דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il        הרשות ופעולותיה הקרן לשמירה על שטחים פתוחים קול קורא 2017

     

קול קורא 2017

מועד אחרון להגשת הבקשות במסגרת הקול הקורא: כ"ט אייר תשע"ז, 25.05.2017.

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים - הזמנה להגשת בקשות

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים אשר הוקמה במסגרת רשות מקרקעי ישראל
מבקשת לאתר ולקדם פרויקטים מסוג ביצוע, תכנון, איסוף ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים,
ניטור ומחקר בתחום השטחים הפתוחים, בהתאם למטרות הקרן כמפורט בהחלטותיה.
הפרויקטים יעסקו בין השאר בתחום השמירה, הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים.

רשאים להגיש בקשה משרדי ממשלה, רשויות סטטוטוריות, גופים מוניציפליים,
חברות ממשלתיות וגופים נוספים, הכול כמפורט במסמכי ה"קול קורא".
הקרן מזמינה בזאת את הגופים המתאימים על פי החלטות הקרן,
להגיש בקשות לתמיכת הקרן עד לתאריך כ"ט אייר תשע"ז, 25.05.2017 בשעה 14:00.

עדיאל שמרון
מנהל רשות מקרקעי ישראל
יו"ר הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

טפסים להורדה:


פניות ובירורים בנושאים המוזכרים בקול קורא זה ניתן להגיש לכתובת מייל: sharons@tochen.co.il.

תיאום פגישה במשרדי הקרן למתן סיוע / הבהרות בנושא קול הקורא בכתובת מייל: reut@tochen.co.il.

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש