דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il      מקרקעין - מידע ושירות תכנון מקרקעין מאגר תוכניות בנין עיר
מאגר תוכניות בנין עיר ק 4019059

פרטים על תכנון תוכנית: רע/2015
שם הישוב: רעננה
ועדת התכנון: רעננה
תקנון: תקנון סרוק
תשריט: תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא
ממ"ג: אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 5.84 MB
נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון : נספח  לוחות הקצאה/טבלאות איזון
נספח אקוסטיקה : נספח אקוסטיקה
נספח בינוי : נספח בינוי
סטטוס התוכנית: פרסום תוקף ברשומות 6/8/2012  י.פ. 6456 nevo
אחראי: ועדה מקומית
גוף מתכנן: אדר' אריאל דב וטרמן
יעוד עיקרי: מגורים
סוג ועדה: מחוזית
מקום התוכנית: צפון העיר
שטח התוכנית: 815.836 דונם


מטרת התוכנית:
הקמת שכונת מגורים חדשה בת 3,570 יח"ד הכוללת שטחים למטרות ציבוריות.
הקמת מרכז מסחרי פתוח ומבנה ציבורי עם הוראות מיוחדות, המגדירים ככר
עירונית. התווית דרך עירונית ראשית בצפון העיר רעננה. הרחבת שטח ספורט
עירוני.
-שינוי יעוד קרקע חקלאית ודרכים ליעודים אחרים.
-קביעת השימושים המותרים בכל יעוד.
-קביעת אזור מגורים ג'.
-קביעת אזור מסחרי ומשרדים.
-קביעת שטח בניין ציבורי.
-קביעת שטח בניין ציבורי עם הוראות מיוחדות.
-קביעת הוראות בניה.
-קביעת שטח ציבורי פתוח.
-התווית/ביטול/הרחבת דרכים.
-קביעת מעברים עיליים להולכי רגל.
-קביעת זכות מעבר.
-קביעת הוראות לפיתוח השטח.
-קביעת הנחיות סביבתיות.
-קביעת הוראות להריסת מבנים קיימים.
-איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת כל הבעלים.גושים וחלקות:
גוש חלקות
7649 22, 77, 79, 170-171
7652 108, 306-311
7656 31, 160, 167
7661 1-3, 9-11, 15-17, 19-34, 37, 40, 42-51, 54-60, 62-63, 65-68

טבלת שטחים:
יעוד שטח בדונם % משטח התוכנית מס מגרשים מ"ר בניה למגורים יח"ד מ"ר בניה לא למגורים חדרים
מגורים 317.754 38.78 96 498988 3484 0 0
מוסדות ציבוריים 105.284 12.85 13 0 0 0 0
מסחר ומשרדים 5.66 0.69 1 0 0 5500 0
שטח לדרכים 205.531 25.09 32 0 0 0 0
שטחים פתוחים 165.091 20.15 23 0 0 0 0
אחר 19.965 2.44 1 0 0 0 0
סה"כ 819.285 100 166 498988 3484 5500 0

תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית סטטוס תקנון תשריט נספחים ממ"ג
רע/2000 פרסום תוקף ברשומות 8/11/1990 תקנון סרוק תשריט 1 תשריט 2 נספח בינוי הורדת קבצי ממג 646 KB
רע/292/1א פרסום תוקף ברשומות 6/1/1999 תקנון סרוק      
רע/מק/514/1 פרסום תוקף ברשומות 13/6/2006 תקנון סרוק תשריט נספח  פיתוח הורדת קבצי ממג 2.22 MB

תוכניות משנות את התוכנית:
מס' תוכנית סטטוס תקנון תשריט נספחים ממ"ג
רע/מק/1013(416-0229328) פרסום תוקף ברשומות 11/12/2014       הורדת קבצי ממג 3.25 MB
רע/מק/820(416-0160929) פרסום תוקף ברשומות 28/7/2015 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 3.38 MB

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש