דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il מקרקעין - מידע ושירותקהלי יעדקבלני עפר ובעלי מחצבות      קבלני עפר ובעלי מחצבות  


קבלני עפר ימצאו כאן מידע וטפסים על מדיניות בתחום פינוי עודפי עפר.
בעלי מחצבות ימצאו כאן נהלי טיפול במחצבות, מחירים עדכניים לחומרי מחצבה
ומידע על מדיניות בתחום המחצבות.
כמו כן רשות מקרקעי ישראל מעמידה לרשות בעלי המחצבות יישום המאפשר לדווח
על כמות החומר שנחצבה במחצבות ואף לשלם עבורה.

   

יישום מקוון לבעלי מחצבות
             היישום מאפשר לדווח על כמות החומר שהופקה ולשלם עבורה.
             הכניסה ליישום למורשים בלבד באמצעות כרטיס חכם.

מסמכים לקראת חידוש רישיון חציבה לשנת 2017:
              הנחיות למיפוי ואישור מודד
              דיווח על התפוקות התמלוגים והקש"מ ואישור רו"ח
              נספח ביטוחים

טפסים לדיווח משנים קודמות
              אישור מודד מוסמך בדבר הנפח שנחצב
              אישור רו"ח בדבר התפוקות והתשלומים של המחצבה
              אישור עריכת ביטוחים
              טופס "דיווח על תפוקות המחצבה 2014-2008"

מחירון לחומרי מחצבה

הקרן לשיקום מחצבות

החלטת מועצה מס' 1495 - עקרונות לתשלום בגין עסקה למכר עודפי עפר

 
 
   
  

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש