דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il        מדיניות מקרקעיןהחלטות מועצה       
 

  נוסחן המחייב של ההחלטות הינו כפי שאושרו ע"י מועצת מקרקעי ישראל
  ונחתמו ע"י יו"ר המועצה וע"י שר האוצר, מקום שאישורו נדרש.
  לא יפורסמו באתר החלטות של מועצת מקרקעי ישראל, הטעונות אישור שר האוצר,
  בהתאם לסעיף 40 (ג) לחוק יסודות התקציב,התשמ"ה-1985 וטרם אושרו על ידו.
רשימת החלטות מועצה
 

 
 
  ממספר החלטה:   עד מספר החלטה:
  מתאריך:   עד תאריך:
  החלטות שהשתנו ע"י החלטה:   החלטות שבוטלו ע"י החלטה:
  הנושא מכיל את המלל:   גוף ההחלטה מכיל את המלל:
 
     
ניתן לשלוף לפי חלקי מילים וזאת על ידי סימון *בתחילת מילה או בסופה
'לדוגמא : חיפוש *דמי *חכירה. תוצאות : דמי חכירה , לדמי החכירה וכו
דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש