דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il       מקרקעין - מידע ושירות תכנון מקרקעיןמאגר תוכניות בנין עיר

מאגר תוכניות בנין עיר
המידע מוגש כשירות לציבור ומתבסס על מאגר הנתונים של רשות מקרקעי ישראל
.למידע מעודכן ניתן לפנות לוועדה המקומית בה נמצא הנכס

. לא כל התשריטים/תקנונים כוללים חתימות אישור
יתכנו חוסרים ואי דיוקים בקבצי הממ"ג.

אותרו 235 תוכניות בחיפוש לפי - ישוב: הרצליה, אחראי לתכנון: ועדה מקומית.
ישוב מס' תוכנית סטטוס מהות תקנון תשריט נספחים ממ"ג
הרצליה 1177 פרסום תוקף ברשומות 24/10/1975 תכנון מחדש תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.07 MB
הרצליה 1298 פרסום תוקף ברשומות 28/11/1974 שינוי יעוד משטח לבנין ציבורי למסחר תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1012 KB
הרצליה 1357 פרסום תוקף ברשומות 17/7/1980 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.39 MB
הרצליה 1420 פרסום תוקף ברשומות 22/1/1981 הרחבת רח' הנדיב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.34 MB
הרצליה 1464 פרסום תוקף ברשומות 28/8/1980 שינוי קו בנין, הפקעת שטחים להרחבת דרך תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.68 MB
הרצליה 1466א פרסום תוקף ברשומות 3/2/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.53 MB
הרצליה 1476 פרסום תוקף ברשומות 28/8/1980 הרצליה, בעלות שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.47 MB
הרצליה 1483 פרסום תוקף ברשומות 3/7/1980 הרחבה וישור תוואי דרך תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 780 KB
הרצליה 1522 פרסום תוקף ברשומות 18/12/1980 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.24 MB
הרצליה 1530 פרסום תוקף ברשומות 25/5/1980 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 4.93 MB
הרצליה 1533 פרסום תוקף ברשומות 9/9/1982 קביעת שטח למעון יום תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 951 KB
הרצליה 1534 פרסום תוקף ברשומות 1/4/1982 הפקעת שטחים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.6 MB
הרצליה 1541 פרסום תוקף ברשומות 25/6/1981 שינוי יעוד ממגורים לבית אבות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 6.89 MB
הרצליה 1542 פרסום תוקף ברשומות 23/7/1981 הרחבת רח' שלוה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.94 MB
הרצליה 1549 פרסום תוקף ברשומות 4/12/1980 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 1.83 MB
הרצליה 1551 פרסום תוקף ברשומות 21/1/1982 שינוי יעוד למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 4.44 MB
הרצליה 1565 פרסום תוקף ברשומות 1/4/1982 התווית דרכים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5 MB
הרצליה 1583 פרסום תוקף ברשומות 21/1/1982 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 9.67 MB
הרצליה 1594 פרסום תוקף ברשומות 15/3/1984 שינוי יעוד לשטח לבנין ציבורי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 5.56 MB
הרצליה 1597 פרסום תוקף ברשומות 16/6/1983 שינוי יעוד ב' ומסחר תקנון סרוק     הורדת קבצי ממג 10.14 MB
הרצליה 1598 פרסום תוקף ברשומות 4/3/1982 הרחבת דרכים קיימות תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 850 KB
הרצליה 1610 פרסום תוקף ברשומות 21/1/1982 איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.08 MB
הרצליה 1647 פרסום תוקף ברשומות 28/1/1982 קביעת שטח לבנין ציבורי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.87 MB
הרצליה 432 פרסום תוקף ברשומות 20/4/1962 פתוח שבילים להולכי רגל תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.2 MB
הרצליה 504-0177998 פרסום תוקף ברשומות 19/11/2014 מגרשי מגורים תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע   הורדת קבצי ממג 2.01 MB
הרצליה 574ב פרסום תוקף ברשומות 17/12/1981 איחוד וחלוקה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.24 MB
הרצליה הר/1/1900 פרסום תוקף ברשומות 21/7/2008 מלונאות באיזור תעשיה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.46 MB
הרצליה הר/1/1920 פרסום תוקף ברשומות 9/2/2012 הרחבת השטח המיועד לאוניברסיטה ואזורי מגורים תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח תנועה נספח בינוי נספח נוף אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.53 MB
הרצליה הר/1/1985/א פרסום תוקף ברשומות 16/5/2012 השלמה לתכנית הר/1/1985 תקנון סרוק מצב מוצע מצב קיים מקרא תצריף תכניות השלמה לתכנית הר-1-1985 עמדת צהל נספח בינוי הורדת קבצי ממג 8.88 MB
הרצליה הר/1021א פרסום תוקף ברשומות 30/4/1991 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 775 KB
הרצליה הר/1035א פרסום תוקף ברשומות 13/6/1976 חלוקה מחדש תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 804 KB
הרצליה הר/1089 פרסום תוקף ברשומות 31/3/1974 שינוי יעוד משצ"פ לשב"צ תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 625 KB
הרצליה הר/1108א פרסום תוקף ברשומות 30/6/1975 איחוד וחלוקה בהסכמה וללא הסכמת הבעלים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.29 MB
הרצליה הר/1111 פרסום תוקף ברשומות 6/10/1974 שינוי תכנית המתאר תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 975 KB
הרצליה הר/1126 פרסום תוקף ברשומות 11/9/1972 תוספת סעיף לתכנית 253/א תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.5 MB
הרצליה הר/1127 פרסום תוקף ברשומות 31/10/1974 איחוד וחלקה חדשה תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.02 MB
הרצליה הר/1140א פרסום תוקף ברשומות 1/11/1990 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.54 MB
הרצליה הר/1141א פרסום תוקף ברשומות 24/7/1975 להפקיע שטחים לצורך הרחבת רחובות תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1022 KB
הרצליה הר/1163 פרסום תוקף ברשומות 22/5/1975 שינוי ביעודי קרקע תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 964 KB
הרצליה הר/1192 פרסום תוקף ברשומות 19/8/1973 לקנות אחוזי בניה לחלקות תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.34 MB
הרצליה הר/1215א פרסום תוקף ברשומות 4/3/1982 שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מסחרי תקנון סרוק תשריט נספח חניה הורדת קבצי ממג 2.03 MB
הרצליה הר/1223א פרסום תוקף ברשומות 25/5/1986 שינוי יעוד למגרש מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 633 KB
הרצליה הר/1224א פרסום תוקף ברשומות 11/3/1976 תכנון מחדש. תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 960 KB
הרצליה הר/1225א פרסום תוקף ברשומות 4/12/1980 איחוד וחלוקה, שינוי יעוד למגורים ב' תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.63 MB
הרצליה הר/1245 פרסום תוקף ברשומות 19/3/1981 לשנות יעודי קרקע תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 465 KB
הרצליה הר/1266 פרסום תוקף ברשומות 17/7/1975 קביעת גובה הבנינים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 4.41 MB
הרצליה הר/1274א פרסום תוקף ברשומות 20/5/1983 שינוי יעוד למגורים א', שב"צ תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.39 MB
הרצליה הר/1282 פרסום תוקף ברשומות 12/7/1973 הפקעת שטחים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 988 KB
הרצליה הר/1300א פרסום תוקף ברשומות 20/5/1988 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 758 KB
הרצליה הר/1311 פרסום תוקף ברשומות 23/7/1989 איחוד וחלוקה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 436 KB
הרצליה הר/1313א פרסום תוקף ברשומות 3/2/1983 אחוד וחלוקה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.52 MB
הרצליה הר/1339 פרסום תוקף ברשומות 31/3/1988 איחוד וחלקות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 765 KB
הרצליה הר/1345א פרסום תוקף ברשומות 15/1/1987 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.11 MB
הרצליה הר/1360 פרסום תוקף ברשומות 22/9/1988 איחוד וחלוקה לצורך הרחבת דרכים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 845 KB
הרצליה הר/1367א פרסום תוקף ברשומות 19/2/1987 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.5 MB
הרצליה הר/1367ב פרסום תוקף ברשומות 30/12/1993 איחוד וחלוקה ללא הסכמה, קביעת זכויות תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 808 KB
הרצליה הר/1377א סעיפים 77 ו-78 לחוק תכנון ובניה 3/7/1990 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.74 MB
הרצליה הר/1378א פרסום תוקף ברשומות 12/6/1988 שינוי יעוד למגורים, לבניני ציבור, שצ"פ תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 6.36 MB
הרצליה הר/1396 פרסום תוקף ברשומות 1/4/1976 שנוי תכנית המתאר תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.98 MB
הרצליה הר/1399ב פרסום תוקף ברשומות 26/11/1990 שינוי יעודי קרקע תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.31 MB
הרצליה הר/1415א פרסום תוקף ברשומות 15/11/1988 שינוי יעוד למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.83 MB
הרצליה הר/1447ב פרסום תוקף ברשומות 22/9/1988 שינוי יעוד למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.93 MB
הרצליה הר/1450א פרסום תוקף ברשומות 11/6/1992 תוספת מקומות חניה תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.59 MB
הרצליה הר/1452א פרסום תוקף ברשומות 4/2/1990 שינוי ביעודי קרקע תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.5 MB
הרצליה הר/1462 פרסום תוקף ברשומות 13/6/1991 שינוי יעוד ממגורים ג' למסחרי מיוחד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.95 MB
הרצליה הר/1479ב פרסום תוקף ברשומות 29/7/1986 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 1.19 MB
הרצליה הר/1513 פרסום תוקף ברשומות 22/9/1988 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1002 KB
הרצליה הר/1515 פרסום תוקף ברשומות 18/8/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.64 MB
הרצליה הר/1527 פרסום תוקף ברשומות 18/8/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.44 MB
הרצליה הר/1531 פרסום תוקף ברשומות 2/12/1985 שינוי יעודי הקרקע תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.54 MB
הרצליה הר/1535 פרסום תוקף ברשומות 17/3/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.97 MB
הרצליה הר/1537 פרסום תוקף ברשומות 6/9/1987 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 973 KB
הרצליה הר/1540 פרסום תוקף ברשומות 15/3/1988 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 4.39 MB
הרצליה הר/1547 פרסום תוקף ברשומות 18/8/1983 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.19 MB
הרצליה הר/1548א פרסום תוקף ברשומות 15/8/1986 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.22 MB
הרצליה הר/1556 פרסום תוקף ברשומות 3/11/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.49 MB
הרצליה הר/1556א פרסום תוקף ברשומות 11/12/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.67 MB
הרצליה הר/1562 פרסום תוקף ברשומות 22/11/1979 שינוי יעוד למרכז רפואת שיניים תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 909 KB
הרצליה הר/1572 פרסום תוקף ברשומות 9/2/1984 1572 שינוי לתכנית מתאר מס' 253/א תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 26.19 MB
הרצליה הר/1574 פרסום תוקף ברשומות 9/9/1982 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.12 MB
הרצליה הר/1576ב פרסום תוקף ברשומות 26/3/1989 שינוי יעוד למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.65 MB
הרצליה הר/1576ג פרסום תוקף ברשומות 24/6/1993 שינויי עוד למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.77 MB
הרצליה הר/1577 פרסום תוקף ברשומות 5/7/1984 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.33 MB
הרצליה הר/1581 פרסום תוקף ברשומות 21/6/1982 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 9.95 MB
הרצליה הר/1582 פרסום תוקף ברשומות 7/7/1983 שינוי יעוד למגורים משולב במסחר תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 5 MB
הרצליה הר/1587 פרסום תוקף ברשומות 10/2/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.67 MB
הרצליה הר/1595 פרסום תוקף ברשומות 31/3/1986 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 5.06 MB
הרצליה הר/1597ג פרסום תוקף ברשומות 19/8/1990 איחוד וחלוקה ללא הסכמה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.06 MB
הרצליה הר/1599 פרסום תוקף ברשומות 5/7/1984 שינוי יעוד ממגורים לדרך תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 459 KB
הרצליה הר/1600 פרסום תוקף ברשומות 3/5/1984 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 561 KB
הרצליה הר/1608 פרסום תוקף ברשומות 18/12/1984 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.09 MB
הרצליה הר/1614 פרסום תוקף ברשומות 5/8/1990 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.99 MB
הרצליה הר/1618 פרסום תוקף ברשומות 1/9/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1014 KB
הרצליה הר/1621 פרסום תוקף ברשומות 15/11/1988 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1010 KB
הרצליה הר/1623 פרסום ההפקדה 21/6/1985 שינוי יעוד ממגורים א' לשטח לבנין ציבורי תקנון מוקלד      
הרצליה הר/1624 פרסום בעיתונות להפקדה 13/6/2013 הרצליה תקנון מוקלד      
הרצליה הר/1626 פרסום תוקף ברשומות 12/12/1982 לאפשר תוספת בניה בשכון לזוגות צעירים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.22 MB
הרצליה הר/1629 פרסום תוקף ברשומות 20/5/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 786 KB
הרצליה הר/1633 פרסום תוקף ברשומות 1/10/1982 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.78 MB
הרצליה הר/1635/ד פרסום תוקף ברשומות 17/1/2013 בניה בגגות רעפים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.9 MB
הרצליה הר/1635/ה פרסום בעיתונות לתוקף 6/2/2014 הגדלת חדר יציאה לגג תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 6.98 MB
הרצליה הר/1636 פרסום תוקף ברשומות 3/2/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 660 KB
הרצליה הר/1638 פרסום תוקף ברשומות 26/10/1984 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.04 MB
הרצליה הר/1639 פרסום תוקף ברשומות 5/1/1984 שינוי יעוד ממגורים לדרך תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.15 MB
הרצליה הר/1641 פרסום תוקף ברשומות 3/11/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.88 MB
הרצליה הר/1643 פרסום תוקף ברשומות 7/7/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.61 MB
הרצליה הר/1644 פרסום תוקף ברשומות 21/6/1985 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.33 MB
הרצליה הר/1645א פרסום תוקף ברשומות 24/11/1994 תכנון מסדרון תחבורתי, שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.13 MB
הרצליה הר/1645ב פרסום תוקף ברשומות 27/10/1998 שינוי מחקלאי א וחקלאי ב למסדרון תחבורה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.58 MB
הרצליה הר/1646 פרסום תוקף ברשומות 17/3/1983 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.67 MB
הרצליה הר/1656 פרסום תוקף ברשומות 4/11/1993 הקמת שכונת מגורים חדשה - 202 יח"ד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 10.73 MB
הרצליה הר/1659א פרסום תוקף ברשומות 20/8/1989 שינוי יעודי קרקע תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.55 MB
הרצליה הר/1660א פרסום תוקף ברשומות 13/8/1992 קביעת שטח לדרך ושצ"פ תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.71 MB
הרצליה הר/1665א פרסום תוקף ברשומות 22/8/1991 שינוי יעוד לבית אבות תקנון סרוק תשריט נספח תנועה הורדת קבצי ממג 1.63 MB
הרצליה הר/1666 פרסום תוקף ברשומות 1/11/1985 שינוי זכויות בניה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.34 MB
הרצליה הר/1672א פרסום תוקף ברשומות 16/3/1995 שינוי יעוד למגורים מיוחד - מלון דירות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 953 KB
הרצליה הר/1674 פרסום תוקף ברשומות 1/11/1990 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון(למעט הדרכים) תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.84 MB
הרצליה הר/1675 פרסום תוקף ברשומות 12/10/1988 שינוי יעוד לבנין ציבורי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.21 MB
הרצליה הר/1679א פרסום תוקף ברשומות 19/6/1988 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1002 KB
הרצליה הר/1681א פרסום תוקף ברשומות 30/4/1991 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.42 MB
הרצליה הר/1682 פרסום תוקף ברשומות 10/10/1991 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.06 MB
הרצליה הר/1693 פרסום תוקף ברשומות 9/1/1992 שינוי יעוד למגרש מיוחד-הרחבתבית אבות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.69 MB
הרצליה הר/1695 פרסום תוקף ברשומות 7/3/1988 שינוי יעוד ממגורים א' לשצ"פ תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 949 KB
הרצליה הר/1696 פרסום תוקף ברשומות 6/2/1992 שינוי יעוד למסחר תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.55 MB
הרצליה הר/1697 פרסום תוקף ברשומות 25/10/1990 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.43 MB
הרצליה הר/1704 פרסום תוקף ברשומות 16/2/1995 הרצליה,רחובות הרב קוק,שירת דבורה,ז'בוטינסקי תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.11 MB
הרצליה הר/1704א פרסום תוקף ברשומות 5/9/1989 שינוי יעוד מחקלאי א' למרכז ספורט עירוני תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.11 MB
הרצליה הר/1706א פרסום תוקף ברשומות 28/3/1996 קביעת שטח למגורים א' ולמגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.87 MB
הרצליה הר/1707 פרסום תוקף ברשומות 7/3/1989 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.19 MB
הרצליה הר/1720 פרסום תוקף ברשומות 13/6/1991 שינוי יעוד מתעשיה לתעשיה מיוחדת תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.44 MB
הרצליה הר/1721 פרסום תוקף ברשומות 28/12/1995 שינוי יעוד למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט נספח תנועה הורדת קבצי ממג 4.32 MB
הרצליה הר/1724 פרסום תוקף ברשומות 7/3/1991 שינוי יעודי למגורים א'2 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.36 MB
הרצליה הר/1726 פרסום תוקף ברשומות 19/9/1990 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.23 MB
הרצליה הר/1728 פרסום תוקף ברשומות 13/7/1988 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.45 MB
הרצליה הר/1731 פרסום תוקף ברשומות 3/1/1991 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 7.42 MB
הרצליה הר/1736 פרסום תוקף ברשומות 30/4/1991 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.21 MB
הרצליה הר/1737/ב פרסום תוקף ברשומות 10/4/2011 החלת תכנית הר/2000/מ בתחום מגרשי המגורים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 345 KB
הרצליה הר/1743 פרסום תוקף ברשומות 11/6/1992 שינוי יעוד ממסחר למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 775 KB
הרצליה הר/1744 פרסום תוקף ברשומות 1/7/1990 קביעת הוראות לתוספות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.31 MB
הרצליה הר/1746 פרסום תוקף ברשומות 25/10/1990 שינוי יעוד מתעשיה לשטח ציבורי פתוח תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 805 KB
הרצליה הר/1748 פרסום תוקף ברשומות 21/2/1991 שינוי רוחב דרך פנימית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.46 MB
הרצליה הר/1750 פרסום תוקף ברשומות 23/7/1989 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.3 MB
הרצליה הר/1752 פרסום תוקף ברשומות 25/10/1990 אישור תוספות בניה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.39 MB
הרצליה הר/1754 פרסום תוקף ברשומות 25/10/1990 קביעת שטח לתעשיה עתירת ידע תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.28 MB
הרצליה הר/1756 פרסום תוקף ברשומות 25/10/1990 הרצליה, בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 692 KB
הרצליה הר/1762 פרסום תוקף ברשומות 1/9/1991 שינוי ביעודי קרקע תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2 MB
הרצליה הר/1764 פרסום תוקף ברשומות 9/5/1991 הרצליה, בעלות פרטית+שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 587 KB
הרצליה הר/1769 פרסום תוקף ברשומות 3/9/1992 הרצליה, בעלות שלטון תקנון סרוק תשריט נספח תנועה נספח בינוי הורדת קבצי ממג 952 KB
הרצליה הר/1771 פרסום תוקף ברשומות 23/1/1992 תוספת בניה לבניינים קיימים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.02 MB
הרצליה הר/1775 פרסום תוקף ברשומות 12/9/1991 מלון השרון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 5.22 MB
הרצליה הר/1776 פרסום תוקף ברשומות 22/11/1990 שינוי יעוד למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.35 MB
הרצליה הר/1779 פרסום תוקף ברשומות 22/6/1995 שינוי יעוד למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.2 MB
הרצליה הר/1781 פרסום תוקף ברשומות 12/10/1990 הרצליה, בעלות שלטון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.44 MB
הרצליה הר/1784א פרסום תוקף ברשומות 27/1/1994 שינוי יעוד למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.02 MB
הרצליה הר/1786 פרסום תוקף ברשומות 28/2/1996 הקמת שכונת מגורים 376 יח"ד תקנון סרוק תשריט נספח תנועה נספח בינוי נספח תשתיות ניקוז נספח חתכים אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 725 KB
הרצליה הר/1804 פרסום תוקף ברשומות 13/7/1992 שינוי הוראות תקנון סרוק      
הרצליה הר/1805 פרסום תוקף ברשומות 19/12/1991 שינוי שטח הקרקע תקנון סרוק      
הרצליה הר/1819 פרסום תוקף ברשומות 19/3/2006 איחוד וחלוקה ללא הסכמה תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.7 MB
הרצליה הר/1828ב פרסום תוקף ברשומות 30/5/1997 תוספת יח"ד אחת תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.13 MB
הרצליה הר/1839 פרסום תוקף ברשומות 5/9/2000 תכנון כולל תקנון סרוק תשריט נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.85 MB
הרצליה הר/1842 פרסום תוקף ברשומות 25/12/1994 שינוי יעוד מחקלאי א' לדרך חדשה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.15 MB
הרצליה הר/1853 פרסום תוקף ברשומות 26/10/1995 שכונת נוה עמל, רח' פורצי הדרך, גבול העיר תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.28 MB
הרצליה הר/1874/ב פרסום תוקף ברשומות 1/4/2004 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח תנועה נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 6.25 MB
הרצליה הר/1874/ב/1 פרסום בעיתונות לתוקף 16/9/2009 מבני ציבור ברח' אלתרמן-שמעוני תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.54 MB
הרצליה הר/1880 פרסום תוקף ברשומות 1/2/1996 שיפור תנאי הדיור תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.73 MB
הרצליה הר/1884 פרסום תוקף ברשומות 15/8/1996 איחוד וחלוקה ללא הסכמה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 982 KB
הרצליה הר/1892 פרסום תוקף ברשומות 14/9/1995 שינוי יעוד מבנין ציבורי למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט נספח תנועה הורדת קבצי ממג 4.57 MB
הרצליה הר/1900 פרסום תוקף ברשומות 4/9/2003 פיתוח מוגבר של אזור התעשיה תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח הפקעות ורישום נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 9.02 MB
הרצליה הר/1909 פרסום תוקף ברשומות 28/3/1996 הרצליה, שיכון משה"ב, רח' ביל"ו תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.14 MB
הרצליה הר/1923 פרסום תוקף ברשומות 3/10/2002 קביעת הוראות בניה להרחבה תקנון סרוק תשריט נספח פיתוח אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 6.88 MB
הרצליה הר/1934 פרסום תוקף ברשומות 4/12/2008 שינוי יעוד לשטח לתעסוקה תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   הורדת קבצי ממג 6 MB
הרצליה הר/1940 פרסום תוקף ברשומות 9/3/2000 שינוי יעוד קרקע תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.76 MB
הרצליה הר/1941 פרסום תוקף ברשומות 13/2/2003 שינוי יעוד לפארק עירוני ציבורי תקנון סרוק תשריט נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.23 MB
הרצליה הר/1960 פרסום תוקף ברשומות 5/1/2004 שינוי יעודים תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח תנועה נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.45 MB
הרצליה הר/1975 פרסום תוקף ברשומות 3/2/2003 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 7.03 MB
הרצליה הר/2000/א פרסום תוקף ברשומות 9/4/2002 שינוי תקנון סרוק      
הרצליה הר/2000/סג פרסום תוקף ברשומות 19/11/2012 סוככים עונתיים בבתי אוכל תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.57 MB
הרצליה הר/2000/שבצ פרסום בעיתונות לתוקף 21/11/2008 שטחים לבניני ציבור תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.16 MB
הרצליה הר/2002 פרסום תוקף ברשומות 18/6/1987 שינוי יעוד לאזור חירום לשצ"פ תקנון סרוק תשריט 1 תשריט 2   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.84 MB
הרצליה הר/2002א+2002א2 פרסום תוקף ברשומות 12/7/1990 קביעת הוראות בדבר יבוש ים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 11.16 MB
הרצליה הר/2003 פרסום תוקף ברשומות 27/10/1994 מרינה הרצליה, מעגנה תקנון סרוק תשריט נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 6.28 MB
הרצליה הר/2003א פרסום תוקף ברשומות 27/8/1995 מרינה הרצליה תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח חתכים 1 נספח חתכים 2 נספח חתכים 3 נספח טופוגרפיה / תוכנית מצבית אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 7.65 MB
הרצליה הר/2028 פרסום תוקף ברשומות 14/2/2002 שינוי ייעוד לדרך תקנון סרוק תשריט נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.65 MB
הרצליה הר/2058 פרסום תוקף ברשומות 23/5/2006 הרחבות דיור תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   הורדת קבצי ממג 4 KB
הרצליה הר/2097 פרסום תוקף ברשומות 8/1/2009 שינוי חלוקת שטחי הבניה תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   הורדת קבצי ממג 3.19 MB
הרצליה הר/2135 פרסום תוקף ברשומות 14/6/2007 שינוי מיקום שצ"פ ושב"צ תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.65 MB
הרצליה הר/2152 פרסום תוקף ברשומות 11/7/2012 הסדרת דרך תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 781 KB
הרצליה הר/2167 פרסום תוקף ברשומות 17/1/2013 ביטול חלק מדרך המסילה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 719 KB
הרצליה הר/2208 פרסום תוקף ברשומות 20/3/2013 הגדרת מגרש וזכויות בניה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.65 MB
הרצליה הר/2213 פרסום תוקף ברשומות 7/1/2014 חיזוק מבנים בפני רעידת אדמה. תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא סימון תשתיות ארציות הורדת קבצי ממג 3.6 MB
הרצליה הר/2216 פרסום בעיתונות לתוקף 18/2/2014 שטחי ציבור בנווה ישראל תקנון סרוק תשריט נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.65 MB
הרצליה הר/2241 פרסום בעיתונות לתוקף 18/7/2014 תיקון לתכנית פארק הרצליה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.82 MB
הרצליה הר/283 פרסום תוקף ברשומות 30/6/1955 שינוי החלקות הקיימות עם יצירת מגרשים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 493 KB
הרצליה הר/283א פרסום תוקף ברשומות 5/3/1992 קביעת לוח שטחים למצב הקיים ולמוצע תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.4 MB
הרצליה הר/312 פרסום תוקף ברשומות 30/6/1955 העברת שטח צבורי פתוח קיים תקנון סרוק      
הרצליה הר/388 פרסום תוקף ברשומות 18/10/1962 תכנון שטח מחדש תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.02 MB
הרצליה הר/492 פרסום תוקף ברשומות 23/4/1964 קביעת הוראות בניה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 431 KB
הרצליה הר/495 פרסום תוקף ברשומות 5/4/1962 הרחבת רחוב תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 328 KB
הרצליה הר/522 פרסום תוקף ברשומות 23/5/1963 שינוי החלוקה הקיימת תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 364 KB
הרצליה הר/533 פרסום תוקף ברשומות 9/12/1965 קביעת אזורים   תשריט   הורדת קבצי ממג 3.92 MB
הרצליה הר/563/א פרסום תוקף ברשומות 5/7/1981 הוספת יח"ד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 512 KB
הרצליה הר/572 פרסום תוקף ברשומות 7/12/1967 איחוד חלקות ושינוי יעודי קרקע תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 365 KB
הרצליה הר/578א פרסום תוקף ברשומות 20/6/1968 שינוי יעוד ואיחוד חלקות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 661 KB
הרצליה הר/607א פרסום תוקף ברשומות 16/5/1968 תכנון מחדש תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 408 KB
הרצליה הר/660 פרסום תוקף ברשומות 13/4/1967 שינוי יעוד קרקע מחנייה ציבורית לחנייה פרטית תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 848 KB
הרצליה הר/688 פרסום תוקף ברשומות 20/11/1969 הוספת סעיף בתקנון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.91 MB
הרצליה הר/692 פרסום תוקף ברשומות 26/6/1969 שינוי בינוי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 432 KB
הרצליה הר/707א פרסום תוקף ברשומות 19/11/1970 שינוי יעוד ממגורים א' למגורים מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 959 KB
הרצליה הר/במ/1828/7 פרסום תוקף ברשומות 22/6/1992 שינוי יעוד למגורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 12.9 MB
הרצליה הר/במ/7א/1828א פרסום תוקף ברשומות 1/9/1994 קביעת אזורים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 15.46 MB
הרצליה הר/בת/1709/6 פרסום תוקף ברשומות 20/10/1991 קביעת שטח לאזור תעשיה מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.84 MB
הרצליה הר/בת/1827/9 פרסום תוקף ברשומות 2/4/1992 שינוי מתעשיה לתעשיה מיוחד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.97 MB
הרצליה הר/בת/1849/13 פרסום תוקף ברשומות 10/9/1992 שינוי יעוד מתעשיה לבניני ציבור תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.69 MB
הרצליה הר/מק/1720א פרסום תוקף ברשומות 15/2/1998 שינוי בינוי ללא שינוי ביעודי קרקע תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.81 MB
הרצליה הר/מק/178/א פרסום תוקף ברשומות 12/6/2003 שינוי הוראות תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 796 KB
הרצליה הר/מק/1860א פרסום תוקף ברשומות 26/4/1998 אישור תיקון טבלת האיזון תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.22 MB
הרצליה הר/מק/1929 פרסום תוקף ברשומות 10/8/1998 הרחבת דרך קיימת תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.16 MB
הרצליה הר/מק/1953 פרסום תוקף ברשומות 27/11/1997 שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים א' לדרך תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.55 MB
הרצליה הר/מק/1962 פרסום ביטול תוקף 24/3/2003 אחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 753 KB
הרצליה הר/מק/1967 פרסום תוקף ברשומות 10/5/1998 הרחבת שצ"פ ודרכים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.78 MB
הרצליה הר/מק/1969 פרסום תוקף ברשומות 8/2/1999 הרחבת דרך תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 862 KB
הרצליה הר/מק/2000/מב פרסום תוקף ברשומות 5/8/2008 מבואת כניסה בבניה צמודת קרקע תקנון סרוק      
הרצליה הר/מק/2017 פרסום תוקף ברשומות 22/11/1999 הרחבת דרך תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 750 KB
הרצליה הר/מק/2059 פרסום תוקף ברשומות 12/5/2002 שינוי יעוד מחקלאי לדרך תקנון סרוק תשריט נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 641 KB
הרצליה הר/מק/2062 פרסום תוקף ברשומות 12/5/2002 שינוי יעוד משצ"פ לדרך תקנון סרוק תשריט נספח תנועה אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 298 KB
הרצליה הר/מק/2084 פרסום תוקף ברשומות 29/7/2009 הרחבת דרך תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.67 MB
הרצליה הר/מק/2137 פרסום תוקף ברשומות 11/12/2011 שינוי יעוד משטח חקלאי לשצ"פ תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.33 MB
הרצליה הר/מק/2190 פרסום תוקף ברשומות 28/3/2011 שימור עץ ברח' חתם סופר תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 550 KB
הרצליה הר/מק/2203 פרסום תוקף ברשומות 11/12/2011 יצירת רצועת דרך חדשה תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 1.1 MB
הרצליה הר/מק/2251 פרסום תוקף ברשומות 14/8/2014 שינויים בקווי בנין תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 0 KB
הרצליה הר/מק/2254(504-0200667) פרסום תוקף ברשומות 28/7/2015 הסדרת שטחי ציבור תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח תנועה נספח נוף הורדת קבצי ממג 7.02 MB
הרצליה הר/מק/2284(504-0210203) פרסום תוקף ברשומות 25/12/2014 הסדרת גינה ציבורית תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.26 MB
הרצליה הר/מק/344/א פרסום תוקף ברשומות 25/12/2003 שינוי הוראות תכנית מתאר תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.73 MB
הרצליה הר/מק/359/א פרסום תוקף ברשומות 12/6/2003 שינוי הוראות תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 419 KB
הרצליה הר/מק/543א פרסום תוקף ברשומות 21/6/2001 שינוי במס' יח"ד תקנון סרוק      

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש