דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il     הרשות ופעולותיה אודות

           
כללי

מינהל מקרקעי ישראל הופך במסגרת הרפורמה במקרקעי ישראל לרשות מקרקעי ישראל – רשות ממשלתית חדשה.
חוק רשות מקרקעי ישראל עבר בכנסת באוגוסט 2009.
רשות מקרקעי ישראל החלה פעולתה ב-1 למרץ 2013 לאחר שהושלם הסכם העבודה עם העובדים.
בראש רשות מקרקעי ישראל פועלת מועצת מקרקעי ישראל הקובעת את מדיניות המקרקעין במדינה.
בראש המועצה עומד שר האוצר וחבריה הם מנכ"לים של משרדי ממשלה ונציגי קק"ל.
רשות מקרקעי ישראל מבצעת את המדיניות הנקבעת על ידי מועצת מקרקעי ישראל.

מטרות הרשות

ניהול מקרקעי ישראל כמשאב לשם פיתוחה של מדינת ישראל לטובת הציבור, הסביבה והדורות הבאים,
   ובכלל זה השארת עתודות קרקע מספיקות לצרכיה ולפיתוחה של המדינה בעתיד,
   תוך איזון ראוי בין צורכי שימור לצורכי פיתוח, ובין שיווק קרקע לשמירה על עתודות קרקע לצורכי ציבור.
שמירת זכויותיהם של הבעלים במקרקעי ישראל.
קידום התחרות בשוק המקרקעין ומניעת ריכוזיות בהחזקת מקרקעין.

תפקידי הרשות

הקצאת קרקעות למטרות מגורים, דיור בר השגה, דיור ציבורי, תעסוקה, שטחים פתוחים ומטרות אחרות,
    במקומות ובהיקפים הנדרשים על פי צורכי המשק, החברה והסביבה, לרבות צרכים עתידיים.
מתן שירותים לבעלי זכויות במקרקעי ישראל ככל הנדרש, לצורך ניהול זכויותיהם או מימושן.
שמירה על קרקעות כמשאב לטובת הציבור, הסביבה והדורות הבאים.
יישום הרפורמה במקרקעי ישראל והקניית הבעלות בנכסים עירוניים מהוונים לחוכריהם.
קידום הרישום של הזכויות במקרקעי ישראל בפנקסי המקרקעין.
רכישת קרקעות וסיוע למדינה בהפקעת קרקעות לפי כל דין, לרבות למטרות סביבתיות.
ביצוע מדיניות המקרקעין הנקבעת על ידי מועצת מקרקעי ישראל וכל תפקיד אחר הנוגע לניהול מקרקעי ישראל,
    המוטל עליה לפי כל דין או לפי החלטת הממשלה.

מבנה הרשות

בראש הרשות עומד מנהל הרשות הממונה על ידי ראש הממשלה והשרים לתקופת כהונה בת חמש שנים.
כיום מנהל הרשות הוא עדיאל שומרון. מנהל הרשות כפוף ישירות לשר האוצר, ועובדי הרשות הם עובדי מדינה.
המבנה הארגוני של הרשות מורכב ממטה ושלוש החטיבות:

    1. חטיבה עסקית אשר מטפלת בשיווק ובביצוע עסקאות במקרקעין.
    2. חטיבת שירות אשר מעניקה שירותים למי שהתקשרו בחוזים שעדיין תקפים עם מינהל מקרקעי ישראל.
    3. חטיבת השמירה על הקרקע אשר עוסקת בפיקוח, בשמירה על קרקעות המדינה ובאכיפת זכויות המדינה במקרקעין.

 
מידע נוסף: בסיס משפטי-חוקי, תחומי פעילות, מנהלי המינהל והרשות, פרסומים, חדש ברשות, ארגונים קשורים.  

המידע ניתן כשירות לציבור ולא יוכל לשמש כעילה לתביעה כלשהי
 
דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש