דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il           מקרקעין- מידע ושירות תשלומים
            תשלומים

ביצוע תשלומים
              תשלום מקוון של חשבונות, דמי חכירה שנתיים, דמי היוון למגורים ותשלומים נוספים
              יתאפשר בתנאי שבידכם טופס גבייה של הרשות, ומצוין בו שניתן לבצע את התשלום באתר.     
              לצורך ביצוע התשלום יש להזין את הפרטים המופיעים בטופס הגבייה,
              בהתאם לדרכי התשלום המצוינות בו.

              דרכי התשלום:
              א. הסדר באמצעות כרטיס אשראי:
                 - עד 6 תשלומים ללא ריבית והצמדה (עד 10,000 ש"ח לתשלום בודד ועד
                    60,000 ש"ח לכל היותר להסדר).
                 - מ-7 תשלומים עד 15 תשלומים נושאי ריבית חשב כללי (רק בתשלום
                   דמי היוון למגורים, דח"ש, רכישת הבעלות בקרקע)
                   הריבית תחושב החל מהתשלום הראשון (עד 10,000 ש"ח   
                   לתשלום בודד ועד 150,000 ש"ח כולל ריבית להסדר).
             
             לתשומת לבכם,
             עליכם לפנות לחברת האשראי שהנפיקה את הכרטיס או לבנק במקרים הבאים:
                - אם סכום התשלום חורג ממסגרת האשראי של בעל הכרטיס.
                - אם סכום התשלום גבוה מהסכום המקסימלי, כפי שנקבע ע"י חברת           
                   האשראי שהנפיקה את הכרטיס (במקרה זה יש לקבל אישור מיוחד).
                - אם תוקפו של הכרטיס יפוג לפני תאריך התשלום האחרון בהסדר          
                   התשלומים שבחרתם.

             ב. העברה בנקאית באמצעות הבנקים הבאים:
                 פועלים, לאומי, דיסקונט, איגוד, מרכנתיל, בינלאומי, אוצר החייל, מסד,
                 Ubank ובנק פועלי אגודת ישראל, ללא הגבלת סכום התשלום.

             ג. תשלום במערכת זה"ב - להעברה בנקאית של תשלומים בסכום של 1 מיליון ₪ ומעלה,
                 מספר ה – IBAN של רשות מקרקעי ישראל הוא: IL190990011317030084826.

תשלום עבור השתתפות במכרז
             רשות מקרקעי ישראל מודיעה בזאת, כי בהתאם לתיקון חוק חובת המכרזים (תיקון ס' 25),
             החל מיום 16.8.16 לא נדרש לשלם דמי השתתפות לצורך השתתפות במכרז.
             לתשומת לב: צפייה/הורדה בחוברת המכרז ללא תשלום במדור פרסום מכרזי מקרקעין.

בקשה לאישור זכויות
            הזמנת טופס אישור זכויות במגזר העירוני בלבד, כאשר הנכס אינו רשום בטאבו.
            לקבלת האישור יש להקיש מספר תיק או מספר גוש וחלקה של הנכס, ולבצע תשלום אגרה
            דרך האתר בסך 72 ₪.
            טופס אישור הזכויות יישלח בדואר לכתובת המשלוח המופיעה ברישומי רמ"י
            או בדואר רשום על שם בעל הזכויות, לכתובת אחרת שנמסרה על ידי המבקש.

קבלת מידע על נכס
            באמצעות יישום זה ניתן לקבל פלט מחשב הכולל מידע על נכסי מגורים שבניהול רשות מקרקעי
            ישראל, למעט נחלות, משקי עזר ונכסים במרחב יו"ש. הטיפול בבקשה כרוך בתשלום אגרה
            בסך 12₪. ביצוע התשלום ביישום המקוון אפשרי בכרטיס אשראי בלבד.
            בשונה מאישור זכויות רשמי, פלט מחשב שהופק ממאגר המידע של רמ"י אינו מהווה ראיה
            לתוכנו, ולא ניתן להסתמך עליו כבעל תוקף משפטי מחייב, שכן הוא לא נחתם על ידי גורם
            מורשה מטעם רמ"י לאחר שבדק באופן פרטני נכון למועד הגשת הבקשה את תיק הזכויות
            המתנהל ברמ"י.

בקשה לקבלת הודעה על רישום זכויות בנכס
            אם הנכס רשום במשרדי חברה משכנת או גורם משכן ניתן לקבל את ההודעה ללא תשלום.

אגרת בקשה בהתאם לחוק חופש המידע
            מתן מידע בנושא חוק חופש המידע וביצוע תשלום אגרה לקבלת מידע.

תשלום עבור קבלת מידע מוקדם
             מתן מידע מוקדם ללקוח או בא כוחו, על סכום התשלום בקשר לנכס לגביו יש לו זכויות.
.
תשלום מחצבות - למורשים
            רשות מקרקעי ישראל מעמידה לרשות בעלי מחצבות יישום
            המאפשר לדווח על כמות החומר שנחצבה במחצבות לשלם עבורה.
             הכניסה הינה למורשים בלבד באמצעות כרטיס חכם.

בדיקת זכאות להחזר כספי בגין הפרשי הצמדה שנוכה מהם מס שלא כדין
            על פי פסיקת בית המשפט, אדם שנוכה לו מס במקור
            מהפרשי הצמדה על החזר כספי שקיבל מרמ"י החל מיולי 2013,
            בשל עסקה שנעשתה בנכס מגורים – זכאי לקבלת החזר כספי.
            כאן תוכלו לבדוק אם אמנם אתם זכאים לקבלת ההחזר,
            וכיצד לפנות לרמ"י לצורך קבלתו.
            לתשומת לבכם,
            במקביל נערכה פנייה פרטנית לזכאים, וחלק מהזכאים כבר קיבלו את ההחזר.


            למידע נוסף: שאלות ותשובות> תשלומים:
            כללי,  דמי חכירה,  היוון, משלוח תעודות היוון, חוזרי חשב הרשות

                

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש