דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il
פירוט השירותים הניתנים בימי שני אחרי הצהריים

מחוז חיפה
שירות בכל המחלקות - למעט שירותי ייעוץ משפטי.
מחוז צפון
שירות בכל המחלקות - למעט שירותי ייעוץ משפטי.
מחוז מרכז
שירות במחלקות הבאות ובנושאים הבאים - למעט שירותי ייעוץ משפטי:

מח' חקלאית:
• מידע כללי.
• חתימה על תוכניות בניה לאחר תשלום.
• חתימה על חוזים שאין בגינם תמורה.
• אישורי זכויות - אם אין צורך במידע ממחלקות המיפוי.
מח' גזברות:
• טיפול בגביית חובות דח"ש (דמי חכירה שנתיים).
מחלקת עסקות:
• מידע על בקשת החוכר הנמצאת בטפול המחלקה.
• אישורי זכויות
• חתימה על חוזים בפני נציג מינהל – ללא קבלת חתימת המינהל.
• טיפול בבקשה למתן התחייבות לרישום משכנתא - ללא קבלת חתימת המינהל.
מחלקת בניה רוויה:
• אישורי זכויות במגורים בלבד – לבעלי חוזה חכירה בתוקף.
מחלקת בנייה נמוכה:
• חתימה על תכניות בנייה - לאחר הצגת שובר מקורי של תשלום דמי היתר.
• סיום טיפול בהעברת זכויות - לאחר המצאת המסמכים שנדרשו.
• אישורים לטאבו : רישום צווי ירושה, היוון ("תקנה 2"), הארכת תקופת חכירה.
• חתימה על חוזה חכירה שנשלח לחוכרים.
רישום והסדר:
• ברורים בלבד.
מחוז תל-אביב
שירות בכל המחלקות - למעט שירותי ייעוץ משפטי, מחלקת מיפוי ומחלקת תכנון.
מחוז ירושלים
שירות במחלקות ובנושאים הבאים - למעט שירותי ייעוץ משפטי:

מחלקת חוזים:
• שירות מלא
מחלקת עסקות עירוניות:
• שירות מלא -למעט מחלקת הייעוץ המשפטי.
מח' רישום והסדר:
• שירות מלא, פרט לחתימה על שטרי מכר/שכירות ושטרי העברה.
מח' חקלאית:
• מידע ובירורים כלליים על סוגי הטיפול.
• אישור זכויות - למעט מקרים מורכבים בהם נדרשת בדיקה מעמיקה.
• טיפול ראשוני במשכנתא – לא כולל מתן התחייבות למשכנתא.
• קבלת תוכניות למתן היתר בנייה.
מחוז דרום
שירות במחלקות ובנושאים הבאים - למעט שירותי ייעוץ משפטי *

מחלקת חוזים:
• חתימת חוזים ושטרות.
• חתימת תכניות.
• טיפול במשכנתאות.
• מתן אישורי זכויות.
• טיפול בהעברות זכויות על כל סוגיהן.
עסקות עירוניות:
• שירות מלא *.
שיווק:
• מתן מידע על מכרזים.
• קבלת חוברת מכרז לאחר הצגת קבלה בגין התשלום.
• מתן שוברים לתשלום לזוכים במכרזים או בהגרלה.
• מתן אישורים לחברות מנהלות לאחר התשלום למינהל והכנת הפניה לחתימת חוזה.
• הכנסת הצעות לתיבת המכרזים.
תכנון:
• קבלת תכניות בניין עיר
• שאלות ותשובות בנושאי תכנון ככל הניתן.
רישום והסדר:
• שירות מלא, פרט לחתימה במקום על שטרי מכר/שכירות והעברת שכירות.
מיפוי:
• טיפול בתכניות מדידה ומתן מענה לשאלות בענייני שטחים ומגרשים.
חקלאי:
• מצב זכויות
• התחייבויות למשכנתא *.
• תוכניות
• חתימה על חוזים או שטרות (לאחר תשלום ו/או סיום העברת זכויות).
יו"ש
אין שירות בימי שני
אילת
אין שירות בימי שנידף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש