דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il      מקרקעין - מידע ושירות תכנון מקרקעין מאגר תוכניות בנין עיר
מאגר תוכניות בנין עיר ק 6000032

פרטים על תכנון תוכנית: 5/במ/72
שם הישוב: באר שבע
ועדת התכנון: באר-שבע
תקנון: תקנון סרוק
תשריט: תשריט
ממ"ג: אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 1.99 MB
סטטוס התוכנית: פרסום תוקף ברשומות 21/11/1991  י.פ. 3945 nevo
אחראי: משרד השכון
גוף מתכנן: משרד השיכון
שם מתכנן: אלי עמיחי
יעוד עיקרי: מגורים
סוג ועדה: מגורים
מקום התוכנית: באר שבע, שכונה ו', כתף באר שבע 8, 9
שטח התוכנית: 586.85 דונם


מטרת התוכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזורי מגורים ע"י שינויים ביעודי קרקע
וקביעת מגבלות בניה.גושים וחלקות:
גוש חלקות
38162 1-92
38163 1-62
38164 1-69
38165 1-54, 56-59, 61-63, 68-74
38166 2-56
100215 1, 104
38376 1-2, 5-7, 10
38377 1-18, 21-24
38378 1-107
38379 1-3, 8-9, 11
38380 1-47
38381 1-40
100614 130
38132 232
38133 197-198

טבלת שטחים:
יעוד שטח בדונם % משטח התוכנית מס מגרשים מ"ר בניה למגורים יח"ד מ"ר בניה לא למגורים חדרים
מגורים 186.328 31.71 492 105050 0 0 0
מסחר ומשרדים 1.126 0.19 1 0 0 450 0
ספורט 206.7 35.17 1 0 0 0 0
שטח לדרכים 124.471 21.18 21 0 0 0 0
שטחים פתוחים 57.292 9.75 17 0 0 0 0
אחר 11.733 2 4 0 0 0 0
סה"כ 587.65 100 536 105050 0 450 0

תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית סטטוס תקנון תשריט נספחים ממ"ג
102/02/5 פרסום תוקף ברשומות 12/3/1970   תשריט   הורדת קבצי ממג 3.97 MB
180/03/5 פרסום תוקף ברשומות 25/8/1983 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 7.49 MB
24/102/02/5 פרסום תוקף ברשומות 2/8/1979 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 5.53 MB

תוכניות משנות את התוכנית:
מס' תוכנית סטטוס תקנון תשריט נספחים ממ"ג
1/209/03/5 פרסום תוקף ברשומות 11/1/1998 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.24 MB
10/209/03/5 פרסום בעיתונות לתוקף 23/5/2006 תקנון סרוק תשריט  הורדת קבצי ממג 782 KB
10/212/03/5 פרסום תוקף ברשומות 12/7/2001 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 7.82 MB
12/209/03/5 פרסום תוקף ברשומות 3/5/2005 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 851 KB
144/102/02/5 פרסום תוקף ברשומות 8/11/2007 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.95 MB
15/209/03/5 פרסום תוקף ברשומות 20/11/2006 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.56 MB
16/209/03/5 פרסום תוקף ברשומות 8/11/2006 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.09 MB
17/209/03/5 פרסום בעיתונות לתוקף 11/2/2010 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 838 KB
172/102/02/5 פרסום תוקף ברשומות 21/6/2010 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   הורדת קבצי ממג 5.82 MB
204/02/11 פרסום תוקף ברשומות 19/9/2002 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 972 KB
21/209/03/5 פרסום תוקף ברשומות 25/11/2010 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 875 KB
22/209/03/5 פרסום תוקף ברשומות 7/10/2010 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.14 MB
23/209/03/5 פרסום תוקף ברשומות 23/2/2011 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 898 KB
24/209/03/5 פרסום תוקף ברשומות 17/3/2011 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.26 MB
26/209/03/5 פרסום תוקף ברשומות 30/4/2013 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.07 MB
27/209/03/5 פרסום תוקף ברשומות 6/8/2013 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 718 KB
29/209/03/5 פרסום בעיתונות לתוקף 9/6/2014 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.35 MB
30/209/03/5 פרסום תוקף ברשומות 7/8/2014 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.02 MB
31/209/03/5 פרסום תוקף ברשומות 1/12/2014 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.35 MB
33/206/03/5 פרסום תוקף ברשומות 31/8/2005 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא נספח בינוי 1 נספח בינוי 2 הורדת קבצי ממג 6.77 MB
5/במ/1/72 פרסום תוקף ברשומות 14/1/1993 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.81 MB
5/במ/2/72 פרסום תוקף ברשומות 21/8/1994 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.56 MB
5/מק/2038 פרסום תוקף ברשומות 30/11/2000 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 311 KB
5/מק/2281 פרסום תוקף ברשומות 9/1/2005 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 845 KB
5/מק/2406 פרסום תוקף ברשומות 28/8/2007 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 838 KB
5/מק/2515 פרסום תוקף ברשומות 22/2/2010 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.41 MB
5/מק/2551 פרסום תוקף ברשומות 20/5/2014 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.28 MB
56/206/03/5 פרסום תוקף ברשומות 28/4/2010 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.28 MB
6/209/03/5 פרסום תוקף ברשומות 28/11/2001 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.56 MB
605-0167544 פרסום תוקף ברשומות 23/11/2016 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 532 KB
605-0170993 פרסום תוקף ברשומות 1/12/2014 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.76 MB
605-0189522 פרסום תוקף ברשומות 30/12/2015 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.34 MB
605-0194670 פרסום תוקף ברשומות 31/3/2016 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.38 MB
605-0230581 פרסום תוקף ברשומות 6/6/2015 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.86 MB
605-0233072 פרסום בעיתונות להפקדה 1/9/2016        
605-0240366 פרסום תוקף ברשומות 11/1/2017 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.53 MB
605-0248393 פרסום תוקף ברשומות 6/6/2016 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.11 MB
605-0326165 פרסום תוקף ברשומות 19/9/2016 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי הורדת קבצי ממג 389 KB
605-0384743 פרסום ההפקדה 6/4/2017        
8/209/03/5 פרסום תוקף ברשומות 27/5/2003 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 854 KB
9/209/03/5 פרסום תוקף ברשומות 30/11/2004 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 446 KB

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש