דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il      מקרקעין - מידע ושירות תכנון מקרקעין מאגר תוכניות בנין עיר
מאגר תוכניות בנין עיר ק 4014369

פרטים על תכנון תוכנית: נס/1/1
שמות הישובים: באר יעקב, נס ציונה
ועדת התכנון: נס-ציונה
תקנון: תקנון סרוק
תשריט: תשריט
ממ"ג: אתר המפות הממשלתי הורדת קבצי ממג 3.09 MB
סטטוס התוכנית: פרסום תוקף ברשומות 2/11/1972  י.פ. 1874 nevo
אחראי: מועצה מקומית/אזורית
גוף מתכנן: אדר' שפירא-דרנל
יעוד עיקרי: מגורים
סוג ועדה: מחוזית
מקום התוכנית: נס ציונה
שטח התוכנית: 14126.04 דונם


מטרת התוכנית:
תכנית מתאר מקומית נס ציונה.גושים וחלקות:
גוש חלקות
3636 70-90, 92, 94-102, 104-114, 116, 119-199, 201, 208-210, 213-215, 217-244, 250-263, 265-271, 273-346, 350-361, 363, 367-370, 373, 375, 377, 379, 381, 384-385, 387, 389, 391, 393, 397-455
3637 3, 5-7, 17, 25-27, 31-32, 35-36, 40, 46, 48-57, 97-106, 108, 112-114, 117-121, 123-124, 131-157, 166-168, 171-172, 175-197, 199-213, 215-225, 230-233, 239, 243-247, 250-254, 258-263, 265-268, 276-277, 281-282, 285-286, 288-310, 315-322, 324-342, 344-381, 386-388, 390, 392-397, 399, 401-403, 405-408, 410-469, 472-605, 607-615, 617-642, 644-651, 654-692, 694, 696-707, 713-742, 744, 747, 749-761, 765-766, 770-773, 780, 782-786, 788, 792-803, 805-806, 808-813, 815-820, 822-829, 832-849
3638 1-11, 13-17, 30, 36-41, 44-48, 50-51, 57-145, 147-175
3639 1-5, 7-8, 13-14, 20-26, 34-39, 41-117, 119-205, 208-216, 218-220, 222-223
3640 1-7, 9-17
3641 1-3, 7-8, 56, 58-154, 169-239, 244-293, 295-300, 302-312, 330, 333-358, 361, 363-366, 371-372, 375-381, 383, 387-388, 391-406, 408-416, 418
3642 1, 4-6, 8, 10, 12-23, 25-27, 31
3740 347, 349, 359
3741 350-351, 353-354, 356, 367, 370-372, 378-380, 447
3747 65
3748 5-10
3750 3-4, 6-13, 15, 17-22, 24-25, 28, 38-41, 43-48, 51-54, 59-60, 63, 74, 77, 80-87, 89-100, 103, 105, 107, 113, 115-116, 118, 120, 122, 124, 126-127, 129, 131-133, 135, 137, 139-141, 145-173, 194, 213, 217, 222-223, 233, 239, 242-245, 252, 258, 260-261, 263, 266, 269, 271-272, 275-276, 278, 280-314, 316-318, 322, 325-348, 352-361, 363-365
3751 1, 4, 6-10, 12-25, 28-39, 42, 52-95, 98, 101-139
3752 1-2, 4-18, 21-23, 25-26, 28-29
3753 1-59, 61-70, 72-83, 85-89, 91-100
3754 3-5, 8, 14, 21, 23, 26, 28-31, 33-42
3755 2-13, 15-27
3756 1, 3-19, 21-24, 26-27, 29-49
3765 14
3767 2-3, 23, 25-42
3768 1-6, 8-13, 15-33, 35-47, 50-51, 53-54, 56, 60-68
3842 4-5, 7-13, 16, 19-22, 25-33, 37-38, 42-44, 46-49, 51-62, 64-66
3843 1, 9-10, 12-25, 27-28, 31-34, 36-37, 41-42, 44, 47-48, 50, 52, 55-57, 59-60, 63-66, 68-79, 81, 83, 85-86, 88, 90-99, 101-102, 105, 108-110, 113-128, 130-140, 142-143, 145-148
3844 1, 6-7, 18-20, 37-39, 42, 44-45, 53-56, 59-62, 67-70, 72-79, 81-84, 87, 89-90, 95-96
3845 5, 11, 16-29, 35-49, 55-57, 62, 66-70, 73-116, 118-120, 122-124, 127-132, 145-146, 148-155, 160-189, 203, 208-209, 213-215, 219, 243, 245, 251-254, 258, 261-262, 264-276, 278, 281-286, 288-290, 292-294, 298, 303-306
3846 1-3, 11, 15-26, 33, 35-112, 114-137, 139-177, 179-221, 223, 225, 227, 230, 232-259, 270, 280-282, 286-287, 289-292, 296-298, 300, 310-312, 329-335, 337-339, 343-348, 351-352
3848 2-8, 11, 15, 20, 22
3849 4-7, 26-31, 33-41, 45-48, 50-57, 59-67, 69-73, 78, 83-100
3850 8, 10-11, 13, 15, 17, 19-27, 30, 35, 37-38, 40, 47, 49-67, 69-80, 82-91, 94-95, 98-103, 107-177, 179-183, 186-188, 192-233
3851 5-16, 18-23, 26, 28-29, 35-36, 39, 41-49, 52-94, 96-101, 103-124
3852 3, 5-9, 11-22, 24-26, 28, 31-32, 34, 36, 39-46, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 64, 66
3631 60-61
3634 1-10, 12-19, 23-27, 29-30, 35-42, 45, 47, 49-52, 54, 56-62
3635 1-14, 16-32
3636 18-19, 23, 37, 39, 41, 48-49, 55-69
5102 3-33, 35-37, 39-119, 122-243
3852 67-70
3853 1, 3-5, 7-10, 13, 16-18, 20-25, 32, 34-35, 37, 42, 44, 48, 51-52
5726 2-211
5867 7, 11-101
5900 2-8
5102 244-298, 300-302, 304, 306
5900 9-31
5914 35-46, 63-71, 101, 125, 137
3642 32-43, 45-47
3644 94-96, 103, 112, 114, 120, 122, 124-126, 133, 147, 149-158, 163, 166-172
3645 8
3650 3, 8, 10, 14-16
3688 1, 29-31, 126, 128-129, 131, 133
3695 185, 187-189, 207-208
3696 1, 7, 124, 128-129
4546 2-39, 41-58, 60-65
4547 2, 4-17
4722 6-8

טבלת שטחים:
יעוד שטח בדונם % משטח התוכנית מס מגרשים מ"ר בניה למגורים יח"ד מ"ר בניה לא למגורים חדרים
מגורים 1757.37 2.3 79 686457 316 0 0
מגורים מסחר ומשרדי 214.156 0.28 12 0 108 134239 0
מסחר ומשרדים 18.17 0.02 11 0 0 18228 0
שטח חקלאי ומרעה 72089.861 94.24 25 0 0 0 0
תעשיה ומלאכה 220.382 0.29 6 0 0 263247 0
אחר 2196.569 2.87 200 0 0 0 0
סה"כ 76496.508 100 333 686457 424 415714 0

תוכניות משנות את התוכנית:
מס' תוכנית סטטוס תקנון תשריט נספחים ממ"ג
מח/120 פרסום תוקף ברשומות 31/10/1999 תקנון סרוק תשריט 1 תשריט 2 תשריט 3 תשריט 4 תשריט 5 תשריט 6 תשריט 7  הורדת קבצי ממג 19.28 MB
407-0118109(נס/244) פרסום בעיתונות להפקדה 7/7/2017        
407-0121749(נס/134) פרסום תוקף ברשומות 15/1/2015 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח תשתיות ניקוז נספח תשתיות ניקוז נספח תשתיות ניקוז נספח תשתיות ניקוז נספח תשתיות ניקוז נספח תשתיות ניקוז נספח תשתיות ניקוז הורדת קבצי ממג 4.47 MB
407-0126540(נס/מק/245) פרסום תוקף ברשומות 27/6/2017       הורדת קבצי ממג 2.89 MB
407-0139295(נס/155) פרסום תוקף ברשומות 7/5/2017       הורדת קבצי ממג 11.56 MB
407-0240556 פרסום בעיתונות להפקדה 29/3/2017        
מח/173 פרסום תוקף ברשומות 31/3/2011 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא   הורדת קבצי ממג 5.2 MB
מח/174 פרסום תוקף ברשומות 13/10/2009 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 3 MB
מח/311(414-0137737) פרסום תוקף ברשומות 15/11/2016 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח תנועה הורדת קבצי ממג 1.76 MB
נס/1/1/א פרסום תוקף ברשומות 10/7/1980 תקנון סרוק      
נס/1/1/א/1 פרסום בעיתונות לתוקף 3/11/2003 תקנון סרוק      
נס/1/119 פרסום תוקף ברשומות 19/9/1996 תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 4.85 MB
נס/1/136 התוכנית נדחתה 24/2/2016        
נס/1/146 פרסום תוקף ברשומות 16/8/1999 תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 1.36 MB
נס/1/1999 פרסום תוקף ברשומות 31/12/1991 תקנון סרוק תשריט 1 תשריט 2 תשריט 3   הורדת קבצי ממג 4.99 MB
נס/1/46 פרסום תוקף ברשומות 27/8/1989 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 980 KB
נס/1/61 פרסום תוקף ברשומות 12/8/1981 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 808 KB
נס/1/79 התוכנית נדחתה 18/7/2017        
נס/1/79/א פרסום תוקף ברשומות 19/9/2002 תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 1.18 MB
נס/1/93 פרסום תוקף ברשומות 30/8/1988 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 680 KB
נס/105/א פרסום תוקף ברשומות 29/7/1997 תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 2.57 MB
נס/106א פרסום תוקף ברשומות 12/3/1997 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.61 MB
נס/107 פרסום תוקף ברשומות 4/3/1990 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.46 MB
נס/108 פרסום תוקף ברשומות 28/3/1994 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 852 KB
נס/112 פרסום תוקף ברשומות 17/12/1989 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 184 KB
נס/119 פרסום תוקף ברשומות 19/9/1996 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.33 MB
נס/120 פרסום תוקף ברשומות 5/10/2000 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 12.45 MB
נס/121/א פרסום תוקף ברשומות 23/9/2004 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 5.08 MB
נס/123 פרסום תוקף ברשומות 5/11/2002 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.21 MB
נס/124 פרסום תוקף ברשומות 20/3/2008 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 5.1 MB
נס/126/א(נס/126) פרסום תוקף ברשומות 24/4/2012 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.4 MB
נס/126/ב פרסום תוקף ברשומות 25/5/2016 תקנון סרוק תשריט נספח חתכים נספח חתכים נספח חתכים הורדת קבצי ממג 21.94 MB
נס/128 פרסום תוקף ברשומות 12/1/2006 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.29 MB
נס/130/ב פרסום תוקף ברשומות 2/3/2017       הורדת קבצי ממג 24.6 MB
נס/131 פרסום תוקף ברשומות 7/7/2005 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי 1 נספח בינוי 2 הורדת קבצי ממג 2.36 MB
נס/132/א/4 פרסום תוקף ברשומות 5/1/2006 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.47 MB
נס/132א פרסום תוקף ברשומות 5/7/1999 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי 1 נספח בינוי 2 נספח בינוי 3 הורדת קבצי ממג 1.39 MB
נס/138 פרסום תוקף ברשומות 20/11/1994 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 614 KB
נס/143 פרסום תוקף ברשומות 25/10/1990 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.04 MB
נס/144 פרסום בעיתונות לתוקף 11/8/2013 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.28 MB
נס/145/א פרסום תוקף ברשומות 30/3/2016 תקנון סרוק תשריט נספח תשתיות ניקוז נספח תשתיות ניקוז נספח תשתיות ניקוז 1 נספח תשתיות ניקוז 2 נספח תשתיות ניקוז 1 נספח תשתיות ניקוז 2 הורדת קבצי ממג 12.78 MB
נס/151 פרסום תוקף ברשומות 8/6/2006 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.8 MB
נס/191/א פרסום תוקף ברשומות 13/2/2003 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 475 KB
נס/2/1 פרסום תוקף ברשומות 27/2/1992 תקנון סרוק      
נס/2/1/ב פרסום בעיתונות לתוקף 22/10/2003 תקנון סרוק      
נס/2/105 פרסום תוקף ברשומות 1/10/2003 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.25 MB
נס/2/15 פרסום תוקף ברשומות 5/8/1982 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 274 KB
נס/2/1א פרסום תוקף ברשומות 3/12/1995 תקנון סרוק      
נס/2/65 פרסום תוקף ברשומות 21/10/1982 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.91 MB
נס/200/א פרסום תוקף ברשומות 28/9/2016 תקנון סרוק תשריט נספח נוף נספח נוף נספח נוף נספח נוף הורדת קבצי ממג 24 KB
נס/202 פרסום בעיתונות לתוקף 21/6/2012 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.43 MB
נס/203/א פרסום תוקף ברשומות 12/8/2014 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.69 MB
נס/209 פרסום תוקף ברשומות 21/7/2011 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מקרא נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 4.66 MB
נס/211/א פרסום תוקף ברשומות 15/11/2016 תקנון סרוק תשריט נספח נוף 1 נספח נוף 2 נספח נוף נספח נוף נספח נוף הורדת קבצי ממג 3.15 MB
נס/214 פרסום תוקף ברשומות 26/1/2012 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 915 KB
נס/3/131 פרסום תוקף ברשומות 5/8/2010 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.55 MB
נס/3/136 פרסום תוקף ברשומות 31/3/2015 תקנון סרוק תשריט נספח נוף נספח נוף נספח נוף 1 נספח נוף 2 נספח נוף הורדת קבצי ממג 2.81 MB
נס/3/145/ב פרסום בעיתונות להפקדה 6/10/2016        
נס/3/67 פרסום תוקף ברשומות 18/4/2000 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.02 MB
נס/3/96 פרסום בעיתונות לתוקף 22/7/2010 תקנון סרוק תשריט נספח אקוסטיקה הורדת קבצי ממג 1.19 MB
נס/4/136 פרסום תוקף ברשומות 20/11/2006 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.68 MB
נס/4/46 פרסום תוקף ברשומות 20/7/1995 תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 1.57 MB
נס/407-0239574(נס/מק/132/ב/1) פרסום תוקף ברשומות 3/2/2015 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע   הורדת קבצי ממג 3.8 MB
נס/46 פרסום תוקף ברשומות 9/2/1978 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.49 MB
נס/49 פרסום תוקף ברשומות 28/8/1991 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 802 KB
נס/56 פרסום תוקף ברשומות 3/3/1972 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 388 KB
נס/61 פרסום תוקף ברשומות 20/6/1979 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.02 MB
נס/65 פרסום תוקף ברשומות 31/8/1978 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.84 MB
נס/69 פרסום תוקף ברשומות 15/8/1974 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.25 MB
נס/7/118 פרסום תוקף ברשומות 25/6/2006 תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 1.25 MB
נס/72 פרסום תוקף ברשומות 12/5/1977 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 848 KB
נס/78 פרסום תוקף ברשומות 3/7/1988 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 519 KB
נס/80 פרסום תוקף ברשומות 27/8/1981 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 375 KB
נס/81 פרסום תוקף ברשומות 3/3/1983 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.42 MB
נס/86 פרסום תוקף ברשומות 1/5/1986 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 709 KB
נס/86/א/2/א פרסום תוקף ברשומות 3/11/2011 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 848 KB
נס/86/א/4 פרסום תוקף ברשומות 5/1/2012 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.39 MB
נס/86א פרסום תוקף ברשומות 25/1/1996 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.33 MB
נס/90 פרסום תוקף ברשומות 30/6/1985 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1011 KB
נס/91 פרסום תוקף ברשומות 17/5/1998 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.16 MB
נס/93 פרסום תוקף ברשומות 30/8/1987 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.63 MB
נס/96 פרסום תוקף ברשומות 25/12/1987 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.43 MB
נס/במ/1/107 פרסום תוקף ברשומות 1/9/1991 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.77 MB
נס/במ/1/133 פרסום תוקף ברשומות 31/12/1998 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.94 MB
נס/במ/117 פרסום תוקף ברשומות 16/2/1995 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.49 MB
נס/במ/118 פרסום תוקף ברשומות 21/4/1994 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 5.16 MB
נס/במ/129 פרסום תוקף ברשומות 18/5/1995 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.08 MB
נס/במ/1999 דיון מתן תוקף בועדת תכנון 25/1/1993        
נס/במ/2/107 פרסום תוקף ברשומות 1/1/1995 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.36 MB
נס/מק/1/1/126 פרסום תוקף ברשומות 13/7/2000 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 704 KB
נס/מק/1/113 פרסום תוקף ברשומות 3/3/2008 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 790 KB
נס/מק/1/162 פרסום תוקף ברשומות 9/4/1998 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 599 KB
נס/מק/1/180 פרסום תוקף ברשומות 7/10/2008 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.65 MB
נס/מק/1/3 פרסום תוקף ברשומות 9/1/2006 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.2 MB
נס/מק/1/6/22 פרסום תוקף ברשומות 23/5/2001 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 566 KB
נס/מק/1/69 פרסום תוקף ברשומות 11/12/2008 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 867 KB
נס/מק/105/א/17 פרסום תוקף ברשומות 17/5/2010 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.28 MB
נס/מק/105/א/2 פרסום תוקף ברשומות 22/2/2004 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.55 MB
נס/מק/105/א/22 פרסום תוקף ברשומות 16/6/2011 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 980 KB
נס/מק/105/א/29 תוקף ברשומות- באישור שר הפנים 14/4/2013 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.06 MB
נס/מק/105/א/32(407-0143610) פרסום תוקף ברשומות 30/7/2014 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 4.74 MB
נס/מק/105/א/33(407-0144287) פרסום תוקף ברשומות 11/3/2015 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח בינוי נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 3.19 MB
נס/מק/105/א/37(407-0316638) פרסום תוקף ברשומות 15/10/2015 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע   הורדת קבצי ממג 3.27 MB
נס/מק/128/א פרסום תוקף ברשומות 30/5/2012 תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 1.13 MB
נס/מק/132/א/1 פרסום תוקף ברשומות 24/9/2003 תקנון סרוק תשריט נספח תנועה נספח תנועה 1 נספח תנועה 2 הורדת קבצי ממג 4.46 MB
נס/מק/132/א/5 פרסום תוקף ברשומות 9/10/2007 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא נספח בינוי הורדת קבצי ממג 5.95 MB
נס/מק/132/א/6 פרסום תוקף ברשומות 30/10/2006 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע תשריט-מקרא נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 5.51 MB
נס/מק/132/א/7 פרסום תוקף ברשומות 28/2/2011 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 3.62 MB
נס/מק/132/א/8(407-0223651) פרסום תוקף ברשומות 24/3/2015 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע   הורדת קבצי ממג 2.86 MB
נס/מק/146 פרסום תוקף ברשומות 23/1/1997 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 624 KB
נס/מק/154 פרסום תוקף ברשומות 23/2/1997 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 540 KB
נס/מק/156 פרסום תוקף ברשומות 27/7/1997 תקנון סרוק      
נס/מק/157 תוקף ברשומות- באישור שר הפנים 12/8/1999 תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 1.12 MB
נס/מק/158 תוקף ברשומות- באישור שר הפנים 24/2/1999 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 452 KB
נס/מק/161 תוקף ברשומות- באישור שר הפנים 24/6/1999 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.04 MB
נס/מק/164 פרסום תוקף ברשומות 23/9/1999 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.02 MB
נס/מק/164/א פרסום תוקף ברשומות 1/7/2003 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 568 KB
נס/מק/165 פרסום תוקף ברשומות 26/1/1999 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 479 KB
נס/מק/166 תוקף ברשומות- באישור שר הפנים 24/2/1999 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 518 KB
נס/מק/167 פרסום תוקף ברשומות 19/12/1999 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.04 MB
נס/מק/173 פרסום תוקף ברשומות 22/7/2001 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.33 MB
נס/מק/174 פרסום תוקף ברשומות 15/3/2001 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 665 KB
נס/מק/178 פרסום תוקף ברשומות 6/5/2001 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 730 KB
נס/מק/182 פרסום תוקף ברשומות 27/5/2004 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 517 KB
נס/מק/183 פרסום תוקף ברשומות 21/1/2003 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 537 KB
נס/מק/185 פרסום ההפקדה 4/2/2001        
נס/מק/186 פרסום תוקף ברשומות 23/5/2002 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 425 KB
נס/מק/187 פרסום תוקף ברשומות 10/1/2002 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 430 KB
נס/מק/188 פרסום תוקף ברשומות 31/1/2002 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 346 KB
נס/מק/189 פרסום ההפקדה 9/1/2005        
נס/מק/192 פרסום תוקף ברשומות 20/4/2004 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 594 KB
נס/מק/194 פרסום תוקף ברשומות 10/11/2011 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.25 MB
נס/מק/196 פרסום תוקף ברשומות 16/4/2008 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.38 MB
נס/מק/197 פרסום תוקף ברשומות 18/8/2011 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.66 MB
נס/מק/198 פרסום תוקף ברשומות 14/2/2008 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.14 MB
נס/מק/199 פרסום תוקף ברשומות 9/3/2005 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 838 KB
נס/מק/2/115 פרסום תוקף ברשומות 24/3/2015        
נס/מק/2/120 פרסום ביטול הפקדה 12/12/2002        
נס/מק/2/125 פרסום תוקף ברשומות 14/10/2002 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 655 KB
נס/מק/2/126 פרסום תוקף ברשומות 30/6/2008 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.86 MB
נס/מק/2/129 פרסום תוקף ברשומות 24/8/1998 תקנון סרוק      
נס/מק/2/79 פרסום תוקף ברשומות 11/12/2011 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.65 MB
נס/מק/204 פרסום תוקף ברשומות 19/1/2005 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 556 KB
נס/מק/205 פרסום תוקף ברשומות 28/8/2007 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.15 MB
נס/מק/206 פרסום ההפקדה 18/5/2004        
נס/מק/207 פרסום ההפקדה 30/11/2005        
נס/מק/208 פרסום תוקף ברשומות 9/1/2006 תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 2.67 MB
נס/מק/212 פרסום תוקף ברשומות 22/2/2005 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.19 MB
נס/מק/215 פרסום תוקף ברשומות 16/5/2006 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.53 MB
נס/מק/217 פרסום תוקף ברשומות 30/6/2008 תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 1.14 MB
נס/מק/218 פרסום תוקף ברשומות 17/5/2010 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 774 KB
נס/מק/220 פרסום תוקף ברשומות 31/1/2007 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.71 MB
נס/מק/221 פרסום ההפקדה 5/12/2007        
נס/מק/222 פרסום תוקף ברשומות 7/10/2008 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.65 MB
נס/מק/230 פרסום תוקף ברשומות 2/8/2012 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 834 KB
נס/מק/231 פרסום תוקף ברשומות 18/3/2010 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 665 KB
נס/מק/232 פרסום תוקף ברשומות 2/9/2013 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי הורדת קבצי ממג 7.05 MB
נס/מק/234 פרסום תוקף ברשומות 12/9/2011 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.1 MB
נס/מק/235 פרסום בעיתונות להפקדה 5/8/2011        
נס/מק/236 פרסום תוקף ברשומות 6/9/2012 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.32 MB
נס/מק/238 פרסום תוקף ברשומות 30/5/2012 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 755 KB
נס/מק/239 פרסום תוקף ברשומות 26/12/2016        
נס/מק/249 פרסום תוקף ברשומות 28/7/2015 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע   הורדת קבצי ממג 2.57 MB
נס/מק/3/119 פרסום תוקף ברשומות 17/9/2003 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.33 MB
נס/מק/3/7/20 פרסום תוקף ברשומות 31/5/2005 תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 5.88 MB
נס/מק/4/61/א פרסום תוקף ברשומות 12/9/2011 תקנון סרוק תשריט נספח לוחות הקצאה/טבלאות איזון הורדת קבצי ממג 1.16 MB
נס/מק/4/96 פרסום תוקף ברשומות 9/5/2012 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 1.56 MB
נס/מק/5/1 פרסום תוקף ברשומות 30/6/1999 תקנון סרוק     הורדת קבצי ממג 8 KB
נס/מק/5/61 פרסום ההפקדה 22/12/2004        
נס/מק/5/96 תוקף ברשומות- באישור שר הפנים 2/9/2014 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.82 MB
נס/מק/6/1 פרסום תוקף ברשומות 4/2/2001 תקנון סרוק     הורדת קבצי ממג 8 KB
נס/מק/6/126 פרסום ההפקדה 4/10/2011        
נס/מק/6/96 תוקף ברשומות- באישור שר הפנים 23/2/2014 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 1.46 MB
נס/מק/7/1 פרסום תוקף ברשומות 31/10/2002 תקנון סרוק     הורדת קבצי ממג 8 KB
נס/מק/7/96 תוקף ברשומות- באישור שר הפנים 23/2/2014 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.09 MB
נס/מק/8/96 פרסום תוקף ברשומות 11/12/2013 תקנון סרוק תשריט נספח בינוי נספח בינוי הורדת קבצי ממג 2.77 MB
נס/מק/ד/147 פרסום תוקף ברשומות 13/7/1997 תקנון סרוק תשריט   הורדת קבצי ממג 2.64 MB
מח/142 פרסום תוקף ברשומות 7/3/2002 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים 1 תשריט-מצב קיים 2 תשריט-מצב מוצע 1 תשריט-מצב מוצע 2   הורדת קבצי ממג 3.52 MB
מח/145/א פרסום תוקף ברשומות 3/3/2005 תקנון סרוק תשריט-מצב קיים תשריט-מצב מוצע   הורדת קבצי ממג 7.96 MB

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש