דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il        הרשות ופעולותיה הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

     
     
אודות
הקרן מממנת פעולות שמטרתן סיוע במימון השמירה, הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים, לרבות שטחים פתוחים שיש להם חשיבות לשמירה על המגוון הביולוגי והמערכות האקולוגיות בישראל, פארקים ואזורי נופש ופנאי, וכן סיוע לגורמים הפועלים להגשמת מטרות הקרן.
בראש הקרן יושב מנהל רשות מקרקעי ישראל וחברים בה:
נציג משרד השיכון, נציג המשרד להגנת הסביבה, נציג משרד האוצר, חבר הנהלת הרשות, נציג מינהל התכנון, נציג השלטון המקומי, נציג רשות הטבע והגנים ונציג הגופים הציבוריים.
הנהלת הקרן.

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים - חוברת.

רקע משפטי
הקרן לשמירה על שטחים פתוחים פועלת מתוקף סמכותה לפי:

1. סעיף 4כב לחוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ך – 1960   
2. תקנות רשות מקרקעי ישראל (הקרן לשמירה על שטחים פתוחים), תשע"ב – 2012.

החלטות הקרן
החלטות שהתקבלו בהנהלת הקרן החל מישיבת ההנהלה הראשונה בתאריך: 23.01.2013.
ההחלטות מציגות את מדיניות הקרן, צורת ההפעלה, עקרונות הקול קורא, ותקצוב הפרויקטים.

קול קורא 2015 
הזמנה להגשת הצעות לקבלת תמיכה ומימון מהקרן לשמירת השטחים הפתוחים - רשות מקרקעי ישראל.
הקרן לשמירת השטחים הפתוחים מבקשת לאתר ולקדם פרויקטים ברשויות מקומיות, גופים סטוטוריים,
בהתאם לחוק,לתקנות ולהחלטות הנהלת הקרן.
הקרן מזמינה בזאת את הגופים המתאימים, להגיש בקשות לתמיכת הקרן.

שילוט
עם סיום ביצוע כל פרויקט אשר תוקצב ע"י הקרן, יש להציב שלט בהתאם להנחיות.

פרויקטים
  • רשות מקרקעי ישראל תשקיע באמצעות הקרן לשמירת שטחים פתוחים :
  • 55 מיליון ש"ח לשיקום הכרמל .
  • 30 מיליון שקל ב-11 פרויקטים ירוקים חדשים שאושרו בשלב הרצת הקרן.
    הפרויקטים שאושרו יתמקדו בשימור הסביבה, החי והצומח, שיקום פארקים וחינוך אקולוגי.
  • 70 מיליון ש"ח נוספים בתחום התכנון והביצוע.
הדמיה למתחם האואזיס - מבט מלב ההר לכיוון מזרח


מידע נוסף
הודעת דוברת מ-2.9.2012 , הודעת דוברת מ-17.4.2013, שיקום נזקי השריפה בכרמל
הודעת דוברת מ-26.1.2014 -פארק גיא בן הינום בירושלים,
הודעת דוברת מ-6.2.2014 -פיתוח פארק ענבה במודיעין,
הודעת דוברת מ-19.2.2014 -חולות חולון,
הודעת דוברת מ-19.2.2014 מחוף אל חוף באשקלון

 


דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש