דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il      מקרקעין- מידע ושירות ממשל זמין משלוח בדואר תוספת בניה למגורים בבניה נמוכה
        


אילו מסמכים נחוצים?
יש להקפיד כי כל המסמכים המוגשים יהיו מסמכי מקור או תואמי מקור מאושרים ע"י עו"ד (מומלץ שתשאירו אצלכם עותק מקור/תואם מקור מכל מסמך שאתם שולחים).
משלוח כל המסמכים כנדרש, יתרום לזירוז הטיפול בפנייתכם.

טופס למילוי ידני טופס
למילוי במחשב - מומלץ
מסמך

פנו לאדריכל
תכנית בנייה צבועה על-פי הנחיות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, עשויה וחתומה בידי אדריכל, בשלושה עותקים.התכנית תוגש בציון הפרטים, ע"פ המסומן ב "מפרט הבניה" (ראו טופס לדוגמא "מפרט בניה" ).

באפשרות החוכר להמציא "הצהרת עורך הבקשה בדבר אימות פרטי התכנית" עליה חתום אדריכל על כך שחישוב השטח נעשה בהתאם להנחיות הועדה המקומית, בחישוב דמי ההיתר תתבסס הרשות על הצהרה זו.
  פנו למודד מוסמך אם תכנית הבנייה מתייחסת, בין היתר, להקמת גדר בגבולות המגרש, נדרשת מפת מדידה עדכנית, ערוכה על-ידי מודד מוסמך.
פנו לועדה מקומית לתכנון ובניה לאתר משרד הפנים (רשויות מקומיות >מרחבי תכנון) אישור בדיקה מקדימה חתום ע"י הועדה המקומית הרלוונטית.

איך ולאן לשלוח?

פנו אישית למשרדי המרחב בו מנוהל הנכס, או שלחו בדואר רשום.
דואר רשום מאפשר כשירות נוסף של רשות הדואר,
SMS בדבר קבלת החומר שנשלח על ידכם.

היכן מנוהל הנכס שלי

מה המשך הטיפול הצפוי?

עם קבלת המסמכים ששלחתם, תתבצע בדיקה אם אין מניעה לאשר את בקשתכם.
לפי נתוני התיק יקבע אם עליכם לשלם דמי היתר.
כמו כן, יתכן ובעקבות תוספת הבניה יעודכנו דמי החכירה השנתיים.
בתום הבדיקה תישלח אליכם הודעה.

 


המידע ניתן כשירות לציבור ולא יוכל לשמש כעילה לתביעה כלשהי
 

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש