דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il      מקרקעין - מידע ושירות תכנון מקרקעין מאגר תוכניות בנין עיר
מאגר תוכניות בנין עיר ק 5001925

פרטים על תכנון תוכנית: רג/340/ב1
שם הישוב: רמת גן
ועדת התכנון: רמת-גן
תקנון: תקנון סרוק
תשריט: תשריט
ממ"ג: אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.96 MB
סטטוס התוכנית: פרסום תוקף ברשומות 10/12/1987  י.פ. 3507 nevo
אחראי: ועדה מקומית
גוף מתכנן: מח' ההנדסה
יעוד עיקרי: תעשיה ומלאכה
סוג ועדה: מחוזית
מקום התוכנית: רמת גן, אזור התעשיה.
שטח התוכנית: 195.19 דונם


מטרת התוכנית:
1. לאתר גבולותיה של יחידת תכנון פיזי (ית"פ) באזור תעשיה ר"ג.
2. להכליל בית"פ את כל התכניות המפורטות שתוקף ואישור בשלבי אישור.
3. לשנות את גובה הקומות באזור התעשיה מ-4 קומות ל-5 קומות.
4. להגדיר אזורים לתכנון מחדש ולבצע חלוקה חדשה בה, תוכן תכנית מפורטת
לא יוצא היתר בניה עד לאישורה של אותה התכנית.גושים וחלקות:
גוש חלקות
6207 225-229, 231, 249, 252, 257, 262-263, 280, 282-283, 286-287, 289, 291-293, 295-296, 299, 301, 304-306, 308-310, 312-315, 317, 325-326, 332, 367, 380, 504, 509, 607-608, 610, 612-613, 616-629, 655-656, 665-670, 672, 676-677, 682, 701-710, 713-718, 722-723, 730-733, 737, 746, 748-753, 761-764, 769, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 791-799, 802-807, 809-810, 813-816, 818, 820-821, 831, 835, 846, 848, 868, 870-871, 873, 875, 877-881, 883, 885-894, 896-899, 905, 910, 912, 915, 917, 919, 922, 924, 927, 930-931
6109 7, 126-127, 132-135, 138-139, 149, 233-234, 238, 246-249, 254, 257, 259, 266, 275, 283-285, 287, 293, 296, 299, 301-302, 317, 341, 345-348, 353-357, 361-363, 365-368, 376, 378-381, 404-406, 408-411, 413-425, 427, 456-458, 465-467
6110 293

טבלת שטחים:
יעוד שטח בדונם % משטח התוכנית מס מגרשים מ"ר בניה למגורים יח"ד מ"ר בניה לא למגורים חדרים
אחר 63.75 32.66 8 0 0 0 0
שטח לדרכים 34.96 17.91 1 0 0 0 0
שטח ללא יעוד מוגדר 38.08 19.51 3 0 0 0 0
תעשיה ומלאכה 52.7 27 7 0 0 0 0
אחר 5.7 2.92 5 0 0 0 0
סה"כ 195.19 100 24 0 0 0 0

תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית סטטוס תקנון תשריט נספחים ממ"ג
רג/340 פרסום תוקף ברשומות 27/12/1979 תקנון סרוק תשריט-צפון תשריט-דרום   הורדת קבצי ממג 21.56 MB
רג/מק/1167 פרסום תוקף ברשומות 22/5/1998 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.36 MB

תוכניות משנות את התוכנית:
מס' תוכנית סטטוס תקנון תשריט נספחים ממ"ג
506-0156497 פרסום תוקף ברשומות 18/6/2015 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע   הורדת קבצי ממג 3.61 MB
506-0275248(רג/1231/ג) פרסום תוקף ברשומות 7/5/2017       הורדת קבצי ממג 13.44 MB
רג/1084 פרסום תוקף ברשומות 28/11/1996 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.16 MB
רג/1294 פרסום תוקף ברשומות 29/3/2007 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.06 MB
רג/1422/א פרסום תוקף ברשומות 22/4/2012 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 857 KB
רג/1490 פרסום תוקף ברשומות 26/1/2012 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.05 MB
רג/1510/א פרסום תוקף ברשומות 7/3/2013 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.4 MB
רג/340/ב/2 פרסום תוקף ברשומות 6/2/1994 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.8 MB
רג/340/ב/2/א פרסום תוקף ברשומות 30/3/1995 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.8 MB
רג/340/ב3 פרסום תוקף ברשומות 14/9/2009 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.61 MB
רג/340ב/2/ב פרסום תוקף ברשומות 3/11/1996 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.19 MB
רג/5/1001 פרסום תוקף ברשומות 19/4/1996 תקנון סרוק תשריט נספח  לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 1.58 MB
רג/838 פרסום תוקף ברשומות 3/9/1992 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.04 MB
רג/במ/2/1001/12 פרסום תוקף ברשומות 24/6/1993 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 7.62 MB
רג/במ/3/1001/13 פרסום תוקף ברשומות 13/10/1994 תקנון סרוק תשריט נספח  לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 2.05 MB
רג/מק/1285 פרסום תוקף ברשומות 7/1/2003 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.01 MB
רג/מק/1311 פרסום תוקף ברשומות 10/10/2005 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 458 KB
רג/מק/1368 פרסום ההפקדה 5/7/2007        
רג/מק/1373 פרסום תוקף ברשומות 27/12/2006 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 819 KB
רג/מק/1376 פרסום תוקף ברשומות 11/12/2008 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.06 MB
רג/מק/1509 פרסום תוקף ברשומות 10/7/2011 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 719 KB

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש