דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il       מקרקעין - מידע ושירות תכנון מקרקעיןמאגר תוכניות בנין עיר

מאגר תוכניות בנין עיר
המידע מוגש כשירות לציבור ומתבסס על מאגר הנתונים של רשות מקרקעי ישראל
.למידע מעודכן ניתן לפנות לוועדה המקומית בה נמצא הנכס

. לא כל התשריטים/תקנונים כוללים חתימות אישור
יתכנו חוסרים ואי דיוקים בקבצי הממ"ג.

אותרו 882 תוכניות בחיפוש לפי - ישוב: הוד השרון. יוצגו 200 ראשונות.
ישוב מס' תוכנית סטטוס מהות תקנון תשריט נספחים ממ"ג
הוד השרון 3/25/1 אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 17/5/1967 רישום שיכונים ציבוריים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 654 KB
הוד השרון 3/25/2 אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 22/5/1968 רישום שיכונים ציבוריים תקנון מוקלד תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 300 KB
הוד השרון 3/25/3 אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 22/5/1968 רישום שיכונים ציבוריים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.5 MB
הוד השרון 3/25/4 אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 16/4/1969 רישום שיכונים ציבוריים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 302 KB
הוד השרון 3/25/5 אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 28/12/1982 רישום שיכונים ציבוריים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 688 KB
הוד השרון 3/25/6 אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 22/3/1988 רישום שיכונים ציבוריים תקנון מוקלד תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 532 KB
הוד השרון 3/25/7 אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 27/11/1990 רישום שיכונים ציבוריים תקנון מוקלד     אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 172 KB
הוד השרון 3/25/8 אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 15/3/1993 רישום שיכונים ציבוריים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 627 KB
הוד השרון 3/25/9 אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 13/8/2002 רישום שיכונים ציבוריים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 940 KB
הוד השרון 3/26/2 אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 29/9/1965 רישום שיכונים ציבוריים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 952 KB
הוד השרון 3/26/3 אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 25/10/1988 רישום שיכונים ציבוריים תקנון מוקלד תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 763 KB
הוד השרון 423-0124875(הר/מק/17/600/א/50) פרסום תוקף ברשומות 20/5/2014 תוספת יחידות דיור תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 3.71 MB
הוד השרון 423-0171074(הר/מק/17/600/א/47) פרסום תוקף ברשומות 21/3/2016 תוספת יחידת דיור        
הוד השרון R/197 פרסום תוקף ברשומות 4/10/1946 "הדר" מחנה פועלים חקלאיים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 957 KB
הוד השרון גמ/359 פרסום תוקף ברשומות 30/12/1954 התווית דרכים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 877 KB
הוד השרון גמ/454 פרסום תוקף ברשומות 4/11/1954 מגדיאל צפון, דרום. תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 544 KB
הוד השרון גמ/459 פרסום תוקף ברשומות 1/4/1954 קביעת חלוקה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 220 KB
הוד השרון גמ/461(תגפ/461) פרסום תוקף ברשומות 2/1/1954 הרחבת דרכים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 188 KB
הוד השרון גמ/477 פרסום תוקף ברשומות 15/4/1954 קביעת אזור מסחרי תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 169 KB
הוד השרון גמ/482 פרסום תוקף ברשומות 9/6/1955 קביעת אזורים ותכליות תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 796 KB
הוד השרון גמ/502 פרסום תוקף ברשומות 30/12/1954 לחלק את הקרקע למגורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 217 KB
הוד השרון גמ/505 פרסום תוקף ברשומות 5/8/1954 חלוקה למגרשים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 181 KB
הוד השרון גמ/517 פרסום תוקף ברשומות 9/12/1954 לחלק את השטח והמגרשים חצי חקלאים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 785 KB
הוד השרון גמ/533(הר/533) פרסום תוקף ברשומות 4/11/1954 שכון עממי פועלים א' תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 531 KB
הוד השרון הר/1/101 פרסום תוקף ברשומות 7/10/1966 קביעת יעודים חדשים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 600 KB
הוד השרון הר/1/113 פרסום תוקף ברשומות 1/10/2003 תחנת רכבת הוד השרון - נורדאו תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.25 MB
הוד השרון הר/1/132 פרסום תוקף ברשומות 28/2/1991 מגדיאל דרום בעלות פרטית תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 358 KB
הוד השרון הר/1/135 פרסום תוקף ברשומות 19/2/1970 ברכות חמצון ומתקני ביוב תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 511 KB
הוד השרון הר/1/144 פרסום תוקף ברשומות 6/8/1989 הדר צפון תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 436 KB
הוד השרון הר/1/150 פרסום תוקף ברשומות 15/8/1974 שינוי יעוד למגורים ג' תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 812 KB
הוד השרון הר/1/151/ג פרסום תוקף ברשומות 12/6/1988 שכונת פועלים ב' אדמה פרטית תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 377 KB
הוד השרון הר/1/151/ז פרסום תוקף ברשומות 16/9/2010 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.04 MB
הוד השרון הר/1/151א פרסום תוקף ברשומות 30/11/1972 שכונת פועלים ב' פרטית תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 196 KB
הוד השרון הר/1/151ב פרסום תוקף ברשומות 6/8/1989 חלוקה חדשה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 959 KB
הוד השרון הר/1/151ד פרסום תוקף ברשומות 16/12/1993 הגדלת קיל-דה-סק תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 522 KB
הוד השרון הר/1/151ה פרסום תוקף ברשומות 29/1/1995 שינוי יעוד למגורים א' מיוחד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 375 KB
הוד השרון הר/1/156 פרסום תוקף ברשומות 4/9/1969 קביעת שטח למוסד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 588 KB
הוד השרון הר/1/177 פרסום תוקף ברשומות 3/8/1986 שכונת גיורא תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.07 MB
הוד השרון הר/1/187 פרסום תוקף ברשומות 22/6/1978 הקמת בית מגורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.08 MB
הוד השרון הר/1/188 פרסום תוקף ברשומות 17/10/1991 נוה נאמן תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.64 MB
הוד השרון הר/1/189 פרסום תוקף ברשומות 20/7/1981 שינוי בגודל מגרשים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.07 MB
הוד השרון הר/1/19/1000 פרסום תוקף ברשומות 30/5/2002 קביעת יעודים שונים תקנון סרוק תשריט נספח אחר נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.2 MB
הוד השרון הר/1/221 פרסום תוקף ברשומות 12/4/1956 חלוקה למגרשים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 375 KB
הוד השרון הר/1/236 פרסום תוקף ברשומות 19/4/1973 יעוד שטח לאזור מגורים + ג' מגורים מיוחדים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 713 KB
הוד השרון הר/1/236/א פרסום תוקף ברשומות 8/8/1993 שינוי גודל חלקה מינימלי תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 467 KB
הוד השרון הר/1/236/ג פרסום תוקף ברשומות 31/12/1998 קביעת הוראות בניה תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.82 MB
הוד השרון הר/1/250 פרסום תוקף ברשומות 13/7/1988 קביעת הוראות תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 561 KB
הוד השרון הר/1/260 פרסום תוקף ברשומות 23/5/1968 הגדלת מבנים חקלאיים קיימים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 317 KB
הוד השרון הר/1/279 פרסום תוקף ברשומות 25/10/1999 שינוי יעוד למגורים א' מיוחד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.39 MB
הוד השרון הר/1/291 פרסום תוקף ברשומות 26/6/1969 שנוי יעוד ממגורים לחקלאי, פתיחת דרך חדשה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 590 KB
הוד השרון הר/1/299 פרסום תוקף ברשומות 3/7/1988 התאמת אזורי מגורים א',ב' להוראות הר/160 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 478 KB
הוד השרון הר/1/299א פרסום תוקף ברשומות 30/7/1992 שינוי יעוד למגורים ג' מיוחד תקנון סרוק תשריט 1 תשריט 2   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 391 KB
הוד השרון הר/1/3/600 פרסום ההפקדה 1/12/1994 הוד השרון        
הוד השרון הר/1/302 פרסום תוקף ברשומות 30/1/1969 שינוי יעודים והגדלת אחוזי בניה. תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.16 MB
הוד השרון הר/1/309 פרסום תוקף ברשומות 8/1/1959 קביעת אזורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 333 KB
הוד השרון הר/1/33/88 פרסום תוקף ברשומות 16/5/1985 קביעת שב"צ תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 589 KB
הוד השרון הר/1/33/88/א פרסום תוקף ברשומות 19/3/1992 שינוי הוראות תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 851 KB
הוד השרון הר/1/33/88ב פרסום תוקף ברשומות 19/3/1992 קביעת קוי בנין תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 948 KB
הוד השרון הר/1/353 פרסום תוקף ברשומות 30/12/1954          
הוד השרון הר/1/367 פרסום תוקף ברשומות 17/9/1959 שינוי יעוד לחצי חקלאי תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 154 KB
הוד השרון הר/1/367/א פרסום תוקף ברשומות 17/9/1959          
הוד השרון הר/1/38 פרסום תוקף ברשומות 2/3/2015 חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה תקנון סרוק תשריט הנחיות ליישום תמא-38 חוות דעת שמאית-כלכלית סקר מבנים לחיזוק רשימת מתחמים,מבנים,כתובות,גושים וחלקות הורדת קבצי ממג 5.41 MB
הוד השרון הר/1/413 פרסום תוקף ברשומות 27/1/1972 שכון עממי פועלים א' תקנון סרוק      
הוד השרון הר/1/453 פרסום תוקף ברשומות 10/11/1966 הרחבת אזור תעשיה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 368 KB
הוד השרון הר/1/454 פרסום תוקף ברשומות 5/1/1956 חלוקה למגרשים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.11 MB
הוד השרון הר/1/456 פרסום תוקף ברשומות 19/8/1973 מגדיאל צפון פרטית+שילטון תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 300 KB
הוד השרון הר/1/459 פרסום תוקף ברשומות 23/5/1985 מגדיאל צפון בעלות פרטית+שלטון. תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 496 KB
הוד השרון הר/1/477 פרסום תוקף ברשומות 8/9/1988 מגדיאל צפון תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.48 MB
הוד השרון הר/1/482 פרסום תוקף ברשומות 12/10/1967 שכון עממי פועלים א' תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.19 MB
הוד השרון הר/1/49 פרסום ביטול הפקדה 30/11/2004          
הוד השרון הר/1/502 פרסום תוקף ברשומות 25/1/1962 שינוי יעוד למגורים א' תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 229 KB
הוד השרון הר/1/517 פרסום תוקף ברשומות 26/4/1998 איחוד חלקות מחדש, קביעת יעודים חדשים תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.11 MB
הוד השרון הר/1/53 פרסום תוקף ברשומות 9/11/1988 הדר צפון תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 645 KB
הוד השרון הר/1/533 פרסום תוקף ברשומות 28/8/1969 הגדלת אחוזי בניה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.17 MB
הוד השרון הר/1/53א פרסום תוקף ברשומות 27/8/1995 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 302 KB
הוד השרון הר/1/540 פרסום תוקף ברשומות 14/5/1964 גני צבי תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 210 KB
הוד השרון הר/1/547 פרסום תוקף ברשומות 22/11/1962 קביעת אזור מגורים ג' תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 426 KB
הוד השרון הר/1/66א פרסום תוקף ברשומות 6/7/1967 קביעת אזורי מגורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 291 KB
הוד השרון הר/1/73 פרסום תוקף ברשומות 17/11/1974 חלוקת חלקה חקלאית תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 240 KB
הוד השרון הר/1/79 פרסום תוקף ברשומות 12/11/1964 קביעת יעודי קרקע תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 143 KB
הוד השרון הר/1/8/19/1000 פרסום תוקף ברשומות 27/11/2007 קביעת יעודי קרקע, איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.76 MB
הוד השרון הר/1/88 פרסום תוקף ברשומות 20/5/1965 קביעת אזור מגורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 123 KB
הוד השרון הר/10 סעיפים 77 ו-78 לחוק תכנון ובניה 5/11/1996 תכנית מספר הר/10        
הוד השרון הר/10/163 פרסום תוקף ברשומות 17/8/2005   תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.43 MB
הוד השרון הר/10/290/יד סעיפים 77 ו-78 לחוק תכנון ובניה 5/12/1996 תכנית מס' הר/10/290/יד        
הוד השרון הר/10/290יב פרסום תוקף ברשומות 3/2/1998 קביעת הוראות בניה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 766 KB
הוד השרון הר/10/302 פרסום תוקף ברשומות 9/9/1993 שינוי יעוד למגורים ב' מיוחד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 866 KB
הוד השרון הר/10/346 פרסום תוקף ברשומות 12/10/1967 הגדלת אחוזי בניה,שינוי אזור מגורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 728 KB
הוד השרון הר/10/346/א פרסום תוקף ברשומות 21/6/1982 שינויים בלוח האזורים תקנון סרוק      
הוד השרון הר/10/346/ב פרסום תוקף ברשומות 19/3/1992 קביעת בינוי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.19 MB
הוד השרון הר/10/485 פרסום תוקף ברשומות 29/1/1995 שינוי יעוד למגורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 622 KB
הוד השרון הר/10/600ב פרסום תוקף ברשומות 6/8/2014 שינוי יעוד למגורים ג' וב' מיוחד תקנון סרוק תשריט נספח תנועה נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.02 MB
הוד השרון הר/1000 סעיפים 77 ו-78 לחוק תכנון ובניה 23/10/2006          
הוד השרון הר/1001 פרסום תוקף ברשומות 15/3/1996 התקנת רשת חשמל תת קרקעית תקנון סרוק      
הוד השרון הר/1002 פרסום תוקף ברשומות 27/5/2003 קביעת הוראות לחדרי יציאה לגג תקנון סרוק     הורדת קבצי ממג 21 KB
הוד השרון הר/1004 פרסום תוקף ברשומות 28/4/2010 סגירת חורף לבתי אוכל תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.6 MB
הוד השרון הר/1010 סעיפים 77 ו-78 לחוק תכנון ובניה 24/3/2010 שימור מבנים ואתרים        
הוד השרון הר/102 פרסום תוקף ברשומות 5/12/1957 רמת הדר        
הוד השרון הר/11/302 פרסום תוקף ברשומות 19/5/1994 שינוי יעוד למגורים ב' תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 177 KB
הוד השרון הר/11/329 פרסום תוקף ברשומות 21/2/1974 חלוקה למגרשים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 266 KB
הוד השרון הר/11/33/88 פרסום תוקף ברשומות 10/7/2003   תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.92 MB
הוד השרון הר/11/346 פרסום תוקף ברשומות 4/1/1968 התאמת השטח הציבורי הפתוח והחניה לשם הקמת קיוס תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 408 KB
הוד השרון הר/11/485/א פרסום תוקף ברשומות 19/9/2002 שינוי יעוד למגורים תקנון סרוק תשריט נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 742 KB
הוד השרון הר/11/485/ב פרסום תוקף ברשומות 17/7/2006 איחוד מגרשים תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.82 MB
הוד השרון הר/11/548 פרסום ההפקדה 30/12/2012 שיקום לפיתוח פארק נחל הדר        
הוד השרון הר/11/600/א/1 פרסום תוקף ברשומות 11/4/2000 תכנון כולל תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.09 MB
הוד השרון הר/11/600/א/13 פרסום תוקף ברשומות 17/7/2006 שינוי יעוד ממגורים לשצ"פ תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.85 MB
הוד השרון הר/11/600/א/14 פרסום תוקף ברשומות 14/12/2004   תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.52 MB
הוד השרון הר/11/600/א/19 פרסום תוקף ברשומות 3/9/2009 שינוי הוראות בניה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.87 MB
הוד השרון הר/11/600/א/3 פרסום תוקף ברשומות 12/3/2001 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.02 MB
הוד השרון הר/11/600/א/4 פרסום תוקף ברשומות 10/12/2000 תכנון כולל תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.14 MB
הוד השרון הר/11/88 פרסום תוקף ברשומות 23/3/1973 מגדיאל דרום, הדר צפון תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 885 KB
הוד השרון הר/11/88/ה פרסום ביטול הפקדה 3/9/2009 קביעת שימושים חריגים והזמן המרבי לשימוש חריג        
הוד השרון הר/11/88/ז פרסום תוקף ברשומות 6/1/1994 קביעת אזור מגורים ג' מיוחד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 310 KB
הוד השרון הר/11/88/טז/1 פרסום תוקף ברשומות 1/4/2004   תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.09 MB
הוד השרון הר/11/88/יז פרסום תוקף ברשומות 22/3/2004   תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.06 MB
הוד השרון הר/11/88/יח פרסום תוקף ברשומות 13/9/2005 תוספת יח"ד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.31 MB
הוד השרון הר/11/88/יט פרסום תוקף ברשומות 12/5/2009 קביעת זכויות תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.22 MB
הוד השרון הר/11/88א פרסום תוקף ברשומות 5/1/1978 שכונת פועלים ב' תקנון סרוק      
הוד השרון הר/11/88ו פרסום תוקף ברשומות 23/9/1986 תוספת בניה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 332 KB
הוד השרון הר/11/88ח פרסום תוקף ברשומות 30/4/1994 שינוי יעוד לשצ"פ משולב חניה למגורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 552 KB
הוד השרון הר/11/88ט פרסום תוקף ברשומות 29/3/1998 קביעת הוראות בניה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.07 MB
הוד השרון הר/11/88יג פרסום תוקף ברשומות 18/6/1996 קביעת אזור מגורים א' תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 684 KB
הוד השרון הר/12/19/1000 פרסום תוקף ברשומות 21/5/2002 קביעת יעודי קרקע תקנון סרוק תשריט נספח חניה נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח בינוי 1 נספח בינוי 2 אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.34 MB
הוד השרון הר/12/302 פרסום ההפקדה 6/7/1995 רח' ששת הימים הוד השרון        
הוד השרון הר/12/329 פרסום תוקף ברשומות 19/8/1973 חלוקת חלקה 112 תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 342 KB
הוד השרון הר/12/33/88 פרסום תוקף ברשומות 29/3/2005   תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.59 MB
הוד השרון הר/12/346 פרסום תוקף ברשומות 19/2/1970 שינוי יעוד ממגורים למסחר תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 629 KB
הוד השרון הר/12/88 פרסום תוקף ברשומות 26/6/1969 שינוי יעוד למגורים א' תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 264 KB
הוד השרון הר/1200 פרסום תוקף ברשומות 29/5/2003 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.02 MB
הוד השרון הר/1201 פרסום תוקף ברשומות 3/6/2009 שינוי יעוד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.9 MB
הוד השרון הר/1202 פרסום תוקף ברשומות 20/12/2015 שכונת מגורים חדשה - 4,217 יח"ד. תקנון סרוק תשריט סקר עצים נספח תנועה נספח בינוי נספח תשתיות ביוב 1 נספח תשתיות ביוב 2 נספח תשתיות ניקוז 1 נספח תשתיות ניקוז 2 אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 20.35 MB
הוד השרון הר/1203 פרסום תוקף ברשומות 17/3/2011 איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.48 MB
הוד השרון הר/1206 סעיפים 77 ו-78 לחוק תכנון ובניה 6/3/2006          
הוד השרון הר/13/19/1000 פרסום תוקף ברשומות 14/7/2004   תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 3.75 MB
הוד השרון הר/13/302 פרסום תוקף ברשומות 19/3/1998 הקטנת קו בנין תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 654 KB
הוד השרון הר/13/33/88 פרסום תוקף ברשומות 25/8/2009 הגדלת אחוזי בניה תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.16 MB
הוד השרון הר/13/346 פרסום תוקף ברשומות 28/8/1969 קביעת חלוקה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 519 KB
הוד השרון הר/1302 פרסום תוקף ברשומות 30/4/2013 קביעת יעודי קרקע תקנון סרוק תשריט נספח תנועה נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.85 MB
הוד השרון הר/1304 פרסום תוקף ברשומות 15/1/2005 שינוי יעודי הקרקע תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תרשים סביבה נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 6.85 MB
הוד השרון הר/1305 סעיפים 77 ו-78 לחוק תכנון ובניה 5/1/2004          
הוד השרון הר/1307 פרסום תוקף ברשומות 6/6/2013 שינוי יעוד מחקלאות למגורים תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח תנועה נספח בינוי נספח תשתיות ניקוז 1 נספח תשתיות ניקוז 2 נספח תשתיות ניקוז 3 אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.13 MB
הוד השרון הר/1309 פרסום תוקף ברשומות 21/5/2007 חלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 4.78 MB
הוד השרון הר/1310 סעיפים 77 ו-78 לחוק תכנון ובניה 8/8/2007          
הוד השרון הר/1310/א פרסום בעיתונות להפקדה 31/7/2013 הקמת שכונת מגורים בת 2174 יח"ד       הורדת קבצי ממג 13.57 MB
הוד השרון הר/135 פרסום תוקף ברשומות 4/4/1968 ברכות חמצון ומתקני ביוב תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 572 KB
הוד השרון הר/137 פרסום תוקף ברשומות 9/12/1965 חלוקה למגרשים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 537 KB
הוד השרון הר/14 פרסום תוקף ברשומות 6/1/1999 קביעת הוראות בניה לאזור חקלאי תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 998 KB
הוד השרון הר/14/19/1000 פרסום תוקף ברשומות 27/12/1999 תכנון מחדש תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 950 KB
הוד השרון הר/14/346/א פרסום תוקף ברשומות 18/11/1976 הגדלת שטח צבורי פתוח תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 196 KB
הוד השרון הר/14/485 פרסום תוקף ברשומות 6/1/1999 קביעת אזורים והוראות בניה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.71 MB
הוד השרון הר/14/88 פרסום תוקף ברשומות 30/11/1972 שינוי תוואי דרך תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 252 KB
הוד השרון הר/14/88א פרסום תוקף ברשומות 22/6/1978 שינוי מיקום שביל תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 774 KB
הוד השרון הר/145 פרסום תוקף ברשומות 7/11/1968 אזור תעשיה נוה נאמן תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 455 KB
הוד השרון הר/148 פרסום תוקף ברשומות 25/5/1967 הרחבת דרך, קביעת יעוד מגורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 273 KB
הוד השרון הר/149 פרסום תוקף ברשומות 13/2/1968 רמות השבים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 414 KB
הוד השרון הר/15/329/א/1 פרסום תוקף ברשומות 11/5/1987 מגדיאל צפון תקנון סרוק      
הוד השרון הר/15/329/א/2 פרסום תוקף ברשומות 17/12/1989 התאמת לוח שטחים תקנון סרוק      
הוד השרון הר/15/329/ג פרסום תוקף ברשומות 21/10/1982 הקטנת רוחב שביל צבןרי תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 505 KB
הוד השרון הר/15/329/ו פרסום ההפקדה 3/1/1991 הר/15/329/ו        
הוד השרון הר/15/329/ט פרסום תוקף ברשומות 28/11/1991 שינוי זכויות בניה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 512 KB
הוד השרון הר/15/329א פרסום תוקף ברשומות 3/1/1980 קביעת אזורי מגורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 583 KB
הוד השרון הר/15/329י פרסום תוקף ברשומות 28/8/1997 קביעת הוראות בניה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 667 KB
הוד השרון הר/15/346 פרסום תוקף ברשומות 9/9/1976 אזור תעשיה נוה נאמן תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 705 KB
הוד השרון הר/15/346/ב פרסום ההפקדה 8/11/1990 אזור תעשיה נוה נאמן        
הוד השרון הר/15/88 פרסום תוקף ברשומות 15/2/1973 קביעת יעודים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 260 KB
הוד השרון הר/150 פרסום תוקף ברשומות 5/9/1968 קביעת אזורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 824 KB
הוד השרון הר/1501 פרסום בעיתונות לתוקף 23/5/2013 מגדלי מגורים חדשים תקנון סרוק תשריט נספח תנועה וחניה נספח בינוי אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.92 MB
הוד השרון הר/151 פרסום ביטול הפקדה 3/9/2009 ייעוד שטח למגורים        
הוד השרון הר/154 פרסום תוקף ברשומות 29/2/1968 קביעת שטח חצי חקלאי תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 239 KB
הוד השרון הר/156 פרסום תוקף ברשומות 11/7/1968 קביעת שטח למוסד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.07 MB
הוד השרון הר/16/302 פרסום תוקף ברשומות 15/8/1996 שינוי יעוד למגורים ב' תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 399 KB
הוד השרון הר/16/346 פרסום תוקף ברשומות 10/8/1978 אזור תעשיה נוה נאמן תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 650 KB
הוד השרון הר/16/88 פרסום תוקף ברשומות 15/2/1973 קביעת אזורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 158 KB
הוד השרון הר/160 פרסום ההפקדה 12/8/1982 מגדיאל צפון מזרח, רמת הדר        
הוד השרון הר/160/ת פרסום תוקף ברשומות 26/9/1985 קביעת גודל מגרש מינימלי במגורים א' תקנון סרוק      
הוד השרון הר/160/ת/2 פרסום ההפקדה 10/5/1984 תכנית מס' הר/160/ת/2        
הוד השרון הר/160/ת/3 פרסום תוקף ברשומות 26/9/1985 תוספת בנייה מגורים ג' תקנון סרוק      
הוד השרון הר/160/ת/3/א פרסום תוקף ברשומות 4/3/1990 תוספת בנייה בגג תקנון סרוק      
הוד השרון הר/160/ת/4 פרסום תוקף ברשומות 21/8/1988 נוה הדר תקנון סרוק      
הוד השרון הר/160/ת/6 פרסום תוקף ברשומות 1/3/1988 דירת נכים במגורים ג' ו-ב' תקנון סרוק      
הוד השרון הר/160/ת/8 פרסום תוקף ברשומות 30/7/1989 הקמת בריכות שחייה פרטיות במגורים א' ו-ב' תקנון סרוק      
הוד השרון הר/161 פרסום תוקף ברשומות 15/1/1970 הרחבת דרך תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 236 KB
הוד השרון הר/164 פרסום תוקף ברשומות 9/12/1971 שינוי יעוד למגורים ג' מיוחד תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 249 KB
הוד השרון הר/166 פרסום ההפקדה 5/6/1986 רמת הדר        
הוד השרון הר/167 פרסום תוקף ברשומות 7/11/1974 יעוד שטח למגורים תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 207 KB
הוד השרון הר/168 פרסום תוקף ברשומות 3/8/1972 הקמת בית שני על חלקה אחת תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 204 KB
הוד השרון הר/17/19/1000 פרסום תוקף ברשומות 28/8/2006 איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.71 MB
הוד השרון הר/17/329 פרסום ביטול תוקף 6/4/1995 הוד השרון, מגדיאל        
הוד השרון הר/17/485 פרסום תוקף ברשומות 10/12/2001 איחוד וחלוקה ללא הסכמה תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 778 KB
הוד השרון הר/17/600/א/10 פרסום תוקף ברשומות 1/12/2011 איחוד וחלוקה בהסכמה תקנון סרוק תשריט   אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.27 MB
הוד השרון הר/17/600/א/13 פרסום תוקף ברשומות 3/11/2011 חלוקת הבית ל-2 יח"ד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.4 MB
הוד השרון הר/17/600/א/14 פרסום בעיתונות לתוקף 17/11/2011 הגדלת זכויות בניה לשטח עיקרי תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.1 MB
הוד השרון הר/17/600/א/16 פרסום תוקף ברשומות 3/3/2009 תוספת 2 יח"ד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.34 MB
הוד השרון הר/17/600/א/20 פרסום תוקף ברשומות 12/5/2009 תוספת יח"ד תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 846 KB
הוד השרון הר/17/600/א/21 פרסום תוקף ברשומות 14/6/2011 הגדלת זכויות בניה ושינוי בקווי בנין. תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.16 MB
הוד השרון הר/17/600/א/3 פרסום תוקף ברשומות 22/4/2004   תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.27 MB
הוד השרון הר/17/600/א/32 פרסום תוקף ברשומות 21/7/2011 תוספת יח"ד תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.78 MB
הוד השרון הר/17/600/א/35 פרסום בעיתונות לתוקף 20/6/2014 תוספת 2 יח"ד לחלקה תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 0 KB
הוד השרון הר/17/600/א/4 פרסום תוקף ברשומות 22/7/2003 קביעת הוראות תקנון סרוק      

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש