דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il         מדיניות מקרקעין מועצה-הסבר

         
 
מועצת מקרקעי ישראל הוקמה על-פי חוק רשות מקרקעי ישראל,
התש"ך-1960. המועצה היא הקובעת את המדיניות הקרקעית, שלפיה ינוהלו
מקרקעי ישראל. היא מפקחת על פעולתה של רשות מקרקעי ישראל ומאשרת
את תקציבו.

בהתאם לחוק ולצו הממשלה, במועצה מכהנים 10 חברים, 8 נציגי הממשלה ו-2 נציגי קק"ל,
כמפורט להלן:

יו"ר המועצה שר האוצר - משה כחלון
נציג ראש הממשלה - גבי גולן, סגן מזכיר הממשלה
סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר – ערן ניצן
נציגת שר הפנים - אורנה הוזמן בכור, מנכ"לית משרד הפנים
נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר - מקרב עובדי משרדו
נציג שר הבינוי - מקרב עובדי משרדו
נציגת שר המשפטים - אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים
נציג השר להגנת הסביבה - מקרב עובדי משרדו
שני נציגי קק"ל - מקרב חברי דירקטוריון קק"ל או מקרב עובדי קק"ל

מועצת מקרקעי ישראל הקימה מבין חבריה את הוועדות האלה: הוועדה לפטור ממכרז, ועדת משנה (לענייני קרקע עירונית וקרקע חקלאית), ועדת ביקורת וועדת תקציב.
הוועדות עוסקות באישור עסקאות בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993, בנושאים אשר המועצה מסמיכה אותן לדון ובמעקב אחר נושאים בעבודת רשות מקרקעי ישראל.

המועצה מתכנסת כמה פעמים בשנה לדון בנושאים הקשורים למדיניות הקרקע של המדינה ולפעילות הרשות. לאחר הפצתם לחברי המועצה, סדר היום והצעות ההחלטה שאמורות להידון במועצה מפורסמים באתר הרשות לתגובות הציבור.
אחת לחצי שנה מגיש מנהל הרשות למועצת מקרקעי ישראל דין וחשבון על פעולות הרשות.
הממשלה מגישה לוועדת הכלכלה של הכנסת לפחות אחת לשנה דין וחשבון על פעולות הרשות.

          
 
 
 
 


דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש