דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il מקרקעין - מידע ושירותקהלי יעדעורכי דין


עורכי דין  

עורכי דין המייצגים בעלי זכויות במקרקעי ישראל לצורך ניהול זכויותיהם ומימושן, ימצאו כאן מידע בנוגע למדיניות המקרקעין. מידע זה כולל החלטות מועצת מקרקעי ישראל והחלטות רשות מקרקעי ישראל הנוגעות לתחום המקרקעין, טפסים, החלטות, הנחיות, נהלים, הסברים ומידע בנוגע לרישום מקרקעין, מכירה וקנייה של נכסים, עיקולים, משכנתאות, רשימת סרבני רישום בלשכת רישום המקרקעין ועוד.

   

חדש- יישום מקוון לאכלוס משתכנים
קובץ נהלים של האגף לרישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים
ועדת ההשגות על החלטות ועדות קבלה לישובים בנגב ובגליל
רישום מכר במקרקעי ישראל – הנחיות לציבור
תשובות לשאלות-הזמנה להכלל במאגר עו"ד
עדכון והארכת מועדים-הזמנה להכלל במאגר עו"ד
הזמנה להצעות להכלל במאגר עו"ד ו/או עו"ד כשירים למתן שירותים משפטיים לרשות מקרקעי ישראל
חוזי פיתוח וחכירה
טפסים ושטרות
הוראות והבהרות לשטרי מכר בעקבות הרפורמה ברשות
מדריכים
החלטות מועצה - שאילתות, דיוור ישיר
החלטות הנהלה
נהלים
הוראות אגף
בקשת מידע ע"י עורך דין לבירור מצב הטיפול בבקשות  במרחבים חיפה, צפון, דרום ויו"ש
סרבני רישום
הודעה בדבר רישום צווי עיקול
כתוב לנו
מערכת משפטן המערכת זמינה אך ורק לעורכי דין הנותנים שירותים משפטיים לרשות.
הוצאות פיתוח בשכונות ההרחבה של ישובים חקלאיים
כנס "עורכי דין שותפים לשינוי"- פברואר 2015
 
 
   

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש