דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il מקרקעין - מידע ושירותקהלי יעד מודדים מוסמכים      


מודדים מוסמכים  

מודדים מוסמכים ימצאו כאן מידע רב שיסייע להם בעבודתם בתחום המיפוי והמדידה, פרטים על מודדים רשומים במאגר, רישום בפועל למאגר וכן נהלים, הוראות ותעריפים בנוגע לעבודות מיפוי ומדידה.

   

מיפוי, מדידות ו-GIS
מאגר מודדים-הסבר
מודדי המאגר
רישום למאגר מודדים
תעריף לעבודות מיפוי ומדידות
תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים
              –הוראת החשב הכללי (הוראת תכ"ם מס' 13.9.2.1)
הנחיות להפעלת מאגר מודדים
תצהיר מודד

:אישור עריכת ביטוחים ותצהירים:
             - אישור עריכת ביטוחים
             - תצהיר לענין שחרור רשות מקרקעי ישראל מאחריות לציוד
             - תצהיר לענין אי העסקת קבלני משנה

פורמט להגשת מפה מצבית לרמ"י

דרישות מיפוי ותכנון עפ"י החלטות המועצה 823/1464/1456/1488


 
 


 

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש