דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il        מקרקעין - מידע ושירותממשל זמין חוק חופש המידע

חוק חופש המידע
 

חוק חופש המידע, התשנ"ח -1998, קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית
(בין היתר מרשות מקרקעי ישראל) בכפוף לסייגים שפורטו בו.
הסייגים נועדו לאזן בין חופש המידע לבין זכויות ואינטרסים שונים, כגון ביטחון המדינה,
שמירת הפרטיות, סודות מקצועיים ומסחריים וכיוצא באלה.
החוק קובע מי זכאי לקבל מידע, אילו סוגי מידע אסור למסור או אילו סוגי מידע אין חובה
למסור. אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור או לא למסור מידע,
וכן הוראות והנחיות בדבר נהלי הגשת הבקשות והטיפול בהן.
רשות מקרקעי ישראל מיישמת את החוק כלשונו, על כל פרטיו ודקדוקיו וגם ברוחו, תוך
הקפדה ונקיטת משנה זהירות ביחס לזכויותיהם של הפונים ושל נשואי הפניות.

דף מידע לפונה - הגשת בקשה לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע

טופס להגשת בקשה לקבלת המידע באתר משרד המשפטים.
        (בפרק "הרשות ממנה מתבקש המידע" בסעיף "סיווג" יש לבחור "יחידת סמך"
        ולבחור ברשות מקרקעי ישראל מתוך הרשימה).

נוהל יישום חוק חופש המידע ברשות מקרקעי ישראל

הגשת בקשה למידע וביצוע תשלום אגרה

      הערה: במקרה שהמידע שמבקש הפונה הוא על אודותיו, לא תיגבה   
      האגרה. בכל מקרה, על המבקש להתחייב לשאת בתשלום הטיפול
      בבקשה ובהפקת מידע.

       הגשת הבקשה וביצוע התשלום:
     א. על מגיש הבקשה להזין את מהות הבקשה, פרטי התקשרות ופרטי כרטיס
         אשראי.
     ב. בסיום ביצוע התשלום בהתאם לנדרש, פרטי הבקשה ישלחו אוטומטית,
         באמצעות דואר אלקטרוני, לאחראי מטעם הרשות על הטיפול בבקשות
         חופש המידע.
     ג. האחראי על הטיפול בבקשות חופש המידע יבדוק את מהות הבקשה.
         אם מהות הבקשה אינה ברורה או שהטיפול בבקשה מצריך תשלום
         נוסף, האחראי יצור קשר עם מגיש הבקשה.
     ד. בסיום הטיפול בבקשה, המידע המבוקש ישלח למגיש הבקשה
         באמצעות דואר ישראל או דואר אלקטרוני.
                

דוחות חופש המידע

דו"ח חופש המידע 2016 

דו"ח חופש המידע 2015 

דו"ח חופש המידע 2014 

דו"ח חופש המידע 2013 
 
דו"ח חופש המידע לחודשים יולי - דצמבר 2012 


קישורים רלוונטיים:

דו"ח שנתי על פעולות רמ"י לשנת התקציב 2015
תקנות חופש המידע (אגרות),תשנ"ט -1999
הגשת בקשה למידע וביצוע תשלום אגרה
תקנות האגרות החדשות (בתוקף החל מ- 28.3.2014).
אתר היחידה לחופש המידע - משרד המשפטים

ליצירת קשר בנושא חופש המידע: meyda@land.gov.il
 
   


דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש