דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il       מקרקעין - מידע ושירות תכנון מקרקעיןמאגר תוכניות בנין עיר

מאגר תוכניות בנין עיר
המידע מוגש כשירות לציבור ומתבסס על מאגר הנתונים של רשות מקרקעי ישראל
.למידע מעודכן ניתן לפנות לוועדה המקומית בה נמצא הנכס

. לא כל התשריטים/תקנונים כוללים חתימות אישור
יתכנו חוסרים ואי דיוקים בקבצי הממ"ג.

אותרו 107 תוכניות בחיפוש לפי - ישוב: זכרון יעקב, אחראי לתכנון: פרטי.
ישוב מס' תוכנית סטטוס מהות תקנון תשריט נספחים ממ"ג
זכרון יעקב 353-0058396 פרסום תוקף ברשומות 21/1/2015 חלוקת חלקות ל-3 מגרשים תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 3 KB
זכרון יעקב 353-0063354 פרסום תוקף ברשומות 26/3/2015 תוספת זכויות בנייה ושתי קומות תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.45 MB
זכרון יעקב 353-0063651 פרסום תוקף ברשומות 30/7/2014 שינוי בקו בנין תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.4 MB
זכרון יעקב 353-0064659 פרסום תוקף ברשומות 14/8/2014 חילופי שטחים תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח פיתוח הורדת קבצי ממג 6 KB
זכרון יעקב 353-0067298 פרסום תוקף ברשומות 2/9/2014 שינוי קו בנין תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 3 KB
זכרון יעקב 353-0067439 פרסום תוקף ברשומות 22/1/2014 שינוי בקו בנין תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע   הורדת קבצי ממג 3 KB
זכרון יעקב 353-0069278 פרסום תוקף ברשומות 26/6/2014 תוספת יח"ד תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע טבלת תוספת וגריעת שטחים ניהול מי נגר נספח תנועה וחניה נספח בינוי הורדת קבצי ממג 9 KB
זכרון יעקב 353-0074138 פרסום תוקף ברשומות 20/6/2013 מסחר ומגורים תקנון סרוק תשריט עצים בוגרים נספח תנועה נספח בינוי הורדת קבצי ממג 685 KB
זכרון יעקב 353-0076737 פרסום תוקף ברשומות 15/1/2015 מגרש מסחרי ג' - מול היקב תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.42 MB
זכרון יעקב 353-0076794 פרסום תוקף ברשומות 14/7/2015 הסדרת קווי בניין תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 3 KB
זכרון יעקב 353-0079533 פרסום תוקף ברשומות 10/9/2014 שינוי קו בנין תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 3 KB
זכרון יעקב 353-0081356 פרסום תוקף ברשומות 11/12/2014 שינוי חלוקת שטחי בניה תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע ניקוז ומי נגר עיליים נספח תנועה וחניה נספח בינוי נספח נוף נספח נוף 2 הורדת קבצי ממג 10 KB
זכרון יעקב 353-0090431 פרסום תוקף ברשומות 1/9/2016 תוספת זכויות בניה תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 4.92 MB
זכרון יעקב 353-0103952 פרסום תוקף ברשומות 24/9/2015 התאמת שימושים וזכויות בניה תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.6 MB
זכרון יעקב 353-0111906 פרסום תוקף ברשומות 26/11/2014 תוספת יח"ד תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 3 KB
זכרון יעקב 353-0122184 פרסום תוקף ברשומות 15/1/2015 שינוי יעוד בגוש 11322 חלקה 63 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.34 MB
זכרון יעקב 353-0123943 פרסום תוקף ברשומות 23/6/2015 איחוד וחלוקה תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע בינוי ופיתוח נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח תנועה וחניה הורדת קבצי ממג 3 KB
זכרון יעקב 353-0128405 פרסום תוקף ברשומות 26/6/2014 תוספת זכויות בניה תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 0 KB
זכרון יעקב 353-0132118 פרסום תוקף ברשומות 5/5/2015 תוספת זכויות באזור מגורים ב' תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.54 MB
זכרון יעקב 353-0145466 פרסום תוקף ברשומות 19/10/2015 תוספת זכויות בניה והכשרת מבנים תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 7.76 MB
זכרון יעקב 353-0155622 פרסום תוקף ברשומות 1/9/2016 שינוי משטח שרות לשטח עיקרי תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע שמירה על עצים בוגרים נספח בינוי הורדת קבצי ממג 10.73 MB
זכרון יעקב 353-0159608 פרסום תוקף ברשומות 21/2/2017 הגדלת אחוזי בניה       הורדת קבצי ממג 7.87 MB
זכרון יעקב 353-0175174 פרסום תוקף ברשומות 25/2/2015 שינוי קווי בניין תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע   הורדת קבצי ממג 3 KB
זכרון יעקב 353-0193128 פרסום תוקף ברשומות 9/12/2015 העברת זכויות בנייה תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 3.98 MB
זכרון יעקב 353-0204065 פרסום תוקף ברשומות 26/3/2015 תוספת זכויות בנייה תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.11 MB
זכרון יעקב 353-0206110 פרסום תוקף ברשומות 28/6/2015 ניוד זכויות בנייה במתחם "מול זכרון" תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח תנועה נספח בינוי הורדת קבצי ממג 3.65 MB
זכרון יעקב 353-0221366 פרסום תוקף ברשומות 8/6/2015 שטח פתוח בצפון רמת הנדיב תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 13.7 MB
זכרון יעקב 353-0223263 פרסום תוקף ברשומות 12/1/2016 שינוי קו בניין תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח חניה נספח בינוי הורדת קבצי ממג 3 KB
זכרון יעקב 353-0227389 פרסום תוקף ברשומות 19/10/2015 שטח חקלאי משקי בזכרון יעקב תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 9.28 MB
זכרון יעקב 353-0265926 פרסום תוקף ברשומות 29/3/2016 שינוי קווי בניין ותוספת קומה תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 3 KB
זכרון יעקב 353-0304261 פרסום תוקף ברשומות 15/12/2016 תוספת שטחים תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 613 KB
זכרון יעקב 353-0329870 פרסום תוקף ברשומות 17/8/2016 הגדלת אחוזי בניה תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 3 KB
זכרון יעקב 353-0338517 פרסום תוקף ברשומות 14/3/2017 תוספת זכויות ושינוי קוי בניין תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.02 MB
זכרון יעקב ש/1003/א פרסום תוקף ברשומות 12/1/2006 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.5 MB
זכרון יעקב ש/1017 פרסום תוקף ברשומות 10/7/2008 הסבת שטח שרות לשטח עיקרי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 882 KB
זכרון יעקב ש/1032 פרסום תוקף ברשומות 17/7/2006 חלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט נספח תנועה וחניה הורדת קבצי ממג 2.05 MB
זכרון יעקב ש/1032/א פרסום תוקף ברשומות 10/4/2011 מוסד פרטי בדרך היקב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.16 MB
זכרון יעקב ש/1037/א פרסום בעיתונות לתוקף 25/9/2007 הסדרת מצב קיים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 818 KB
זכרון יעקב ש/1045 פרסום תוקף ברשומות 25/1/2006 תוספת יח"ד במגרש תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 669 KB
זכרון יעקב ש/1073 פרסום תוקף ברשומות 27/1/2004 תוספת שטחי שירות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 453 KB
זכרון יעקב ש/1094 פרסום תוקף ברשומות 29/2/2004 יעוד שטח לדרך משולבת תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 711 KB
זכרון יעקב ש/1110 פרסום בעיתונות לתוקף 15/10/2009 תכנון מפורטת לשטחי היקב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.17 MB
זכרון יעקב ש/1180 פרסום בעיתונות לתוקף 25/3/2008 הסדרת שטחי בניה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.52 MB
זכרון יעקב ש/1188 פרסום תוקף ברשומות 8/11/2007 שינוי קו בנין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.53 MB
זכרון יעקב ש/1195/ג פרסום בעיתונות לתוקף 30/10/2009 שינוי יעוד למגורים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.35 MB
זכרון יעקב ש/12/ז/1 פרסום תוקף ברשומות 15/10/2002 שמור ושחזור תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 800 KB
זכרון יעקב ש/12/יא פרסום בעיתונות לתוקף 24/9/2009 תוספת שטחי שירות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.13 MB
זכרון יעקב ש/1227 פרסום תוקף ברשומות 28/2/2008 שינוי יעוד למסחר ולמגורים תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   הורדת קבצי ממג 3.5 MB
זכרון יעקב ש/1227/ב פרסום בעיתונות לתוקף 17/5/2012 לאפשר תוספת תכלית של משרדים (ללא מסחר) תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 854 KB
זכרון יעקב ש/1238 פרסום תוקף ברשומות 21/1/2010 הגדלת מגרשי מגורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.4 MB
זכרון יעקב ש/1348 פרסום תוקף ברשומות 16/9/2010 הוספת שטחי בניה במגרש דו משפחתי. תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.2 MB
זכרון יעקב ש/1401 פרסום תוקף ברשומות 26/9/2011 מפעלי בית אל תקנון סרוק תשריט נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.23 MB
זכרון יעקב ש/1403 פרסום תוקף ברשומות 16/12/2010 פיתוח מתחם מסחר ותעסוקה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.82 MB
זכרון יעקב ש/1455 פרסום תוקף ברשומות 24/4/2012 מתן אפשרות להקמת גני ילדים של קהילת בית אל תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 986 KB
זכרון יעקב ש/1502 פרסום בעיתונות לתוקף 27/2/2014 תוספת זכויות בניה תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 5.55 MB
זכרון יעקב ש/168א פרסום תוקף ברשומות 11/3/1990 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 713 KB
זכרון יעקב ש/22/יט פרסום תוקף ברשומות 31/8/2005 שינוי יעוד לאזור מגורים ג' תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.97 MB
זכרון יעקב ש/22/כב פרסום תוקף ברשומות 31/8/2005 איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק      
זכרון יעקב ש/359/א פרסום תוקף ברשומות 14/6/2007 תוספת חלקה תקנון סרוק      
זכרון יעקב ש/420 פרסום תוקף ברשומות 27/5/1990 קביעת שטח למוסד תקנון סרוק תשריט נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.99 MB
זכרון יעקב ש/428א פרסום תוקף ברשומות 3/11/2005 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 1.67 MB
זכרון יעקב ש/486/ב פרסום תוקף ברשומות 13/3/2007 הסבת שטחים משירות לעיקרי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.05 MB
זכרון יעקב ש/597/ג/1 פרסום תוקף ברשומות 16/12/2010 שינוי יעוד ממסחר למגורים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.18 MB
זכרון יעקב ש/658 פרסום תוקף ברשומות 29/11/2016 שינוי יעוד מחקלאי לתחנת תדלוק. תקנון סרוק תשריט פרשה טכנית-ניקוז נספח תנועה וחניה 1 נספח תנועה וחניה 2 נספח בינוי נספח תשתיות ביוב נספח תשתיות ניקוז נספח נוף אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.35 MB
זכרון יעקב ש/682 פרסום בעיתונות לתוקף 6/4/2006 תכנון אזור מגורים , 110 יח"ד תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי נספח נוף חתכים לרוחב נספח נוף חתכים מסמך ה 2 נספח נוף נספח נופי תכנית בינוי מסמך ה1 נספח תנועה וחניה הורדת קבצי ממג 2.74 MB
זכרון יעקב ש/763/ג פרסום תוקף ברשומות 13/3/2012 שטח מסחרי ותחנת תדלוק תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 834 KB
זכרון יעקב ש/861 פרסום תוקף ברשומות 28/10/2002 תיקון תוואי דרך מס' 9 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.59 MB
זכרון יעקב ש/943 פרסום תוקף ברשומות 28/11/2005 שינוי יעוד ממלונאות למגורים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.41 MB
זכרון יעקב ש/997/ב פרסום בעיתונות לתוקף 14/3/2007 תוספת אחוזי בניה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 948 KB
זכרון יעקב ש/מק/1014 פרסום תוקף ברשומות 26/11/2001 איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.26 MB
זכרון יעקב ש/מק/1137 פרסום תוקף ברשומות 9/11/2008 הרחבת דרך גישה לספורטן תקנון סרוק תשריט נספח תנועה הורדת קבצי ממג 1.85 MB
זכרון יעקב ש/מק/1217 פרסום תוקף ברשומות 10/10/2005 שינוי קו בנין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 844 KB
זכרון יעקב ש/מק/1223/א פרסום תוקף ברשומות 14/4/2013 תוספת יחידת דיור תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח נוף הורדת קבצי ממג 3 KB
זכרון יעקב ש/מק/1244/א פרסום תוקף ברשומות 31/1/2007 הקטנת קו בנין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1 MB
זכרון יעקב ש/מק/1261 פרסום תוקף ברשומות 3/3/2008 איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.12 MB
זכרון יעקב ש/מק/1282 פרסום תוקף ברשומות 31/8/2009 איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 690 KB
זכרון יעקב ש/מק/1289 פרסום תוקף ברשומות 15/5/2008 שינוי קו בנין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.22 MB
זכרון יעקב ש/מק/1317 פרסום תוקף ברשומות 15/1/2008 שינוי קו בנין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 771 KB
זכרון יעקב ש/מק/1320 פרסום תוקף ברשומות 19/2/2009 שינוי קווי בנין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.44 MB
זכרון יעקב ש/מק/1341 פרסום תוקף ברשומות 18/3/2010 הקטנת קוי בנין בחלקה 144 בגוש 11309 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.2 MB
זכרון יעקב ש/מק/1342/א פרסום תוקף ברשומות 13/3/2014 שינוי חלוקת שטחי הבניה תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.68 MB
זכרון יעקב ש/מק/1361 פרסום תוקף ברשומות 9/2/2011 שינוי קוי בניין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.1 MB
זכרון יעקב ש/מק/1365 פרסום תוקף ברשומות 21/7/2016 החלפת שטחים בין מגורים לשצ"פ תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 3 KB
זכרון יעקב ש/מק/1392 פרסום תוקף ברשומות 9/2/2011 תוספת יחידת דיור תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.19 MB
זכרון יעקב ש/מק/1399/א תוקף ברשומות- באישור שר הפנים 5/2/2013 תוספת יח"ד תקנון סרוק תשריט נספח נוף נספח בינוי 1 נספח בינוי 2 הורדת קבצי ממג 1.29 MB
זכרון יעקב ש/מק/1411 תוקף ברשומות- באישור שר הפנים 31/12/2013 תוספת יחידות דיור תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח נוף הורדת קבצי ממג 836 KB
זכרון יעקב ש/מק/1414 תוקף ברשומות- באישור שר הפנים 20/3/2012 בינוי ושימור תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.04 MB
זכרון יעקב ש/מק/1416 תוקף ברשומות- באישור שר הפנים 10/10/2011 איחוד וחלוקה מחדש תקנון סרוק תשריט נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.55 MB
זכרון יעקב ש/מק/1421 פרסום תוקף ברשומות 13/3/2014 איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט נספח תנועה הורדת קבצי ממג 2.7 MB
זכרון יעקב ש/מק/1474 פרסום תוקף ברשומות 3/2/2015 איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 3 KB
זכרון יעקב ש/מק/1511 פרסום תוקף ברשומות 11/12/2013 תוספת יח"ד במבנה קיים תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 3 KB
זכרון יעקב ש/מק/22/יז פרסום תוקף ברשומות 31/10/2007 צרוף טבלאות הקצאה תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון 1 נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון 2 הורדת קבצי ממג 1.29 MB
זכרון יעקב ש/מק/22/כה פרסום תוקף ברשומות 12/9/2006 הגדלת יח"ד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.07 MB
זכרון יעקב ש/מק/318/ד פרסום תוקף ברשומות 22/3/2005 איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.25 MB
זכרון יעקב ש/מק/422/ב פרסום תוקף ברשומות 7/1/2003 טבלאות הקצאה תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 690 KB
זכרון יעקב ש/מק/501/ג פרסום תוקף ברשומות 24/3/2004 שינוי הוראות בינוי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.65 MB
זכרון יעקב ש/מק/501/ד פרסום תוקף ברשומות 7/9/2005 הקטנת קו בנין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.35 MB
זכרון יעקב ש/מק/552/ד פרסום תוקף ברשומות 15/3/2001 איחוד מגרשים תקנון סרוק      
זכרון יעקב ש/מק/681/א פרסום בעיתונות לתוקף 10/12/2006 שינוי הוראות בינוי ועיצוב תקנון סרוק      
זכרון יעקב ש/מק/796 פרסום תוקף ברשומות 10/11/2003 הקטנת קו בנין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 604 KB
זכרון יעקב ש/מק/903 פרסום תוקף ברשומות 16/4/2000 שינוי מס' יח"ד תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.64 MB
זכרון יעקב ש/מק/910 פרסום תוקף ברשומות 7/5/2006 איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 593 KB
זכרון יעקב ש/מק/917/א פרסום תוקף ברשומות 15/5/2007 איחוד מגרשים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.27 MB
זכרון יעקב ש/מק/925 פרסום תוקף ברשומות 17/9/2001 חלוקה לשני מגרשים. תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.23 MB
זכרון יעקב ש/מק/940 פרסום תוקף ברשומות 10/1/2002 שינוי קווי בנין תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 649 KB
זכרון יעקב ש/מק/943/א תוקף ברשומות- באישור שר הפנים 28/2/2011 איחוד וחלוקה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.06 MB
זכרון יעקב ש/מק/944 פרסום תוקף ברשומות 21/1/2004 איחוד וחלוקה תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 1.86 MB

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש