצליה הר/1636 פרסום תוקף ברשומות 3/2/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 660 KB
הרצליה הר/1638 פרסום תוקף ברשומות 26/10/1984 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.04 MB
הרצליה הר/1639 פרסום תוקף ברשומות 5/1/1984 שינוי יעוד ממגורים לדרך תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.15 MB
הרצליה הר/1640 פרסום תוקף ברשומות 12/12/1982 שינוי לשטח לבנין ציבורי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 781 KB
הרצליה הר/1641 פרסום תוקף ברשומות 3/11/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.88 MB
הרצליה הר/1643 פרסום תוקף ברשומות 7/7/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.61 MB
הרצליה הר/1644 פרסום תוקף ברשומות 21/6/1985 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.33 MB
הרצליה הר/1645א פרסום תוקף ברשומות 24/11/1994 תכנון מסדרון תחבורתי, שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.13 MB
הרצליה הר/1645ב פרסום תוקף ברשומות 27/10/1998 שינוי מחקלאי א וחקלאי ב למסדרון תחבורה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.58 MB
הרצליה הר/1646 פרסום תוקף ברשומות 17/3/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.67 MB
הרצליה הר/1656 פרסום תוקף ברשומות 4/11/1993 הקמת שכונת מגורים חדשה - 202 יח"ד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 10.73 MB
הרצליה הר/1659א פרסום תוקף ברשומות 20/8/1989 שינוי יעודי קרקע תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.55 MB
הרצליה הר/1659ב פרסום תוקף ברשומות 15/4/1992 הוספת קומת גג תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.28 MB
הרצליה הר/1660א פרסום תוקף ברשומות 13/8/1992 קביעת שטח לדרך ושצ"פ תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.71 MB
הרצליה הר/1665א פרסום תוקף ברשומות 22/8/1991 שינוי יעוד לבית אבות תקנון סרוק תשריט נספח תנועה הורדת קבצי ממג 1.63 MB
הרצליה הר/1666 פרסום תוקף ברשומות 1/11/1985 שינוי זכויות בניה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.34 MB
הרצליה הר/1672א פרסום תוקף ברשומות 16/3/1995 שינוי יעוד למגורים מיוחד - מלון דירות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 953 KB
הרצליה הר/1674 פרסום תוקף ברשומות 1/11/1990 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון(למעט הדרכים) תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.84 MB
הרצליה הר/1675 פרסום תוקף ברשומות 12/10/1988 שינוי יעוד לבנין ציבורי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.21 MB
הרצליה הר/1679א פרסום תוקף ברשומות 19/6/1988 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1002 KB
הרצליה הר/1681א פרסום תוקף ברשומות 30/4/1991 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.42 MB
הרצליה הר/1682 פרסום תוקף ברשומות 10/10/1991 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.06 MB
הרצליה הר/1693 פרסום תוקף ברשומות 9/1/1992 שינוי יעוד למגרש מיוחד-הרחבתבית אבות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.69 MB
הרצליה הר/1695 פרסום תוקף ברשומות 7/3/1988 שינוי יעוד ממגורים א' לשצ"פ תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 949 KB
הרצליה הר/1696 פרסום תוקף ברשומות 6/2/1992 שינוי יעוד למסחר תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.55 MB
הרצליה הר/1697 פרסום תוקף ברשומות 25/10/1990 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.43 MB
הרצליה הר/1704 פרסום תוקף ברשומות 16/2/1995 הרצליה,רחובות הרב קוק,שירת דבורה,ז'בוטינסקי תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.11 MB
הרצליה הר/1704א פרסום תוקף ברשומות 5/9/1989 שינוי יעוד מחקלאי א' למרכז ספורט עירוני תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.11 MB
הרצליה הר/1706א פרסום תוקף ברשומות 28/3/1996 קביעת שטח למגורים א' ולמגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.87 MB
הרצליה הר/1707 פרסום תוקף ברשומות 7/3/1989 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.19 MB
הרצליה הר/1711 פרסום תוקף ברשומות 3/10/2002 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט נספח תנועה הורדת קבצי ממג 2.76 MB
הרצליה הר/1720 פרסום תוקף ברשומות 13/6/1991 שינוי יעוד מתעשיה לתעשיה מיוחדת תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.44 MB
הרצליה הר/1721 פרסום תוקף ברשומות 28/12/1995 שינוי יעוד למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט נספח תנועה הורדת קבצי ממג 4.32 MB
הרצליה הר/1721ב פרסום תוקף ברשומות 29/8/1999 הגדלת אחוזי בניה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.67 MB
הרצליה הר/1724 פרסום תוקף ברשומות 7/3/1991 שינוי יעודי למגורים א'2 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.36 MB
הרצליה הר/1726 פרסום תוקף ברשומות 19/9/1990 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.23 MB
הרצליה הר/1728 פרסום תוקף ברשומות 13/7/1988 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.45 MB
הרצליה הר/1730א פרסום תוקף ברשומות 21/8/2002 שינוי ייעודים תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח תנועה הורדת קבצי ממג 1.97 MB
הרצליה הר/1731 פרסום תוקף ברשומות 3/1/1991 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 7.42 MB
הרצליה הר/1734א פרסום תוקף ברשומות 30/12/1993 שינוי יעוד לאזור תעשיה מיוחד תקנון סרוק תשריט נספח תנועה הורדת קבצי ממג 2.66 MB
הרצליה הר/1736 פרסום תוקף ברשומות 30/4/1991 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.21 MB
הרצליה הר/1737/א פרסום תוקף ברשומות 20/7/2000 שינוי יעוד לשצ"פ תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.54 MB
הרצליה הר/1737/ב פרסום תוקף ברשומות 10/4/2011 החלת תכנית הר/2000/מ בתחום מגרשי המגורים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 345 KB
הרצליה הר/1743 פרסום תוקף ברשומות 11/6/1992 שינוי יעוד ממסחר למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 775 KB
הרצליה הר/1744 פרסום תוקף ברשומות 1/7/1990 קביעת הוראות לתוספות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.31 MB
הרצליה הר/1746 פרסום תוקף ברשומות 25/10/1990 שינוי יעוד מתעשיה לשטח ציבורי פתוח תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 805 KB
הרצליה הר/1748 פרסום תוקף ברשומות 21/2/1991 שינוי רוחב דרך פנימית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.46 MB
הרצליה הר/1750 פרסום תוקף ברשומות 23/7/1989 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.3 MB
הרצליה הר/1752 פרסום תוקף ברשומות 25/10/1990 אישור תוספות בניה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.39 MB
הרצליה הר/1754 פרסום תוקף ברשומות 25/10/1990 קביעת שטח לתעשיה עתירת ידע תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.28 MB
הרצליה הר/1756 פרסום תוקף ברשומות 25/10/1990 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 692 KB
הרצליה הר/1761 פרסום תוקף ברשומות 9/1/1992 שינוי ייעודים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.13 MB
הרצליה הר/1762 פרסום תוקף ברשומות 1/9/1991 שינוי ביעודי קרקע תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2 MB
הרצליה הר/1764 פרסום תוקף ברשומות 9/5/1991 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 587 KB
הרצליה הר/1769 פרסום תוקף ברשומות 3/9/1992 הרצליה, בעלות שלטון תקנון סרוק תשריט נספח תנועה נספח בינוי הורדת קבצי ממג 952 KB
הרצליה הר/1769/א פרסום תוקף ברשומות 14/8/2003 קביעת תכליות תקנון סרוק      
הרצליה הר/1771 פרסום תוקף ברשומות 23/1/1992 תוספת בניה לבניינים קיימים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.02 MB
הרצליה הר/1775 פרסום תוקף ברשומות 12/9/1991 מלון השרון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 5.22 MB
הרצליה הר/1776 פרסום תוקף ברשומות 22/11/1990 שינוי יעוד למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.35 MB
הרצליה הר/1779 פרסום תוקף ברשומות 22/6/1995 שינוי יעוד למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.2 MB
הרצליה הר/1781 פרסום תוקף ברשומות 12/10/1990 הרצליה, בעלות שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.44 MB
הרצליה הר/1784א פרסום תוקף ברשומות 27/1/1994 שינוי יעוד למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.02 MB
הרצליה הר/1786 פרסום תוקף ברשומות 28/2/1996 הקמת שכונת מגורים 376 יח"ד תקנון סרוק תשריט נספח תנועה נספח בינוי נספח תשתיות ניקוז נספח חתכים אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 725 KB
הרצליה הר/1792 פרסום תוקף ברשומות 1/7/1993 שינוי יעוד שטחים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.23 MB
הרצליה הר/1794 פרסום תוקף ברשומות 3/6/1993 שינוי יעוד לשצ"פ תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.42 MB
הרצליה הר/1800 פרסום תוקף ברשומות 8/12/1991 שינוי יעוד לשצ"פ תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.82 MB
הרצליה הר/1804 פרסום תוקף ברשומות 13/7/1992 שינוי הוראות תקנון סרוק      
הרצליה הר/1805 פרסום תוקף ברשומות 19/12/1991 שינוי שטח הקרקע תקנון סרוק      
הרצליה הר/1813 פרסום תוקף ברשומות 10/9/1992 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.56 MB
הרצליה הר/1817 פרסום תוקף ברשומות 23/1/2000 שינוי יעוד לאזור מגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1019 KB
הרצליה הר/1819 פרסום תוקף ברשומות 19/3/2006 איחוד וחלוקה ללא הסכמה תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.7 MB
הרצליה הר/1819/א פרסום תוקף ברשומות 5/7/2000 שינוי יעוד לשטח למבני ציבור תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.24 MB
הרצליה הר/1824 פרסום תוקף ברשומות 30/6/1992 שינוי בינוי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.38 MB
הרצליה הר/1825 פרסום תוקף ברשומות 17/4/1997 שינוי יעוד לאזור תעשיה מיוחד תקנון סרוק תשריט נספח תנועה וחניה הורדת קבצי ממג 1.68 MB
הרצליה הר/1828ב פרסום תוקף ברשומות 30/5/1997 תוספת יח"ד אחת תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.13 MB
הרצליה הר/1830 פרסום תוקף ברשומות 12/3/1992 שינוי יעוד שטחים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.63 MB
הרצליה הר/1830א פרסום תוקף ברשומות 27/7/1997 תוספת דירות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 773 KB
הרצליה הר/1835 פרסום תוקף ברשומות 27/9/1993 שינוי יעוד מאזור מגורים א' לדרך תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.37 MB
הרצליה הר/1839 פרסום תוקף ברשומות 5/9/2000 תכנון כולל תקנון סרוק תשריט נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.85 MB
הרצליה הר/1842 פרסום תוקף ברשומות 25/12/1994 שינוי יעוד מחקלאי א' לדרך חדשה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.15 MB
הרצליה הר/1850 פרסום תוקף ברשומות 29/4/1993 שינוי יעוד לאזור מסחרי מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.33 MB
הרצליה הר/1850א פרסום תוקף ברשומות 10/4/1997 שינוי לאזור מגורים מיוחד ושפ"פ תקנון סרוק תשריט נספח תנועה הורדת קבצי ממג 2.49 MB
הרצליה הר/1852 פרסום תוקף ברשומות 6/1/1994 שינוי יעוד לאזור תעשיה מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.86 MB
הרצליה הר/1853 פרסום תוקף ברשומות 26/10/1995 שכונת נוה עמל, רח' פורצי הדרך, גבול העיר תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.28 MB
הרצליה הר/1855 פרסום תוקף ברשומות 28/10/1993 שינוי יעוד לאזור מגורים מיוחד ללא חזית מסחרית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 742 KB
הרצליה הר/1863/א פרסום תוקף ברשומות 20/12/2001 תיקון טבלת זכויות הבניה תקנון סרוק      
הרצליה הר/1867 פרסום תוקף ברשומות 21/10/1993 קביעת הוראות בינוי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 890 KB
הרצליה הר/1874/ב פרסום תוקף ברשומות 1/4/2004 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח תנועה נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 6.25 MB
הרצליה הר/1874/ב/1 פרסום בעיתונות לתוקף 16/9/2009 מבני ציבור ברח' אלתרמן-שמעוני תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.54 MB
הרצליה הר/1879 פרסום תוקף ברשומות 30/3/1997 הפקעת שטח תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 660 KB
הרצליה הר/1880 פרסום תוקף ברשומות 1/2/1996 שיפור תנאי הדיור תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.73 MB
הרצליה הר/1883 פרסום תוקף ברשומות 10/12/2000 שינוי יעוד למגרש מיוחד למגורים ולדרך תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.33 MB
הרצליה הר/1884 פרסום תוקף ברשומות 15/8/1996 איחוד וחלוקה ללא הסכמה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 982 KB
הרצליה הר/1892 פרסום תוקף ברשומות 14/9/1995 שינוי יעוד מבנין ציבורי למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט נספח תנועה הורדת קבצי ממג 4.57 MB
הרצליה הר/1900 פרסום תוקף ברשומות 4/9/2003 פיתוח מוגבר של אזור התעשיה תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח הפקעות ורישום נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 9.03 MB
הרצליה הר/1909 פרסום תוקף ברשומות 28/3/1996 הרצליה, שיכון משה"ב, רח' ביל"ו תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.14 MB
הרצליה הר/1918 פרסום תוקף ברשומות 16/4/2000 תכנון השטח לבניית שכ' מגורים תקנון סרוק תשריט נספח תנועה הורדת קבצי ממג 3.57 MB
הרצליה הר/1921 פרסום תוקף ברשומות 1/9/1998 שינוי יעוד לאזור מגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח תנועה נספח בינוי הורדת קבצי ממג 4.31 MB
הרצליה הר/1923 פרסום תוקף ברשומות 3/10/2002 קביעת הוראות בניה להרחבה תקנון סרוק תשריט נספח פיתוח אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 6.88 MB
הרצליה הר/1930 פרסום תוקף ברשומות 1/4/2004 שינוי ייעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.24 MB
הרצליה הר/1933 פרסום תוקף ברשומות 14/10/1999 שינוי יעוד לאזור מגורים א' תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 954 KB
הרצליה הר/1934 פרסום תוקף ברשומות 4/12/2008 שינוי יעוד לשטח לתעסוקה תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   הורדת קבצי ממג 6 MB
הרצליה הר/1936/א פרסום תוקף ברשומות 24/7/2005 מנהרת שבעת הכוכבים תקנון סרוק      
הרצליה הר/1937 פרסום תוקף ברשומות 26/6/1997 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט נספח תנועה נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.46 MB
הרצליה הר/1940 פרסום תוקף ברשומות 9/3/2000 שינוי יעוד קרקע תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.76 MB
הרצליה הר/1941 פרסום תוקף ברשומות 13/2/2003 שינוי יעוד לפארק עירוני ציבורי תקנון סרוק תשריט נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.23 MB
הרצליה הר/1943 פרסום תוקף ברשומות 29/5/1997 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.46 MB
הרצליה הר/1947 פרסום תוקף ברשומות 7/9/1997 שינוי יעוד לאזור תעשיה מיוחד ושצ"פ תקנון סרוק תשריט נספח תנועה נספח בינוי הורדת קבצי ממג 961 KB
הרצליה הר/1948 פרסום תוקף ברשומות 11/3/1999 שינוי יעוד לשטח ציבורי פתוח תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 4.83 MB
הרצליה הר/1954 פרסום תוקף ברשומות 30/6/1998 שינוי יעוד לאזור מגורים ב' 1 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.61 MB
הרצליה הר/1960 פרסום תוקף ברשומות 5/1/2004 שינוי יעודים תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח תנועה נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.38 MB
הרצליה הר/1961 פרסום תוקף ברשומות 29/8/1999 קביעת הוראות בניה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.57 MB
הרצליה הר/1975 פרסום תוקף ברשומות 3/2/2003 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 7.03 MB
הרצליה הר/2000/א פרסום תוקף ברשומות 9/4/2002 שינוי מס' יחידות הדיור תקנון סרוק      
הרצליה הר/2000/א/1 פרסום תוקף ברשומות 23/1/2003 שינוי יעוד למגורים א' מוגבל מיוחד תקנון סרוק      
הרצליה הר/2000/סג פרסום תוקף ברשומות 19/11/2012 סוככים עונתיים בבתי אוכל תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.57 MB
הרצליה הר/2000/שבצ פרסום בעיתונות לתוקף 21/11/2008 שטחים לבניני ציבור תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.16 MB
הרצליה הר/2000מ פרסום תוקף ברשומות 25/10/1990 קביעת הוראות ותנאים לבנית מרתפים תקנון סרוק      
הרצליה הר/2002 פרסום תוקף ברשומות 18/6/1987 שינוי יעוד לאזור חירום לשצ"פ תקנון סרוק תשריט 1 תשריט 2   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.84 MB
הרצליה הר/2002א+2002א2 פרסום תוקף ברשומות 12/7/1990 קביעת הוראות בדבר יבוש ים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 11.16 MB
הרצליה הר/2003 פרסום תוקף ברשומות 27/10/1994 מרינה הרצליה, מעגנה תקנון סרוק תשריט נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 6.28 MB
הרצליה הר/2003א פרסום תוקף ברשומות 27/8/1995 מרינה הרצליה תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח חתכים 1 נספח חתכים 2 נספח חתכים 3 נספח טופוגרפיה / תוכנית מצבית אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 7.65 MB
הרצליה הר/2012 פרסום תוקף ברשומות 1/3/2001 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.47 MB
הרצליה הר/2028 פרסום תוקף ברשומות 14/2/2002 שינוי ייעוד לדרך תקנון סרוק תשריט נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.65 MB
הרצליה הר/2058 פרסום תוקף ברשומות 23/5/2006 הרחבות דיור תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   הורדת קבצי ממג 4 KB
הרצליה הר/2078 פרסום תוקף ברשומות 17/8/2005 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 792 KB
הרצליה הר/2097 פרסום תוקף ברשומות 8/1/2009 שינוי חלוקת שטחי הבניה תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   הורדת קבצי ממג 3.19 MB
הרצליה הר/2135 פרסום תוקף ברשומות 14/6/2007 שינוי מיקום שצ"פ ושב"צ תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.65 MB
הרצליה הר/2152 פרסום תוקף ברשומות 11/7/2012 הסדרת דרך תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 781 KB
הרצליה הר/2167 פרסום תוקף ברשומות 17/1/2013 ביטול חלק מדרך המסילה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 719 KB
הרצליה הר/2208 פרסום תוקף ברשומות 20/3/2013 הגדרת מגרש וזכויות בניה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.65 MB
הרצליה הר/2213 פרסום תוקף ברשומות 7/1/2014 חיזוק מבנים בפני רעידת אדמה. תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא סימון תשתיות ארציות הורדת קבצי ממג 3.6 MB
הרצליה הר/2216 פרסום בעיתונות לתוקף 18/2/2014 שטחי ציבור בנווה ישראל תקנון סרוק תשריט נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.65 MB
הרצליה הר/2241 פרסום בעיתונות לתוקף 18/7/2014 תיקון לתכנית פארק הרצליה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.82 MB
הרצליה הר/229א פרסום תוקף ברשומות 15/11/1956 חלוקת מגרשים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 440 KB
הרצליה הר/281 פרסום תוקף ברשומות 26/5/1955 בטול והתווית דרכים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 135 KB
הרצליה הר/283 פרסום תוקף ברשומות 30/6/1955 שינוי החלקות הקיימות עם יצירת מגרשים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 493 KB
הרצליה הר/283א פרסום תוקף ברשומות 5/3/1992 קביעת לוח שטחים למצב הקיים ולמוצע תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.4 MB
הרצליה הר/284 פרסום תוקף ברשומות 30/6/1955 ביטול והתווית דרכים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 325 KB
הרצליה הר/285 פרסום תוקף ברשומות 20/8/1953 שינוי חלוקה קיימת תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 320 KB
הרצליה הר/297 פרסום תוקף ברשומות 9/12/1954 הקמת אזור תעשיה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 580 KB
הרצליה הר/301 פרסום תוקף ברשומות 27/12/1953 יצירת מגרש ציבורי פתוח תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 452 KB
הרצליה הר/307 פרסום תוקף ברשומות 27/12/1956 התווית דרכי גישה לתחנות הרכבת תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 732 KB
הרצליה הר/312 פרסום תוקף ברשומות 30/6/1955 העברת שטח צבורי פתוח קיים תקנון סרוק      
הרצליה הר/315 פרסום תוקף ברשומות 18/11/1954 חלוקת קרקע תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 555 KB
הרצליה הר/317 פרסום תוקף ברשומות 15/7/1954 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 659 KB
הרצליה הר/319 פרסום תוקף ברשומות 8/3/1956 התווית רחוב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.32 MB
הרצליה הר/325 פרסום תוקף ברשומות 30/6/1955 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 400 KB
הרצליה הר/330 פרסום תוקף ברשומות 24/1/1957 הרחבת שדרה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 549 KB
הרצליה הר/331 פרסום ביטול תוקף 4/12/1958 חלוקת מגרשים מחדש תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.61 MB
הרצליה הר/332 פרסום תוקף ברשומות 14/6/1956 ביטול מגרש ציבורי והתווית רחוב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 532 KB
הרצליה הר/335 פרסום תוקף ברשומות 27/12/1956 יצירת מגרש ציבורי פתוח תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 314 KB
הרצליה הר/336 פרסום תוקף ברשומות 23/8/1956 חלוקת קרקע תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 695 KB
הרצליה הר/340 פרסום תוקף ברשומות 15/8/1957 התווית דרך חדשה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 346 KB
הרצליה הר/348 פרסום תוקף ברשומות 1/1/1959 חלוקת קרקע תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 525 KB
הרצליה הר/352 פרסום תוקף ברשומות 22/12/1960 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 465 KB
הרצליה הר/358 פרסום תוקף ברשומות 12/9/1957 התווית והרחבת דרך מאושרת תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 319 KB
הרצליה הר/360 פרסום תוקף ברשומות 18/2/1960 אזור חקלאי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 687 KB
הרצליה הר/362 פרסום תוקף ברשומות 27/11/1958 חלוקת שטח תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 309 KB
הרצליה הר/363 פרסום תוקף ברשומות 15/8/1957 קביעת שבילים להולכי רגל תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 840 KB
הרצליה הר/368 פרסום תוקף ברשומות 26/6/1958 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 282 KB
הרצליה הר/375 פרסום תוקף ברשומות 22/2/1962 שינוי תוואי הרחוב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 466 KB
הרצליה הר/379 פרסום תוקף ברשומות 11/8/1960 חלוקת שטח תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 561 KB
הרצליה הר/380 פרסום תוקף ברשומות 29/6/1961 בית קברות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 507 KB
הרצליה הר/382 פרסום תוקף ברשומות 19/2/1959 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 520 KB
הרצליה הר/384 פרסום תוקף ברשומות 29/6/1961 הפרשת רצועה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 415 KB
הרצליה הר/388 פרסום תוקף ברשומות 18/10/1962 תכנון שטח מחדש תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.02 MB
הרצליה הר/389 פרסום תוקף ברשומות 12/3/1959 יעוד מגרש תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 526 KB
הרצליה הר/395 פרסום ביטול תוקף 9/7/1970 חלוקת קרקע תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 442 KB
הרצליה הר/396 פרסום תוקף ברשומות 19/2/1959 התווית דרך חדשה וחלוקת חלקות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 541 KB
הרצליה הר/400 פרסום תוקף ברשומות 25/2/1960 קביעת שטחים ליצירת מגרשים ציבוריים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 832 KB
הרצליה הר/407 פרסום תוקף ברשומות 12/10/1960 פתיחת רחובות חדשים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 293 KB
הרצליה הר/414 פרסום תוקף ברשומות 6/5/1960 חלוקת חלקות בהתאם לבעלות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 405 KB
הרצליה הר/416 פרסום תוקף ברשומות 21/5/1959 הפקעת שטח תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 238 KB
הרצליה הר/417 פרסום תוקף ברשומות 21/5/1959 הרחבת רחוב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 426 KB
הרצליה הר/429 פרסום תוקף ברשומות 11/8/1960 הרחבת דרך תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 400 KB
הרצליה הר/434 פרסום תוקף ברשומות 14/7/1960 ביה"ס ביאליק תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 518 KB
הרצליה הר/447 פרסום תוקף ברשומות 7/2/1963 תכנון שטח מחדש תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 619 KB
הרצליה הר/448 פרסום תוקף ברשומות 20/4/1962 מערכת ביוב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 399 KB
הרצליה הר/450 פרסום תוקף ברשומות 1/7/1965 שחרור והפקעת חלקות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 567 KB
הרצליה הר/457 פרסום תוקף ברשומות 29/6/1961 שינוי יעוד לשטח לבניה ציבורית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 289 KB
הרצליה הר/459 פרסום תוקף ברשומות 24/8/1961 ביטול דרך תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 351 KB
הרצליה הר/474 פרסום תוקף ברשומות 28/2/1963 תכנון שטח תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.58 MB
הרצליה הר/476 פרסום תוקף ברשומות 22/2/1962 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 307 KB
הרצליה הר/480 פרסום תוקף ברשומות 29/12/1966 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 416 KB
הרצליה הר/487 פרסום תוקף ברשומות 22/2/1962 שינוי תוואי הרחוב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 572 KB
הרצליה הר/488 פרסום תוקף ברשומות 20/9/1962 התווית רחובות חדשים והרחבת קיימים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 944 KB
הרצליה הר/492 פרסום תוקף ברשומות 23/4/1964 קביעת הוראות בניה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 431 KB
הרצליה הר/494 פרסום תוקף ברשומות 20/5/1965 איחוד וחלוקה מחדש תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 461 KB
הרצליה הר/495 פרסום תוקף ברשומות 5/4/1962 הרחבת רחוב תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 328 KB
הרצליה הר/499 פרסום תוקף ברשומות 8/11/1962 התווית דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 612 KB
הרצליה הר/505א פרסום תוקף ברשומות 17/7/1975 שינוי יעוד למגרש לבנייני ציבור תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.12 MB
הרצליה הר/509 פרסום תוקף ברשומות 23/5/1963 ביטול רחובות קיימים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 966 KB
הרצליה הר/513 פרסום תוקף ברשומות 31/10/1963 שינוי התווית רחובות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.13 MB
הרצליה הר/514 פרסום תוקף ברשומות 8/11/1962 פתיחת רח' חדשים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.12 MB
הרצליה הר/516 פרסום תוקף ברשומות 2/1/1961 איחוד וחלוקה מחדש תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 866 KB
הרצליה הר/522 פרסום תוקף ברשומות 23/5/1963 שינוי החלוקה הקיימת תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 364 KB
הרצליה הר/526 פרסום תוקף ברשומות 7/5/1964 הפקעת שטחים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.24 MB
הרצליה הר/528 פרסום תוקף ברשומות 27/6/1963 איחוד וחלוקה מחדש תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 681 KB
הרצליה הר/529 פרסום תוקף ברשומות 4/2/1965 הרחבת רחוב רמת-ים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.82 MB
הרצליה הר/532 פרסום תוקף ברשומות 21/11/1963 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 457 KB
הרצליה הר/533 פרסום תוקף ברשומות 9/12/1965 קביעת אזורים   תשריט   הורדת קבצי ממג 3.92 MB
הרצליה הר/551 פרסום תוקף ברשומות 11/6/1964 בנית בית כנסת תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 281 KB
הרצליה הר/555 פרסום תוקף ברשומות 12/5/1966 קביעת שטח ציבורי פתוח תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 391 KB
הרצליה הר/563/א פרסום תוקף ברשומות 5/7/1981 הוספת יח"ד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 512 KB
הרצליה הר/56ב פרסום תוקף ברשומות 13/3/1947 מנדטורית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 295 KB
הרצליה הר/570 פרסום תוקף ברשומות 22/8/1965 החלפת שטחים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.01 MB
הרצליה הר/572 פרסום תוקף ברשומות 7/12/1967 איחוד חלקות ושינוי יעודי קרקע תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 365 KB
הרצליה הר/574 פרסום תוקף ברשומות 15/4/1965 הקמת בתי מלון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.67 MB
הרצליה הר/574א פרסום תוקף ברשומות 3/7/1975 איחוד וחלוקה חדשה תקנון סרוק      
הרצליה הר/576 פרסום תוקף ברשומות 4/2/1965 הפרשת שטחים לפתיחת רחובות חדשים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.1 MB
הרצליה הר/578א פרסום תוקף ברשומות 20/6/1968 שינוי יעוד ואיחוד חלקות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 661 KB
הרצליה הר/602 פרסום תוקף ברשומות 29/4/1965 שינוי יעוד לאזור מגורים א'2 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 990 KB
הרצליה הר/607א פרסום תוקף ברשומות 16/5/1968 תכנון מחדש תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 408 KB
הרצליה הר/608 פרסום תוקף ברשומות 25/5/1967 שינוי ייעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.23 MB
הרצליה הר/613 פרסום תוקף ברשומות 12/5/1966 איחוד וחלוקה מחדש תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.87 MB
הרצליה הר/618 פרסום תוקף ברשומות 19/11/1970 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 852 KB
הרצליה הר/631 פרסום תוקף ברשומות 18/8/1966 שינוי יעוד לשצ"פ תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 440 KB
הרצליה הר/632 פרסום תוקף ברשומות 18/8/1966 הרחבת רחוב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 627 KB
הרצליה הר/641 פרסום תוקף ברשומות 16/6/1967 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 654 KB
הרצליה הר/644 פרסום תוקף ברשומות 13/4/1967 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 410 KB
הרצליה הר/647 פרסום תוקף ברשומות 28/11/1968 שינוי ייעודים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 894 KB
הרצליה הר/653 פרסום תוקף ברשומות 13/4/1967 ביטול הפקעת חלקות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 709 KB
הרצליה הר/660 פרסום תוקף ברשומות 13/4/1967 שינוי יעוד קרקע מחנייה ציבורית לחנייה פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 848 KB
הרצליה הר/667 פרסום תוקף ברשומות 18/9/1969 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.05 MB
הרצליה הר/688 פרסום תוקף ברשומות 20/11/1969 הוספת סעיף בתקנון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.91 MB
הרצליה הר/692 פרסום תוקף ברשומות 26/6/1969 שינוי בינוי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 432 KB
הרצליה הר/695 פרסום תוקף ברשומות 3/9/1970 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 639 KB
הרצליה הר/698 פרסום תוקף ברשומות 3/9/1970 הרחבת דרך קיימת תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.23 MB
הרצליה הר/700 פרסום תוקף ברשומות 24/7/1969 שינוי יעוד לאזור מגורים א' תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 617 KB
הרצליה הר/706 פרסום תוקף ברשומות 25/5/1972 שינוי יעוד למגרש לבניה ציבורית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.24 MB
הרצליה הר/707א פרסום תוקף ברשומות 19/11/1970 שינוי יעוד ממגורים א' למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 959 KB
הרצליה הר/713 פרסום תוקף ברשומות 20/11/1969 הקמת מבנים לצרכי איגוד ערים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.07 MB
הרצליה הר/במ/1828/7 פרסום תוקף ברשומות 22/6/1992 שינוי יעוד למגורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 12.9 MB
הרצליה הר/במ/7א/1828א פרסום תוקף ברשומות 1/9/1994 קביעת אזורים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 15.46 MB
הרצליה הר/בת/1709/6 פרסום תוקף ברשומות 20/10/1991 קביעת שטח לאזור תעשיה מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.84 MB
הרצליה הר/בת/1827/9 פרסום תוקף ברשומות 2/4/1992 שינוי מתעשיה לתעשיה מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.97 MB
הרצליה הר/בת/1849/13 פרסום תוקף ברשומות 10/9/1992 שינוי יעוד מתעשיה לבניני ציבור תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.69 MB
הרצליה הר/מק/1485/ב פרסום תוקף ברשומות 23/3/2004 המרת שטחים ממסחר למגורים תקנון סרוק      
הרצליה הר/מק/1720א פרסום תוקף ברשומות 15/2/1998 שינוי בינוי ללא שינוי ביעודי קרקע תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.81 MB
הרצליה הר/מק/178/א פרסום תוקף ברשומות 12/6/2003 שינוי הוראות תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 796 KB
הרצליה הר/מק/1839/ב פרסום תוקף ברשומות 7/9/2005 איחוד וחלוקה תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 904 KB
הרצליה הר/מק/1860א פרסום תוקף ברשומות 26/4/1998 אישור תיקון טבלת האיזון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.22 MB
הרצליה הר/מק/1929 פרסום תוקף ברשומות 10/8/1998 הרחבת דרך קיימת תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.16 MB
הרצליה הר/מק/1953 פרסום תוקף ברשומות 27/11/1997 שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים א' לדרך תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.55 MB
הרצליה הר/מק/1962 פרסום ביטול תוקף 24/3/2003 אחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 753 KB
הרצליה הר/מק/1967 פרסום תוקף ברשומות 10/5/1998 הרחבת שצ"פ ודרכים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.78 MB
הרצליה הר/מק/1969 פרסום תוקף ברשומות 8/2/1999 הרחבת דרך תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 862 KB
הרצליה הר/מק/2000/א/3 פרסום תוקף ברשומות 8/1/2004 הר/מק/2000/א/3 תקנון סרוק      
הרצליה הר/מק/2000/מב פרסום תוקף ברשומות 5/8/2008 מבואת כניסה בבניה צמודת קרקע תקנון סרוק      
הרצליה הר/מק/2000/מע פרסום תוקף ברשומות 4/12/2001 מתן אפשרות להקמת מעליות תקנון סרוק      
הרצליה הר/מק/2000/נכ פרסום תוקף ברשומות 9/7/2002 קביעת הוראות עיצוב ובינוי תקנון סרוק      
הרצליה הר/מק/2017 פרסום תוקף ברשומות 22/11/1999 הרחבת דרך תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 750 KB
הרצליה הר/מק/2047 פרסום תוקף ברשומות 26/11/2001 הרחבת רח' ה' פוסטר ורח' השח"ל תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.05 MB
הרצליה הר/מק/2059 פרסום תוקף ברשומות 12/5/2002 שינוי יעוד מחקלאי לדרך תקנון סרוק תשריט נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 641 KB
הרצליה הר/מק/2062 פרסום תוקף ברשומות 12/5/2002 שינוי יעוד משצ"פ לדרך תקנון סרוק תשריט נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 298 KB
הרצליה הר/מק/2064 פרסום תוקף ברשומות 4/6/2002 הגדלת מס' יח"ד תקנון סרוק      
הרצליה הר/מק/2084 פרסום תוקף ברשומות 29/7/2009 הרחבת דרך תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.67 MB
הרצליה הר/מק/2129 פרסום תוקף ברשומות 7/9/2005 חניה מעל פני הקרקע תקנון סרוק      
הרצליה הר/מק/2137 פרסום תוקף ברשומות 11/12/2011 שינוי יעוד משטח חקלאי לשצ"פ תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.33 MB
הרצליה הר/מק/2190 פרסום תוקף ברשומות 28/3/2011 שימור עץ ברח' חתם סופר תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 550 KB
הרצליה הר/מק/2203 פרסום תוקף ברשומות 11/12/2011 יצירת רצועת דרך חדשה תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 1.1 MB
הרצליה הר/מק/2251 פרסום תוקף ברשומות 14/8/2014 שינויים בקווי בנין תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 0 KB
הרצליה הר/מק/2254(504-0200667) פרסום תוקף ברשומות 28/7/2015 הסדרת שטחי ציבור תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח תנועה נספח נוף הורדת קבצי ממג 7.02 MB
הרצליה הר/מק/2284(504-0210203) פרסום תוקף ברשומות 25/12/2014 הסדרת גינה ציבורית תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.26 MB
הרצליה הר/מק/2302(504-0273037) פרסום תוקף ברשומות 3/2/2016 קביעת הוראות לסגירת מרפסות        
הרצליה הר/מק/344/א פרסום תוקף ברשומות 25/12/2003 שינוי הוראות תכנית מתאר תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.73 MB
הרצליה הר/מק/348/א פרסום תוקף ברשומות 17/12/2003 שינוי הוראות בדבר קווי בניין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.16 MB
הרצליה הר/מק/359/א פרסום תוקף ברשומות 12/6/2003 שינוי הוראות תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 419 KB
הרצליה הר/מק/543א פרסום תוקף ברשומות 21/6/2001 שינוי במס' יח"ד תקנון סרוק      

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש