בונים ביחד את עתיד הדיור בישראל

הסכמי גג

הסכמי גג

מודל הסכמי הגג בא לענות באופן מהיר, על הצורך ההולך וגובר בקרב הציבור לדיור זמין במרכז הארץ. הסכמי הגג רותמים מראש את כל משרדי הממשלה הרלבנטיים לשיווק זמין, ממוקד ואפקטיבי באזורי הביקוש. זאת בשיתוף הרשויות המקומיות עמן יחתמו הסכמי הגג.

להסכמי הגג >

שיווקים – מחיר למשתכן

2015 - 2016

הנתונים מעודכנים ל- 12/01/2017
סה"כ - 70,317 סה"כ באיזורי ביקוש – 73%

שיווקים בפועל כולל פטור ממכרז

הנתונים מעודכנים ל- 12/01/2017

אזורי ביקוש
סה"כ - 71,643 סה"כ שיווק באזורי ביקוש כ- 70%
* עסקות ר"פ - 213

פרויקטים מתוכננים לשיווק בשנת 2017