דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il      מקרקעין - מידע ושירות תכנון מקרקעין מאגר תוכניות בנין עיר
מאגר תוכניות בנין עיר מ 4008924

פרטים על תכנון תוכנית: יב/במ/220/ב
שם הישוב: יבנה
ועדת התכנון: יבנה
תקנון: תקנון סרוק
תשריט: תשריט
ממ"ג: אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 2.54 MB
סטטוס התוכנית: פרסום תוקף ברשומות 2/1/1996  י.פ. 4368 nevo
אחראי: ועדה מקומית
גוף מתכנן: אדריכל ומתכנן ערים
שם מתכנן: י.פרייס
יעוד עיקרי: מגורים
סוג ועדה: מגורים
מקום התוכנית: יבנה
שטח התוכנית: 298.055 דונם


מטרת התוכנית:
א. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים כדלקמן :
1. אזור מגורים ב'.
2. אזור מגורים ג' מדורג.
3. אזור מגורים ד.
ב. שינוי יעוד מאזור חקלאי למסחר.
ג. שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח פרטי פתוח.
ד. שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח ציבורי פתוח.
ה. שינוי יעוד מאזור חקלאי לדרכים,ודרכים משולבות.
ו. שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח למבני ציבור.
ז. שינוי יעוד מאזור מלאכה לשטח לבניני ציבור,דרך ,ושצ"פ.
ח. בטול דרך קיימת ושינוי היעוד מדרך לחניה .גושים וחלקות:
גוש חלקות
5167 17, 25, 27
3514 5-14, 16-20, 27-28, 31, 33-38, 44-45, 58, 63, 69-74, 76-83, 85-88, 90-98, 100, 106, 110, 112, 114-115, 120-123
3515 5, 37, 39, 57, 104

טבלת שטחים:
יעוד שטח בדונם % משטח התוכנית מס מגרשים מ"ר בניה למגורים יח"ד מ"ר בניה לא למגורים חדרים
מגורים 111.692 37.47 45 39650 373 0 0
מוסדות ציבוריים 21.232 7.12 8 0 0 0 0
מסחר ומשרדים 4.293 1.44 2 0 0 1717 0
שטח לדרכים 60.114 20.17 3 0 0 0 0
שטחים פתוחים 100.724 33.79 16 0 0 0 0
סה"כ 298.055 100 74 39650 373 1717 0

תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית סטטוס תקנון תשריט נספחים ממ"ג
זמ/11/96 פרסום תוקף ברשומות 24/9/1980 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.09 MB
זמ/600 פרסום תוקף ברשומות 16/8/1979 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.05 MB

תוכניות משנות את התוכנית:
מס' תוכנית סטטוס תקנון תשריט נספחים ממ"ג
בר/274 פרסום תוקף ברשומות 14/11/2002 תקנון סרוק תשריט     1  2  3   1  2 הורדת קבצי ממג 3.06 MB
יב/220/ג פרסום תוקף ברשומות 24/3/2010 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע   הורדת קבצי ממג 5.87 MB
מח/175 פרסום תוקף ברשומות 24/7/2001 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 6.26 MB

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש