דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il      מקרקעין - מידע ושירות תכנון מקרקעין מאגר תוכניות בנין עיר
מאגר תוכניות בנין עיר ע 5006873

פרטים על תכנון תוכנית: תא/ג1
שם הישוב: תל אביב יפו
ועדת התכנון: תל-אביב
תקנון: תקנון סרוק
תשריט: תשריט
ממ"ג: הורדת קבצי ממג 1.85 MB
סטטוס התוכנית: פרסום תוקף ברשומות 20/8/2007  י.פ. 5705 nevo
אחראי: ועדה מקומית
גוף מתכנן: אדר'
יעוד עיקרי: מגורים
סוג ועדה: מחוזית
מקום התוכנית: ת"א-יפו למעט: רובעים 3-6,שכ' התקוה,תחום תכנית B
שטח התוכנית: 35000 דונם


מטרת התוכנית:
1. עדכון תכנית ג' לאור הניסיון שניצבר לאורך תקופת תחולתה, במגמה
להביא לשיפור השימוש במפלס הגג, לשיפור רווחת המגורים ולהתחדשות
מבנים קיימים. לשפר את עיצוב הבניין, לטפל בחזית החמישית של המבנה
ולהתאים את ההוראות להקמת מתקנים על הגג לצרכים הטכניים.
2. לבטל בתחום תכנית זו את תכנית מתאר מקומית ג'.גושים וחלקות:
גוש חלקות
6209 לא נקלטו חלקות
6211 לא נקלטו חלקות
6882 לא נקלטו חלקות
6883 לא נקלטו חלקות
6884 לא נקלטו חלקות
6885 לא נקלטו חלקות
6886 לא נקלטו חלקות
6892 לא נקלטו חלקות
6894 לא נקלטו חלקות
6896 לא נקלטו חלקות
6900 לא נקלטו חלקות
6930 לא נקלטו חלקות
6943 לא נקלטו חלקות
6946 לא נקלטו חלקות
6965 לא נקלטו חלקות
6969 לא נקלטו חלקות
6970 לא נקלטו חלקות
6971 לא נקלטו חלקות
6972 לא נקלטו חלקות
6973 לא נקלטו חלקות
6974 לא נקלטו חלקות
6975 לא נקלטו חלקות
6976 לא נקלטו חלקות
6977 לא נקלטו חלקות
6978 לא נקלטו חלקות
6979 לא נקלטו חלקות
6980 לא נקלטו חלקות
6981 לא נקלטו חלקות
6982 לא נקלטו חלקות
6983 לא נקלטו חלקות
6984 לא נקלטו חלקות
6985 לא נקלטו חלקות
6986 לא נקלטו חלקות
6987 לא נקלטו חלקות
6988 לא נקלטו חלקות
6989 לא נקלטו חלקות
6990 לא נקלטו חלקות
6991 לא נקלטו חלקות
6992 לא נקלטו חלקות
6993 לא נקלטו חלקות
6994 לא נקלטו חלקות
6995 לא נקלטו חלקות
6997 לא נקלטו חלקות
6136 לא נקלטו חלקות
6137 לא נקלטו חלקות
6138 לא נקלטו חלקות
6139 לא נקלטו חלקות
6141 לא נקלטו חלקות
6142 לא נקלטו חלקות
6143 לא נקלטו חלקות
6146 לא נקלטו חלקות
6147 לא נקלטו חלקות
6148 לא נקלטו חלקות
6149 לא נקלטו חלקות
6150 לא נקלטו חלקות
6151 לא נקלטו חלקות
6152 לא נקלטו חלקות
6153 לא נקלטו חלקות
6154 לא נקלטו חלקות
6156 לא נקלטו חלקות
6163 לא נקלטו חלקות
6164 לא נקלטו חלקות
6167 לא נקלטו חלקות
6768 לא נקלטו חלקות
6769 לא נקלטו חלקות
6770 לא נקלטו חלקות
6771 לא נקלטו חלקות
6772 לא נקלטו חלקות
6792 לא נקלטו חלקות
6798 לא נקלטו חלקות
7146 לא נקלטו חלקות
7153 לא נקלטו חלקות
8937 לא נקלטו חלקות
8982 לא נקלטו חלקות
8983 לא נקלטו חלקות
8984 לא נקלטו חלקות
8985 לא נקלטו חלקות
8986 לא נקלטו חלקות
9029 לא נקלטו חלקות
9035 לא נקלטו חלקות
9036 לא נקלטו חלקות
6013 לא נקלטו חלקות
6032 לא נקלטו חלקות
6034 לא נקלטו חלקות
6035 לא נקלטו חלקות
6036 לא נקלטו חלקות
6037 לא נקלטו חלקות
6332 לא נקלטו חלקות
6335 לא נקלטו חלקות
6336 לא נקלטו חלקות
6337 לא נקלטו חלקות
6338 לא נקלטו חלקות
6339 לא נקלטו חלקות
6340 לא נקלטו חלקות
6343 לא נקלטו חלקות
6609 לא נקלטו חלקות
6610 לא נקלטו חלקות
6615 לא נקלטו חלקות
6616 לא נקלטו חלקות
6617 לא נקלטו חלקות
6618 לא נקלטו חלקות
6619 לא נקלטו חלקות
6620 לא נקלטו חלקות
6621 לא נקלטו חלקות
6623 לא נקלטו חלקות
6998 לא נקלטו חלקות
6999 לא נקלטו חלקות
7000 לא נקלטו חלקות
7016 לא נקלטו חלקות
7024 לא נקלטו חלקות
7045 לא נקלטו חלקות
7046 לא נקלטו חלקות
7047 לא נקלטו חלקות
7048 לא נקלטו חלקות
7049 לא נקלטו חלקות
7050 לא נקלטו חלקות
7051 לא נקלטו חלקות
7052 לא נקלטו חלקות
7053 לא נקלטו חלקות
7054 לא נקלטו חלקות
7055 לא נקלטו חלקות
7056 לא נקלטו חלקות
7057 לא נקלטו חלקות
7060 לא נקלטו חלקות
7061 לא נקלטו חלקות
7062 לא נקלטו חלקות
7063 לא נקלטו חלקות
7064 לא נקלטו חלקות
7065 לא נקלטו חלקות
7066 לא נקלטו חלקות
7067 לא נקלטו חלקות
7068 לא נקלטו חלקות
7069 לא נקלטו חלקות
7073 לא נקלטו חלקות
7074 לא נקלטו חלקות
7075 לא נקלטו חלקות
7076 לא נקלטו חלקות
7082 לא נקלטו חלקות
7083 לא נקלטו חלקות
7087 לא נקלטו חלקות
7088 לא נקלטו חלקות
7089 לא נקלטו חלקות
7090 לא נקלטו חלקות
7093 לא נקלטו חלקות
7094 לא נקלטו חלקות
7095 לא נקלטו חלקות
7096 לא נקלטו חלקות
7097 לא נקלטו חלקות
7098 לא נקלטו חלקות
7105 לא נקלטו חלקות
7106 לא נקלטו חלקות
7107 לא נקלטו חלקות
7108 לא נקלטו חלקות
7110 לא נקלטו חלקות
6110 לא נקלטו חלקות
6129 לא נקלטו חלקות
6130 לא נקלטו חלקות
6131 לא נקלטו חלקות
6132 לא נקלטו חלקות
6133 לא נקלטו חלקות
6134 לא נקלטו חלקות
6135 לא נקלטו חלקות
6414 לא נקלטו חלקות
6624 לא נקלטו חלקות
6625 לא נקלטו חלקות
6626 לא נקלטו חלקות
6627 לא נקלטו חלקות
6628 לא נקלטו חלקות
6629 לא נקלטו חלקות
6630 לא נקלטו חלקות
6631 לא נקלטו חלקות
6632 לא נקלטו חלקות
6634 לא נקלטו חלקות
6635 לא נקלטו חלקות
6636 לא נקלטו חלקות
6637 לא נקלטו חלקות
6638 לא נקלטו חלקות
6639 לא נקלטו חלקות
6643 לא נקלטו חלקות
6644 לא נקלטו חלקות
6645 לא נקלטו חלקות
6646 לא נקלטו חלקות
6647 לא נקלטו חלקות
6648 לא נקלטו חלקות
6649 לא נקלטו חלקות
6650 לא נקלטו חלקות
6651 לא נקלטו חלקות
7186 לא נקלטו חלקות
7193 לא נקלטו חלקות
7203 לא נקלטו חלקות
7204 לא נקלטו חלקות
7205 לא נקלטו חלקות
7221 לא נקלטו חלקות
7222 לא נקלטו חלקות
7223 לא נקלטו חלקות
7224 לא נקלטו חלקות
7225 לא נקלטו חלקות
7241 לא נקלטו חלקות
7242 לא נקלטו חלקות
7243 לא נקלטו חלקות
7244 לא נקלטו חלקות
7321 לא נקלטו חלקות
7423 לא נקלטו חלקות
7425 לא נקלטו חלקות
7427 לא נקלטו חלקות

תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית סטטוס תקנון תשריט נספחים ממ"ג
תא/ג פרסום תוקף ברשומות 21/4/1994 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.76 MB

תוכניות משנות את התוכנית:
מס' תוכנית סטטוס תקנון תשריט נספחים ממ"ג
507-0073395(תא/4043) פרסום תוקף ברשומות 26/6/2017       הורדת קבצי ממג 5.52 MB
507-0135426(תא/4000) פרסום תוקף ברשומות 22/3/2015 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע  1 2  הורדת קבצי ממג 10.56 MB
507-0141317(תא/4100) פרסום תוקף ברשומות 22/1/2017 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח טכני / תשתיות נספח טכני / תשתיות נספח טכני / תשתיות נספח טכני / תשתיות נספח טכני / תשתיות נספח טכני / תשתיות נספח טכני / תשתיות נספח טכני / תשתיות נספח טכני / תשתיות נספח טכני / תשתיות נספח טכני / תשתיות הורדת קבצי ממג 2.9 MB
507-0216960(תא/4245) פרסום בעיתונות להפקדה 16/6/2017        
507-0231464(4415) פרסום תוקף ברשומות 12/1/2017 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 9.27 MB
507-0259184(תא/4386) פרסום בעיתונות להפקדה 22/12/2016        
507-0319723(תא/3931) פרסום בעיתונות להפקדה 7/4/2017        
תא/2660/א פרסום תוקף ברשומות 24/12/2013 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי 1 נספח בינוי 2 נספח בינוי 1 נספח בינוי 2 נספח בינוי 1 נספח בינוי 2 הורדת קבצי ממג 3.3 MB
תא/3388/א פרסום תוקף ברשומות 19/5/2013 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.53 MB
תא/3390 פרסום תוקף ברשומות 14/11/2012 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.21 MB
תא/3440 פרסום בעיתונות לתוקף 18/5/2006 תקנון סרוק      
תא/3501 פרסום תוקף ברשומות 23/5/2013 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.16 MB
תא/3590 פרסום תוקף ברשומות 31/8/2011 תקנון סרוק תשריט נספח תשתיות ביוב נספח תשתיות ביוב הורדת קבצי ממג 1.16 MB
תא/3604 פרסום תוקף ברשומות 5/1/2012 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 719 KB
תא/3644 התוכנית נדחתה 13/10/2009        
תא/3666 פרסום תוקף ברשומות 12/1/2009 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.69 MB
תא/3754 פרסום תוקף ברשומות 10/8/2011 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.35 MB
תא/3757 פרסום תוקף ברשומות 23/2/2011 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 690 KB
תא/3803 פרסום בעיתונות לתוקף 8/8/2013 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.24 MB
תא/3809 פרסום תוקף ברשומות 7/1/2010 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.44 MB
תא/3813/א/מח פרסום תוקף ברשומות 22/10/2012 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.25 MB
תא/3843 פרסום תוקף ברשומות 30/12/2012 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.71 MB
תא/3846 פרסום תוקף ברשומות 31/8/2011 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 758 KB
תא/3850/מח פרסום תוקף ברשומות 22/10/2012 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.46 MB
תא/3866(507-0214213) פרסום בעיתונות להפקדה 13/10/2016        
תא/3871 פרסום תוקף ברשומות 26/8/2015 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 8.08 MB
תא/3877 פרסום תוקף ברשומות 26/1/2012 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 869 KB
תא/3879 פרסום תוקף ברשומות 5/1/2012 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 808 KB
תא/3897 פרסום תוקף ברשומות 7/3/2012 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.81 MB
תא/3915 פרסום תוקף ברשומות 20/3/2013 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.21 MB
תא/3922 פרסום תוקף ברשומות 7/10/2013 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 958 KB
תא/3927 פרסום תוקף ברשומות 2/2/2014 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 0 KB
תא/3929 פרסום תוקף ברשומות 22/12/2015 תקנון סרוק תשריט נספח שלבי ביצוע נספח שלבי ביצוע 1 נספח שלבי ביצוע 2 נספח שלבי ביצוע נספח שלבי ביצוע הורדת קבצי ממג 15.61 MB
תא/3955(507-0142901) פרסום בעיתונות להפקדה 11/8/2016        
תא/3969/מח פרסום תוקף ברשומות 22/5/2014 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 4.31 MB
תא/3976 פרסום תוקף ברשומות 19/5/2013 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.42 MB
תא/3980 פרסום בעיתונות לתוקף 31/7/2014 תקנון סרוק תשריט נספח תנועה וחניה נספח תנועה וחניה נספח תנועה וחניה הורדת קבצי ממג 4.92 MB
תא/4007(507-0174052) פרסום בעיתונות להפקדה 2/9/2015        
תא/4010(507-0198010) פרסום תוקף ברשומות 15/8/2016 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 11.82 MB
תא/4040 פרסום תוקף ברשומות 23/2/2015 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 7.51 MB
תא/4101(507-0160267) פרסום תוקף ברשומות 11/2/2015 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 3.72 MB
תא/4114(507-0154435) פרסום תוקף ברשומות 17/7/2014 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע   הורדת קבצי ממג 0 KB
תא/4130(507-0133983) פרסום תוקף ברשומות 15/12/2016 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1000 KB
תא/4203(507-0182956) פרסום תוקף ברשומות 27/3/2017       הורדת קבצי ממג 12.98 MB
תא/4215(507-0200865) פרסום תוקף ברשומות 15/8/2016 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 12.31 MB
תא/4370(507-0254292) פרסום תוקף ברשומות 11/9/2016 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח תנועה נספח תנועה נספח תנועה נספח תנועה הורדת קבצי ממג 24.16 MB
תא/4532(507-0360966) פרסום תוקף ברשומות 14/3/2017       הורדת קבצי ממג 14.04 MB
תא/ל/4 פרסום תוקף ברשומות 20/3/2013 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.26 MB
תא/מק/2570ו פרסום תוקף ברשומות 2/8/2012 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.65 MB
תא/מק/2572ג פרסום תוקף ברשומות 28/12/2011 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.79 MB
תא/מק/2572ה פרסום תוקף ברשומות 10/9/2014 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.36 MB
תא/מק/3552(507-0100438) פרסום תוקף ברשומות 22/1/2014 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון 1 נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון 2 הורדת קבצי ממג 6.45 MB
תא/מק/3553 פרסום תוקף ברשומות 29/3/2015 תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 6.54 MB
תא/מק/3696 פרסום תוקף ברשומות 24/10/2013 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 994 KB
תא/מק/3844 פרסום תוקף ברשומות 20/2/2013 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.6 MB
תא/מק/3868 פרסום תוקף ברשומות 24/6/2010 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.09 MB
תא/מק/3878 פרסום תוקף ברשומות 17/12/2012 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.21 MB
תא/מק/3893 פרסום תוקף ברשומות 4/9/2012 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3.48 MB
תא/מק/3911 פרסום תוקף ברשומות 14/8/2013 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.04 MB
תא/מק/3918 פרסום תוקף ברשומות 29/5/2013 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.03 MB
תא/מק/3941 פרסום תוקף ברשומות 5/2/2013 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.09 MB
תא/מק/3959 פרסום תוקף ברשומות 28/10/2012 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.19 MB
תא/מק/3972 פרסום תוקף ברשומות 20/11/2012 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.78 MB
תא/מק/3982 פרסום תוקף ברשומות 3/12/2012 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 4.45 MB
תא/מק/3999 פרסום תוקף ברשומות 19/3/2013 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.36 MB
תא/מק/4069(507-0180992) פרסום תוקף ברשומות 21/9/2015 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 8.52 MB
תא/מק/4070 פרסום תוקף ברשומות 13/3/2014 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.81 MB
תא/מק/4115 פרסום תוקף ברשומות 16/2/2014 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.44 MB
תא/מק/4201(507-0154963) פרסום תוקף ברשומות 10/7/2014 תקנון סרוק מצב מאושר מצב מוצע-גליון 1 מצב מוצע-גליון 2   הורדת קבצי ממג 12.63 MB
תא/מק/4207(507-0147520) פרסום תוקף ברשומות 13/1/2015 תקנון סרוק מצב מאושר מצב מוצע-גליון 1 מצב מוצע-גליון 2 נספח בינוי הורדת קבצי ממג 907 KB
תא/מק/4323(507-0227074) פרסום תוקף ברשומות 28/5/2015 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 4.38 MB
תא/מק/4341(507-0184390) פרסום תוקף ברשומות 16/3/2015 תקנון סרוק מצב מאושר מצב מוצע-גליון 1 מצב מוצע-גליון 2 מצב מוצע-גליון 3 נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.04 MB

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש