דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il    מקרקעין - מידע ושירותקהלי יעדהמגזר החקלאי


המגזר החקלאי  

אגודות חקלאיות, בעלי נחלות חקלאיות, בעלי משקי עזר וחקלאים המחזיקים בשטחים של רשות מקרקעי ישראל,
ימצאו כאן מידע הנוגע למדיניות מקרקעין בשטחים חקלאיים, כגון החלטות מועצת מקרקעי ישראל,
מידע על קרקע חקלאית וזכויות בקרקע, טפסים לביצוע פעולות, בקשות להקצאת קרקעות ולהעברת זכויות,
חידוש חוזים, תעריפים שונים כגון דמי הסכמה ודמי חכירה, הוצאות פיתוח ועוד.

   

עידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים חקלאיים
דמי הסכמה בקרקע חקלאית - שיעור רשות מקרקעי ישראל בעליית ערך
             הקרקע בעת העברת זכויות - עודכן ב-11/07/2017
            טבלה זו מעדכנת את טבלת הערכים המוצגת בהחלטת מועצה מס' 534
            בדבר חישוב דמי הסכמה בעת העברת זכויות.
דמי חכירה לקרקע חקלאית - שנת תשע"ז
טיוטת חוזה לחלקת מגורים באגודה חקלאית לתגובות
השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר- לעונת 2016-2017:
             - הודעה
             - דף מידע לפונה
             - טופס בקשה
הוראות אגף חקלאי
נהלים
החלטות הועדות המשותפות לאיחוד וחלוקה בקרקע חקלאית
רקע לפעילות הועדות
שאלות ותשובות-קרקע לחקלאות
הוצאות פיתוח בשכונות ההרחבה של ישובים חקלאיים
ועדת ההשגות על החלטות ועדות קבלה בישובים בנגב ובגליל
החלטות ועדת הפיצויים על השבת קרקע חקלאית
            מי שהשיב קרקע חקלאית לרשות מקרקעי ישראל בהתאם להנחיית רשות מקרקעי ישראל,
            יכול לפנות לוועדת הפיצויים לקבלת פיצוי על המקרקעין המושבים, בהתאם להחלטת מועצה מס' 1297.

  
דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש